راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مرحله : Just a Social Call

راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مرحله : Just a Social Call

راهنمای کامل تمام مراحل بازی Red Dead Redemption 2 (منوی اصلی)

مرحله هفتاد و چهار: Just a Social Call
(این مرحله با علامت M در نقشه مشخص است.)

(شرایط گرفتن مدال طلایی: 1. سه تا از افراد سوارکار را هدشات کنید. 2. بعد از کشتن Cornwall در عرض 2 دقیقه و 45 ثانیه به اسب‌ها خود را برسانید. 3. بدون استفاده یا نیاز پیدا کردن به پک سلامتی مرحله را به اتمام برسانید.)

در این مرحله حتما شاتگان را همراه خود داشته باشید چراکه بهترین راه برای سریع کشتن دشمنان از راه نزدیک است.

راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مرحله : Just a Social Call

به علامت M مشخص شده در نقشه بروید. بعد از صحبت‌ها به دنبال داچ و Micah بروید. وقتی به محل رسیدید، پشت جعبه‌ها مخفی شوید تا دمو شروع شود. بعد از دمو، شما 2 دقیقه و 45 ثانیه وقت دارید تا خود را به اسبتان برسانید. دشمنان مقابلتان را به سرعت بکشید و بعد به سمت عقب بروید و دشمنان را از پیش رو بردارید. وقتی به ریل رسیدید در سمت راست دشمنان را بکشید. یک دشمن در بالای دکل است آن را نیز از پیش رو بردارید. به سرعت به دنبال داچ بروید. مراقب باشید تیر زیاد نخورید تا قسمت آخر مدال طلایی را از دست ندهید. کمی جلوتر دو مرد را بکشید. چندین مرد دیگر در بالای ساختمان حضور دارند آنها را نیز بکشید و به دنبال داچ به بالای ساختمان بروید. از اینجا به بعد با شات‌گان دشمنان را به سرعت بکشید و به سمت جلو پیش بروید باید به معنای واقعی کلمه بدوید و دشمنان را بکشید از Dead Eye استفاده کنید تا تیر کمتری بخورید و سرعتتان نیز افزایش یابد. همینطور دشمنان را بکشید و به سمت بالا بروید تا به گاری اسب‌ها برسید. باید از شروع کشتن Cornwall تا رسیدن به اسب‌ها دو دقیقه و 45 ثانیه بیشتر طول نکشد.

در طول اسب سواری دشمنان اسب سوار به شما حمله می‌کنند در این قسمت سه تا از اسب سوارها را هدشات کنید. باید سریع باشید چراکه داچ و Micah به سرعت آنها را می‌کشند پس باید سریع وارد Dead Eye شوید و آنها را هدشات کنید. کمی جلوتر بعد از انجام سه هدشات وارد دموی می‌شوید. بعد از دمو مرحله تمام شده است.

دیگر مطالب مرتبط با راهنمای بازی Red Dead Redemption 2

دیدگاه ها بسته شده است