راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مرحله : Honor Amongst Thieves

راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مرحله : Honor Amongst Thieves

راهنمای کامل تمام مراحل بازی Red Dead Redemption 2 (منوی اصلی)

مرحله هشتاد و یک: Honor Amongst Thieves
(این مرحله با علامت CM در نقشه مشخص است.)

(شرایط گرفتن مدال طلایی: 1. بدون دیده شدن واکسن را بدست بیاورید. 2. مرحله را در پنج دقیقه به پایان برسانید.)

راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مرحله : Honor Amongst Thieves

به علامت CM در نقشه بروید و با کاپیتان Monroe صحبت کنید. دمو را رد کنید. به سرعت  سوار اسب شوید، صبر کنید کاپیتان نیز سوار اسب شود و بعد به دنبال او بروید. به محلی می‌رسید که به همراه او پایین دره را دید می‌زنید(دمو را ردکنید) و او به شما می‌گوید که واگن از کدام سمت می‌آید. وقتی واگن رسید دمو تمام می‌شود. سوار اسب شوید و به دنبال واگن که با رنگ زرد مشخص است بروید. خیلی آهسته نزدیک واگن شوید و زیاد نزدیک نشوید تا کسی شما را نبیند. نزدیک پشت واگن که شدید Space روی صفحه ظاهر می‌شود آن را بزنید تا به پشت واگن بروید از صندوقی که آنجاست با زدن Search واکسن‌ها را بردارید و بعد از پشت گاری بیرون بروید و به سرعت خود را به محل کاپیتان برسانید و واکسن‌ها را به او بدهید. دمو را رد کنید مرحله تمام شده است.

دیگر مطالب مرتبط با راهنمای بازی Red Dead Redemption 2

دیدگاه ها بسته شده است