راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مرحله : Money Lending and other Sins – VI & VII

راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مرحله : Money Lending and other Sins – VI & VII

راهنمای کامل تمام مراحل بازی Red Dead Redemption 2 (منوی اصلی)

مرحله شصت و نهم : Money Lending and other Sins – VI & VII
(این مرحله با علامت LS سفید در نقشه مشخص است.)

به محل مشخص شده در نقشه بروید و با Strauss صحبت کنید. بعد از صحبت‌ها علامت $ سفید رنگی رو نقشه مشخص می‌شود.

راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مرحله : Money Lending and other Sins – VI & VII

J. John Weathers

به محل مشخص شده بروید. در آنجا کمی جلوتر گاری خواهید دید به سمتش که بروید مردی را زیر آن خواهید دید. به سمت مرد بروید و با او صحبت کنید تا دمو شروع شود. بعد از دمو باید گروهی از افراد که به سمت گاری می‌آیند را بکشید. چندین نفر هستند و فقط از یک سمت می‌آیند کمی جلوتر پشت سنگی پناه بگیرید و آنها را بکشید. بعد از کشتن آنها می‌توانید لوتشان را نیز بردارید و بعد به پیش مرد برگردید. در دمو می‌توانید از او قرض را بگیرید یا نگیرید تفاوتی ندارد اگر honor اضافی می‌خواهید از این قرض به خاطر زن حامله‌اش بگذرید.

راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مرحله : Money Lending and other Sins – VI & VII

Arthur Londonderry

علامت بعدی آرتور است! وقتی به محل رسیدید، به نزدیک دهانه غار بروید و با نگهبان صحبت کنید. حال وارد غار شوید و خود را به محل مشخص شده برسانید. بعد از صحبت کردن با مرد علامت دیگری روی نقشه مشخص می‌شود، به آنجا بروید و با زنی که جلوی در خانه نشسته صحبت کنید تا دمو شروع شود. در اینجا نیز متوجه می‌شوید که آرتور مرده و زن و بچه تنهایش قادر به پرداخت پول نیستند. می‌توانید به زدن F به زور از آنها پول بگیرید یا با R از قرض بگذرید و پولی نیز به آنها بدهید. انتخاب با شماست. آرتور در حال مرگ در همین بخش از بازی با انتخاب‌های تاثیرگذاری رو به رو می‌شود.

راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مرحله : Money Lending and other Sins – VI & VII

بعد از انجام هر دو بخش بالا بار دیگر علامت LS روی نقشه ظاهر می‌شود به آنجا بروید و با Strauss صحبت کنید و دمو را ببینید. این ماموریت تمام شده است.

مرحله هفتاد : Of Men and Angels I & II

راهنمای کامل تمام مراحل بازی Red Dead Redemption 2 (منوی اصلی)

باید ماموریت Brothers and Sisters, One and All در بخش چهارم را انجام داده باشید. بعد از انجام ماموریت A Fork in the Road و در بخش ششم بازی در نقشه ظاهر می‌شود.

راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مرحله : Money Lending and other Sins – VI & VII

به محل مشخص شده در نقشه بالا بروید و با خواهر روحانی صحبت کنید تا دمو شروع شود. بعد از دیدن دمو جلوی زن کلیک راست را فشار دهید و با زدن F ده دلار به او کمک کنید. تا honor اضافی دریافت کنید و این ماموریت نیز تمام شود.

دیگر مطالب مرتبط با راهنمای بازی Red Dead Redemption 2

دیدگاه ها بسته شده است