راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مرحله : Americans at Rest

راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مرحله : Americans at Rest

راهنمای کامل تمام مراحل بازی Red Dead Redemption 2 (منوی اصلی)

ماموریت دهم: Americans at Rest
(علامت JE روی نقشه)

(شرایط گرفتن مدال طلایی: ۱. خاویر را در ۱۵ ثانیه پیدا کنید. ۲. تامی را در یک دقیقه و ۳۰ ثانیه شکست دهید.)

وارد سالن در شهر ولنتاین شوید و به پیش علامت بروید تا ماموریت شروع شود. بعد از مدتی دعوایی در بار راه می‌افتد. مردی که به شما حمله می‌کند را از پا در بیاورید. (با R جلوی ضربات را بگیرید و با F یا کلیک چپ به موقع ضربه بزنید.) یک نفر دیگر که با رنگ قرمز مشخص است را بزنید تا فرد گنده ظاهر شود.

نجات خاویر

اینجا ۱۵ ثانیه وقت دارید به سرعت با زدن F  مردی که شما را گرفته را بزنید تا ولتان کند بعد بلافاصله از پشت مرد چاق یا تامی را بزنید تا بعد از دمویی که او شما را پنجره بیرون پرت می‌کند مبارزه‌ی اصلی آغاز شود‌.

راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مرحله : Americans at Rest

مبارزه با تامی

اگر اسب طلایی می‌خواهید فقط یک دقیقه و ۳۰ ثانیه برای شکست او وقت دارید با R ضرباتش را بلاک کنید و بلافاصله ضربه بزنید. به او ضربات بی‌مورد و بدون فکر نزنید چراکه او بلاک کرده و ضربات سنگینی به شما می‌زند و وقتتان را هدر خواهد داد. اگر از پشت شما را گرفت به سرعت با زدن پشت سر هم  F خود را رها کنید. اگر روی زمینتان زد به سرعت F را بزنید تا شما رویش بروید و بعد به سرعت پشت سرهم F را بزنید تا از پا دربیاید. با همین روش به راحتی می‌توانید اسب طلایی را بدست بیاورید. بعد از دمویی کوتاه ماموریت تمام می‌شود.

دیگر مطالب مرتبط با راهنمای بازی Red Dead Redemption 2

دیدگاه ها بسته شده است