راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مرحله : American Fathers – II

راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مرحله : American Fathers – II

راهنمای کامل تمام مراحل بازی Red Dead Redemption 2 (منوی اصلی)

مرحله پنجاه و یک: American Fathers – II
(قسمت دوم این مرحله با علامت EF در نقشه مشخص است.)

(شرایط گرفتن مدال طلایی در بخش دوم: ۱. با مخفی شدن در واگن به کارخانه نفوذ کنید. ۲. بدون اینکه شناسایی شوید به دفتر Danbury خود را برسانید. ۳. در هنگام فرار تمام اسب سوارها را بکشید. ۴. هشتاد درصد دقت تیراندازی داشته باشید.)

بخش اول: در شهر  Saint Denis یک علامت سوال زرد رنگ مشخص می‌شود. به آنجا بروید و با مردی که کمک می‌خواهد صحبت کنید. بعد از دمو باید چند روز صبر کنید تا ادامه این ماموریت را برویم.

راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مرحله : American Fathers – II

بعد از چند روز علامت Ef زرد رنگ در نقشه نزدیک ولنتاین ظاهر می‌شود به آنجا بروید و وقتی نزدیک مردی که کنار لبه دره در حال دید زنی است شوید دمو آغاز می‌شود. بلافاصله بعد از دمو، واگنی در حال گذر است بدون دیده شدن تعقیبش کنید. وقتی به ریل راه آهن می‌سد مجبور به توقف کردن است در آنجا به آرامی پشت واگن بروید و مخفی شوید. واگن به سمت کارخانه می‌رود وقتی درون کارخانه متوقف شد از واگن خارج شوید.

حال قسمت اول مدال طلایی را انجام داده‌ایم قسمت دوم رسیدن به دفتر Danbury بدون دیده شدن است. باید نگاه‌تان به مینی مپ باشد که به سمت دید دشمنان نروید. دشمنان با رنگ قرمز کاملا مشخص هستند. آرام از پله‌های رو به رویتان بالا بروید و از دری که در سمت راست مشخص است وارد محل زرد رنگ نقشه شوید در اینجا مراقب باشید صبر کنید تا نگهبان به سمت چپ نقشه برود داخل محل شوید مردی مشغول کار است پشت جعبه‌ها مخفی شوید تا به سمت چپ بروید از این محل نیز بگذرید و به سمت محل زرد مشخص شده در نقشه بدون دیده شدن بروید. کمی جلوتر مردی را مشغول نظافت زمین می‌بینید. او سرش شلوغ‌تر از آن است که شما را ببیند. آرام از کنارش رد شده و از پله‌ها به طبقه دوم بروید. در اینجا به آرامی به سمت محل مشخص شده در نقشه پیش بروید، نزدیک در که شدید دمو شروع می‌شود.

راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مرحله : American Fathers – II

بعد از دمو، باید کمی مرد را ادب کنید تا فایل‌ها را بدست بیاورید. روش بدست آوردن فایل‌‌ها سخت نیست. او فقط با تهدید نیز تسلیم می‌شود ولی باز روش بازی دست شماست و تاثیری روی مدال طلایی نمی‌گذارد. بعد از بدست آوردن فایل‌ها فردی پشت در است. بعد از صحبت‌ها به سمت پنجره بروید و آن را باز کنید تا دمویی آغاز شود.

بعد از اتمام دمو درگیری شروع می‌شود. باید هواستان به تیراندازی باشد و با دقت تیراندازی کنید. به سمت محل مشخص شده بروید و از Dead Eye برای تیراندازی دقیق‌تر استفاده کنید. از ریل بگذرید و در آن طرف دشمنان را بکشید. دقت کنید از پشت نیز به شما حمله می‌شود پس باید مراقب باشید. وقتی به محل رسیدید Eagle Flies برایتان اسب آورده است. به سرعت سوار اسب شوید.

در اینجا سه اسب سوار شما را تعقیب می‌کنند باید همه آنها را بکشید از Dead Eye استفاده کنید و آنها را از پیش رو بردارید (باید خودتان زودتر شلیک کنید و آنها را بکشید پس فقط به سر شلیک کنید و گرنه Eagle Flies آنها را میکشد و این قسمت تیک نمی‌خورد) کمی جلوتر بعد دمویی این ماموریت تمام می‌شود.

دیگر مطالب مرتبط با راهنمای بازی Red Dead Redemption 2

دیدگاه ها بسته شده است