راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مرحله : No, No and Thrice, No

راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مرحله : No, No and Thrice, No

راهنمای کامل تمام مراحل بازی Red Dead Redemption 2 (منوی اصلی)

مرحله پنجاه: No, No and Thrice, No
(این مرحله با علامت MB در نقشه مشخص است.)

(شرایط گرفتن مدال طلایی: ۱. هر دو برادر Foreman را خودتان در تعقیب بکشید. ۲. نود درصد دقت تیراندازی داشته باشید. )

راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مرحله : No, No and Thrice, No

این مرحله زمانی نیست پس احتیاجی به عجله کردن یا رد کردن دموها نیست.  به پیش علامت MB زرد در کمپ بروید و با مری بث صحبت کنید تا دمو شروع شود‌. بعد از دمو، به سمت محل زرد مشخص شده در نقشه بروید. وقتی به محل رسیدید، وقتی Grimshaw مرد را چاقو زد به سمت در بروید و در را بشکنید و وارد شوید از اینجا باید مراقب باشید و با دقت تیراندازی کنید. یکی در روبه روی در است و دیگری در اتاق دوم سمت راست قرار دارد. هر دو را بکشید و بعد Tilly را آزاد کنید تا دمو شروع شود. (می‌توانید لوت محیط را قبل از باز کردن دست او بردارید.)

راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مرحله : No, No and Thrice, No

بعد از دمو، باید به تعقیب برداران Foreman بپردازید. باید حتما دو فردی که اول جلویتان سبز می‌شود را خودتان بکشید. اما چالش اصلی اینجاست که خانم Grimshaw بلافاصله اگر به دشمنان نزدیک شود شروع به شلیک می‌کند پس باید وارد حالت Dead Eye شوید و زودتر از او دو دشمن اول را بکشید بعد از اینکه دو نفر را کشتید حال به تعقیب Anthony Foreman بپردازید تا او را بگیرید. وقتی نزدیک او هستید وقتی تفنگ در دست ندارید F را بزنید تا به او لگد بزنید و از اسب بیندازیدش. و بعد او را با تناب بگیرید و ببندید. (یا همان روی اسب او را با تناب بگیرید.) بعد از گرفتنش او را ببندید و به پیش Tilly برگردید و مرد را جلوی او بیندازید تا دمو شروع شود. بعد از دمو می‌توانید جان Anthony Foreman را بگیرید یا اینکه از او بگذرید به انتخاب خودتان بستگی دارد. بعد از این انتخاب ماموریت تمام شده است.

دیگر مطالب مرتبط با راهنمای بازی Red Dead Redemption 2

دیدگاه ها بسته شده است