راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مرحله : Goodbye, Dear Friend

راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مرحله : Goodbye, Dear Friend

راهنمای کامل تمام مراحل بازی Red Dead Redemption 2 (منوی اصلی)

مرحله هفتاد و نه: Goodbye, Dear Friend
(این مرحله با علامت SA در نقشه مشخص است.)

(شرایط گرفتن مدال طلایی: 1. نیروی پشتیبانی را در عرض 40 ثانیه پیدا کنید. 2. هشت هدشات با تفنگ نشانه‌دار انجام دهید. 3. مرحله را در 6 دقیقه و 30 ثانیه انجام دهید.)

(این مرحله زمانی است برای بدست آوردن مدال طلایی دموها را باید رد کنید.)

به علامت SA در شهر Saint Denis بروید و وارد بار شوید و با Sadie صحبت کنید. دمو را رد کنید و بعد به دنبال داچ بروید. در انتها به محل اعدام می‌رسید و دموی دیگری شروع می‌شود. دمو را رد کنید و بعد به دنبال داچ بروید. در اینجا باز وارد دموی بعدی می‌شود ولی نمی‌توان آن را رد کرد. بعد از اینکه توانایی حرکت داشتید باید نیروی پشتیبانی را در عرض 40 ثانیه پیدا کنید. به سرعت از حیاط رد شوید و از حوض بگذرید در آن طرف از پله‌های سمت چپ بالا بروید و خود را به طبقه آخر برسانید. در بالای پله‌ها از پنجره باز وارد بالکن شوید و از آنجا به سمت چپ از نرده‌ها بگذرید و از نبردبان بالا بروید. مسیر را به سمت جلو بروید و به پشت بام دیگر بروید تا دوربین نشانه‌دار را پیدا کنید. از پشت مردی شما را غافل‌گیر می‌کند با R دفاع کنید و با F ضربه بزنید. صبر کنید او ضربه بزند دفاع کنید و بعد پشت سر هم به او ضربه بزنید. چندین بار این کار را تکرار کنید تا او نفله شود. حال می‌توانید از دور صحنه دار زدن O’Driscoll را ببینید. اما همه چیز خوب پیش نمی‌رود و Sadie جنون وار عمل می‌کند!

راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مرحله : Goodbye, Dear Friend

در اینجا باید هشت هدشات تمیز انجام دهید تا بخش دوم مدال طلایی را نیز بدست بیاورید. باید Sadie و داچ را با دوربین دنبال کنید و افراد O’Driscoll که لباس مشکی دارند را بکشید تا آنها به گاری برسند. وقتی آنها به گاری رسیدند دمو شروع می‌شود. دمو را رد کنید. مرحله تمام شده است.

دیگر مطالب مرتبط با راهنمای بازی Red Dead Redemption 2

دیدگاه ها بسته شده است