راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مرحله : Gainful Employment

راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مرحله : Gainful Employment

راهنمای کامل تمام مراحل بازی Red Dead Redemption 2 (منوی اصلی)

مرحله نود و هفت: Gainful Employment

(شرایط گرفتن مدال طلایی: 1. پس از رسیدن به شهر Strawberry، ظرف 30 ثانیه Nathan را پیدا کنید. 2. بعد از سوار شدن به اسب در عرض 1 دقیقه و 15 ثانیه Nathan را بگیرید و دست و پایش را ببندید.)

راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مرحله : Gainful Employment

به علامت SA در نقشه بروید تا با Sadie در بار ملاقات کنید. بعد از دمو، به دنبال Sadie به سمت Strawberry بروید کمی جلوتر دمویی شروع می‌شود به شهر می‌رسید. بلافاصله که وارد شهر شدید به Welcome Center بروید(عکس بالا)

راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مرحله : Gainful Employment

باید در عرض 30 ثانیه فردی که جایزه روی سرش گذاشته شده را پیدا کنید. درِ اتاق سه در طبقه دوم را بشکنید و وارد شوید تا او از پنجره فرار کند. از همان جایی که او فرار کرد به سرعت به پایین و روی اسبتان بپرید و به دنبال او بروید. به دنبال او بروید هرجایی که ممکن است از میانبر بروید تا مسیر را کوتاه‌تر کنید. باید در عرض 1 دقیقه و 15 ثانیه فرد را با تناب بگیرید و دست و پایش را ببندید. وقتی نزدیک فرد بودید با تناب او را بگیرید. سمت او با علامت قرمز روی مینی مپ مشخص است. وقتی نزدیک او شدید تناب را روی او بیندازید و بعد نزدیکش شوید و F را بزنید تا دست و پایش را ببندید و او را پشت اسب Sadie قرار دهید.(باید در عرض یک دقیقه و 15 ثانیه برای بدست آوردن مدال طلایی اینکار را انجام دهید.) بعد از دیدن دمویی ماموریت تمام شده است.

دیگر مطالب مرتبط با راهنمای بازی Red Dead Redemption 2

دیدگاه ها بسته شده است