راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مرحله : An Honest Mistake

راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مرحله : An Honest Mistake

راهنمای کامل تمام مراحل بازی Red Dead Redemption 2 (منوی اصلی)

مرحله بیست و نهم :  An Honest Mistake
(این مرحله با علامت MO در نقشه مشخص است.)
(شرایط گرفتن مدال طلایی: ۱. Uncle را در نجات دهید. ۲. بیست هدشاتش داشته باشید. ۳. هشتاد درصد دقت تیراندازی داشته باشید. ۴. هیچ پک سلامتی مصرف یا احتیاج پیدا نکنید.)

راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مرحله : An Honest Mistake

به علامت Mo در نقشه بروید تا دمو شروع شود. بعد از شروع صحبت با Molly دمو شروع می‌شود. بعد از دمو، به دنبال Uncle بروید. کمی جلوتر همه می‌ایستند Tab را بزنید و نقاب را انتخاب کنید. از دور گاری مشخص می‌شود وقتی همه به سمت گاری حرکت کردند به آن سمت بروید‌.

بعد از توقف واگن و صحبت‌های اولیه از اسب پیاده شوید و صندوق پشت را جستجو کنید. بعد از چند ثانیه واگن دیگری سر می‌رسد و باید از دست آن فرار کنید. در حین فرار می‌توانید با استفاده از Dead Eye شروع به بیست هد شات کنید ولی به خاطر اینکه در حرکت هستید ممکن است درصد خطا زیاد شود پس در صورتی که مطمئن به هدشات هستید شلیک کنید چرا که باید هشتاد درصد دقت تیراندازی داشته باشید. مراقب خونتان نیز باشید.(خونتان زیاد نباید کم شود) اگر سریع از Dead Eye استفاده نکنید و دشمنان خیلی نزدیک شوند ممکن است کشته شوید‌. پس با دقت و البته بدون عجله مسیر را ادامه دهید تا به کلبه برسید بعد از دیدن دمویی شما از هر طرف در کلبه محاصره شده‌اید.

راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مرحله : An Honest Mistake

کمی صبر کنید تا دشمنان دور شوند اما همه چیز طبق نقشه پیش نمی‌رود و آنها شما را شناسایی می‌کنند. از همه طرف به سمت کلبه دشمنان یورش می‌آورند. اول در سمت مقابل پناه بگیرید و دشمنان را بکشید. کمی بعد از سمت راست دشمنان حمله می‌کنند سعی کنید به سر دشمنان شلیک کنید چراکه ۲۰ هدشات باید انجام دهید. از هر سمتی دشمنان نزدیک می‌شوند و شما باید آنها را با دقت بکشید اصلا عجله نکنید.مراقب خونتان نیز باشید.(خونتان زیاد نباید کم شود)

کلبه شروع به آتش سوزی می‌کند ولی باید کشتن دشمنان را ادامه دهید. چراکه نزدیک‌تر می‌شوند و کارتان بسیار سخت می‌شود. کمی که این حملات را دفاع کنید در پشت کلبه محلی را باز می‌کنید و از آنجا خارج می‌شوید. مسیر را به سمت جلو ادامه دهید و به وسط جنگل بروید. در اینجا از هم جدا می‌شوید شما به دنبال Uncle بروید. او پشت سنگی مخفی می‌شود در کنار او بروید‌ و دشمنان را رصد کنید. دو دشمن به شما نزدیک می‌شوند. صبر کنید کمی از سنگ جلو بروند و یکی از آنها را از پشت غافلگیر کنید از پا در بیاورید. به نظر می‌رسد Uncle نمی‌تواند از پس اینکار دربیاید و گیر افتاده است در اینجا باید برای بدست آوردن مدال طلایی او را نجات دهید. (حتما باید مخفیانه به پشتشان بروید تا Uncle به کمک شما احتیاج پیدا کند و این برای مدال طلایی کاملا ضروری است) بعد از نجات دادن او به دنبال Uncle برای کمک به دیگران به آن سمت بروید‌. دشمنان اطراف آنها را بکشید (هد شات) و آنها را نجات دهید. بعد از کشتن دشمنان دمویی شروع می‌شود و مرحله تمام می‌شود.

دیگر مطالب مرتبط با راهنمای بازی Red Dead Redemption 2

دیدگاه ها بسته شده است