راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مرحله : Horse Flesh for Dinner

راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مرحله : Horse Flesh for Dinner

راهنمای کامل تمام مراحل بازی Red Dead Redemption 2 (منوی اصلی)

مرحله سی و نه : Horse Flesh for Dinner
(این مرحله با علامت J در نقشه مشخص است.)

(شرایط گرفتن مدال طلایی: 1. مرد اسطبل‌دار که اسب را نشانتان می‌دهد را بکشید. ۲. در عرض ۱۰ ثانیه stallion را بگیرید. ۳. پنج نفر را هدشات کنید.)

راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مرحله : Horse Flesh for Dinner

به علامت J بروید و با نگهبانان دم در صحبت کنید. بعد به سمت علامت زرد مشخص شده بروید و به سمت جان بروید تا دمو آغاز شود. بعد از دمو، سوار اسب شوید و به دنبال جان بروید. وقتی به محل رسیدید جان با نگهبان صحبت می‌کند بعد از باز شدن در به دنبال جان به سمت اسطبل بروید.

راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مرحله : Horse Flesh for Dinner

وقتی به در ورودی رسیدید اسب را کنار در ببندید و با اسطبل‌دار صحبت کنید. وقتی مرد داخل شد و شروع به حرف زدن کرد آرام از پشت با F او را بکشید. این برای بخش اول مدال طلایی کاملا ضروری است.

بعد از کشتن مرد اول ماسک‌ها را به صورت بزنید بعد به سمت اسب سفید بروید و یا G او را آرام کنید. وقتی اسب آرام شد با E کنترلش را در دست بگیرد و او را به بیرون از اسطبل ببرید. وقتی اسب‌ها را بیرون می‌برید فردی شما را می‌بینید و دموی کوتاهی آغاز می‌شود. بعد از دمو، عده‌ای به شما حمله می‌کنند اینجا فرصت مناسبی است که پنج هدشات را انجام دهید پس دقت کنید و با استفاده از Dead Eye به سرشان شلیک کنید. مسیر را با کشتن دشمنان ادامه دهید تا به خارج از محل برسید و در اینجا دیگر کسی شما را تعقیب نخواهد کرد. تا اینجا باید پنج هدشات را انجام داده باشید. (تفنگ Refile پیشنهاد می‌شود.)

بعد از فرار تناب را آماده کنید و مراقب اسب سیاه سمت راستی باشید چرا که او فرار خواهد کرد. به ناگاه یکی از اسب‌ها به نام stallion (همان اسب راستی) فرار می‌کند. بلافاصله او را در سریع‌ترین زمان ممکن تعقیب کرده و با تناب بگیرید و برگردانید. دقت کنید فقط ۱۰ ثانیه برای اینکار زمان دارید اما اگر بلافاصله بعد از فرار عمل کنید می‌توانید اینکار را انجام دهید و کار سختی نیست. چرا که از قبل می‌دانید اسب سیاهی سمت راستی فرار می‌کند! بعد از گرفتن اسب او را برگردانید. به دنبال جان بروید تا به محل برسید و به سمت مردی که روی فنس نشسته بروید تا دمو شروع شود. بعد از دمو ماموریت تمام می‌شود.

دیگر مطالب مرتبط با راهنمای بازی Red Dead Redemption 2

دیدگاه ها بسته شده است