راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مرحله : Outlaws From the West

راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مرحله : Outlaws From the West

راهنمای کامل تمام مراحل بازی Red Dead Redemption 2 (منوی اصلی)

مرحله اول: Outlaws From the West

شرایط گرفتن مدال طلایی: ۱. هیچ آسیبی نبینید. (بیشتر پشت پناهگاه باقی مانده و در فرصت مناسب شلیک کنید) ۲.دقت تیراندازی بیش از ۸۰ درصد باشد. (تیر خطا نزنید) ۳. بیش از ۶ لوت کلبه را بردارید.

به دنبال داچ بروید. با فشار شیفت سرعت زیاد و با کنترل چپ سرعت کم می‌شود. او را همراهی کنید تا مرد دیگری به آنها بپیوندد حال او را دنبال کنید. با کلیک راست و زدن R یا F سوال مورد نظر خود را از Micah بپرسید و مسیر را ادامه دهید تا به کلبه برسید. وقتی به محل رسیدید اسب را در محل مشخص شده بگذارید کمی جلوتر وارد اسطبل سر پوشیده سمت چپ بروید و با Q در آنجا پناه بگیرید. کمی بعد با موس دوربین را به سمت Micah بچرخانید و صحنه را ببینید‌. بهتر است به عقب برگردید و در فاصله دورتری پناه بگیرید چراکه در این نقطه تیر به راحتی به شما برخورد می‌کند، در اینجا نباید تیری به شما بخورد و با دقت تیراندازی کنید و تیرِ خطایی نزنید.

راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مرحله : Outlaws From the West

حال Tab را فشار داده و اسلحه را انتخاب کنید. باید دشمنان را یکی یکی بکشید. در سمت چپ کلبه دشمنی داخل اسطبل است که ناگهان در را باز می‌کند.  در طبقه بالای کلبه نیز دشمنی وجود دارد که از پنجره تیراندازی می‌کند. بعد از کشتن همه دشمنان وارد کلبه شوید و قفسه‌ها را بگردید. با فشار دادن R می‌توانید آنها را خالی کنید و لوتشان را بردارید. وقتی خونتان کم است یا گشته هستید B را فشار دهید و غذای مورد نظر را بخورید تا خونتان پر شود. کنار تخت کشو را باز کنید تا Cigarette Card را بدست بیاورید. در آشپزخانه و طبقه بالا غذا و در صندوق جلوی تخت پول وجود دارد. (حداقل شش لوت برای مدال طلایی ضروری است) حال میتوانید به بیرون بروید و با داچ صحبت کنید حال به سمت اسطبل سمت چپ بروید (علامت زرد روی نقشه) در را باز کنید فردی شما را غافلگیر می‌کند. حال با F او را از پا در بیاورید بعد با کلیک راست بگیریدش و بعد با F از او بازجویی کنید. در آخر با R از جانش بگذرید و یا E جانش را بگیرید. انتخاب با خودتان است و شهرت شما را نزد مردم خوب یا بد خواهد کرد.

بعد با Tab اسلحه و با R کلاهتان را بردارید. در اسطبل را باز کرده و اسب (اول با کلیک راست و G اسب را آرام کنید) را به محل مشخص شده ببرید. وقتی نزدیک کلبه شدید سر و صدایی از داخل کلبه می‌آید وارد شوید تا دمو شروع شود. بعد از دمو مرحله تمام می‌شود.

دیگر مطالب مرتبط با راهنمای بازی Red Dead Redemption 2

دیدگاه ها بسته شده است