راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مرحله : Farming, for Beginners

راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مرحله : Farming, for Beginners

راهنمای کامل تمام مراحل بازی Red Dead Redemption 2 (منوی اصلی)

مرحله نود: Farming, for Beginners

(شرایط گرفتن مدال طلایی: 1. اولین بخش فنس را در 1 دقیقه و 30 ثانیه تعمیر کنید. 2. گاو نر به شما ضربه نزند.)

راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مرحله : Farming, for Beginners

به علامت FD در نقشه بروید و با تام ملاقات کنید. بعد از دمو، باید فنس را تعمیر کنید. به سرعت با کلیک چپ الوار را درون زمین فرو کنید. بعد با W الوار اول را بالا ببرید و با کلیک چپ درون سوراخ جا دهید. با W طرف دیگر الوار را بالا ببرید و با کلیک چپ درون سوراخ دیگر بگذارید. الوار وسط را با W و S روی دومین سوراخ میزان کنید و دو طرفش را با کلیک چپ داخل سوراخ کنید. الوار سوم را با S به پایین ببرید و با کلیک چپ هر دو طرفش را درون سوراخ جا بدهید. حال به سراغ بعدی بروید الوار ستون را با E درون زمین بگذارید و الوارهای وسطی را طبق روش بالا جاسازی کنید باید در کمتر از 1 دقیقه و 30 ثانیه فنس اولیه را تعمیر کنید تا بخش اول مدال طلایی را بدست بیاورید.(که مشکلی نیست) بعد از دمویی الوار آخر را با W به بالا ببرید و در جایش بگذارید.

راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مرحله : Farming, for Beginners

بعد از تعمیر فنس، تام شما را صدا می‌کند به پیش او  که با علامت زردی مشخص شده است بروید. گاو رم می‌کند و فرار می‌کند. در اینجا به سرعت به دنبال گاو بروید و در حین فرار باید او را بگیرید اگر گاو به شما ضربه بزند مدال طلایی را از دست داده‌اید. وقتی گاو فرار کرد به سرعت Tab را فشار دهید و تناب را انتخاب کنید و به سمت گاو بدوید و با تناب او را بگیرید.(کلیک راست را فشار دهید و نشانه بگیرید و به آرامی از جلو نزدیکش شوید وقتی نشانه قرمز شد با فشار کلیک چپ تناب را روی گاو بیندازید و آن را اسیر کنید.) زیاد به موجود نزدیک نشوید، چراکه اگر از او دور باشید Space نمایش داده می‌شود که با فشار آن می‌توانید دایو کنید. اگر به سمت شما حمله کرد فقط از دستش فرار کنید یا اگر Space نمایش داده شد دایو کنید و به گاو اجازه ندهید به شما ضربه بزند. بعد به سراغش بروید و با تناب موجود را بگیرید. گاو در دفعات اولیه شما را روی زمین می‌کشد. دوباره آن را تعقیب کنید و با تناب بگیریدش اینبار با فشار کلیک راست بعلاوه W به سمتش بروید و با فشار چندین باره G در نزدیکی موجود آن را آرام کنید و بعد گاو را به سمت طویله ببرید. ماموریت تمام شده است!

دیگر مطالب مرتبط با راهنمای بازی Red Dead Redemption 2

دیدگاه ها بسته شده است