راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مرحله : Fatherhood, for Beginners

راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مرحله : Fatherhood, for Beginners

راهنمای کامل تمام مراحل بازی Red Dead Redemption 2 (منوی اصلی)

مرحله نود و یک: Fatherhood, for Beginners

(شرایط گرفتن مدال طلایی: 1. ظرف 45 ثانیه Jeremiah را خسته کنید. 2. به Jeremiah خوراکی بدهید. 3. در حین آموزش دادن به جک او به زمین نیفتد. 4. مسابقه اسب‌سواری تا Pronghorn را پیروز شوید.)

راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مرحله : Fatherhood, for Beginners

به علامت DG در نقشه بروید. دمویی آغاز می‌شود. بعد از دمو، به دنبال Abe بروید، بعد از صحبت‌ها او از شما جدا می‌شود. حال به سمت علامت زرد مشخص شده در نقشه بروید. وقتی به محل رسیدید باید اسب را آرام کنید با فشار کلیک راست و G اسب را آرام کنید. چندین بار اینکار را انجام دهید تا اسب به طور کامل آرام بگیرد. به سرعت سوار اسب شوید و به سمت محیط باز به تاخت بروید. هدف این قسمت خالی کردن تولبار انرژی اسب است تا او کمی رام شود به تاخت حرکت کنید تا در عرض 45 ثانیه انرژی او را خالی خالی کنید. بخش اول مدال طلایی را با اینکار بدست آورده‌اید.

راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مرحله : Fatherhood, for Beginners

حال علامت زردی در نقشه مشخص می‌شود به سمت آنجا بروید. قبل از اینکه به پیش Duncan بروید برای بخش دوم مدال طلایی Tab را فشار دهید و یک غذا به اسب بدهید تا انرژی‌اش پر شود. حال به علامت زرد مشخص شده بروید و به درون فنس بپرید. در آنجا کمی به Duncan اسب سواری یاد دهید و صحبت کنید. (کار خاصی نباید انجام دهید.) بعد از مدتی، زن صاحب مزرعه از شما برای زایمان اسب کمک می‌خواهد. به دنبال او به سمت طویله بروید تا دمو شروع شود. بعد از دمو E را فشار دهید و با فشار پشت سر هم کلیک چپ موس، زایمان را انجام دهید.

راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مرحله : Fatherhood, for Beginners

بعد از دمو به سمت خانه بروید و با ابیگل صحبت کنید. بعد از صحبت‌ها از خانه بیرون می‌روید، سوار اسب شوید و به آرامی به دنبال جک بروید، کمی جلوتر باید کنترل سرعت اسب او را در دست بگیرید. برای بدست آوردن مدال طلایی نباید او از اسب به زمین بیفتد پس سرعت را بیش از حد زیاد نکنید تا او کنترل اسب را از دست بدهید. کلیک راست را فشار دهید و با R سرعت را افزایش دهید و با F سرعت را پایین بیاورید. به اسب نگاه کنید وقتی که از حالت عادی خارج شد سرعت را پایین بیاورید و وقتی به صورت عادی رفتار می‌کرد کمی سرعت را زیاد کنید تا جک اسب سواری یاد بگیرد. بعد از اینکه چند بار اینکار را کردید جک کنترل اسب را می‌آموزد.

نزدیک آب شوید بعد از کمی صحبت باید با جک تا مزرعه مسابقه دهید برای بدست آوردن مدال طلایی باید پیروز این مسابقه شوید پس با سرعت زیاد به سمت مزرعه بروید. تنها نکته مهم کنترل انرژی اسب است. با رعایت این نکته به راحتی این مسابقه را پیروز خواهید شد. بعد از اینکه به مزرعه رسیدید، دمو شروع می‌شود. بعد از دمو ماموریت تمام شده است.

مرحله نود و دو : Old Habits

(شرایط گرفتن مدال طلایی: 1. بدون اینکه ضربه‌ای بخورید Laramie را شکست دهید. 2. در عرض 25 ثانیه Laramie را شکست دهید.)

مرحله نود و دو : Old Habits

بلافاصله بعد از مرحله Fatherhood, for Beginners دایره چشمک زن سفیدی روی نقشه ظاهر می‌شود به سمت آن بروید تا دمو شروع شود. بعد از دمو باید با مرد مبارزه کنید. سریعترین راه پیروز شدن به او، در ابتدا با R ضربه او را دفع کنید و بلافاصله با F چندین ضربه به او بزنید(سه دور باید او را به سرعت بزنید) تا بدون اینکه خونی از شما کم شود و در کمتر از 25 ثانیه بر او پیروز شوید. در اینجا زمان اینکه بخواهید روش دیگری را انجام بدهید ندارید و باید با سرعت زیاد عمل کنید تا  مدال طلایی را بدست خواهید آورد. بعد از اینکه او را زدید دمو شروع می‌شود و ماموریت تمام شده است.

دیگر مطالب مرتبط با راهنمای بازی Red Dead Redemption 2

دیدگاه ها بسته شده است