راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مرحله : Revenge is a Dish Best Eaten

راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مرحله : Revenge is a Dish Best Eaten

راهنمای کامل تمام مراحل بازی Red Dead Redemption 2 (منوی اصلی)

مرحله پنجاه و شش: Revenge is a Dish Best Eaten
(این مرحله با علامت D در نقشه مشخص است.)

(شرایط گرفتن مدال طلایی: ۱. تمام اتاق‌های عمارت Bronte را بگردید. ۲. در عرض یک دقیقه و ۳۰ ثانیه Bronte را به قایق برسانید. ۳. بیست هد شات انجام دهید. ۴.بدون استفاده یا نیاز به پک سلامتی مرحله را به پایان برسانید.)

راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مرحله : Revenge is a Dish Best Eaten

به علامت D در نقشه بروید تا دمو شروع شود. بعد از دمو، از دیوار به سمت دیگر بپرید و بعد جانی را دنبال کنید. کمی جلوتر‌، نیم خیز شوید و بدون دیده شدن او را دنبال کنید جلوی شما دو دشمن است. آن دو را هدشات کنید تا درگیری شروع شود.

راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مرحله : Revenge is a Dish Best Eaten

فقط به سر شلیک کنید. پشت سنگرها پناه بگیرید تا به پک سلامتی احتیاج پیدا نکنید. مراقب باشید از طبقه بالای عمارت نیز دشمنان حمله می‌کنند پناه بگیرید و به موقع و فقط به سر شلیک کنید از Dead Eye به موقع استفاده کنید و در موقع خالی شدنش Chewing Tabaco را بخورید. بعد از کشتن دشمنان اولیه به دنبال داچ وارد خانه شوید.

راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مرحله : Revenge is a Dish Best Eaten

در اینجا باید تمام اتاق‌های عمارت را برای بدست آوردن مدال طلایی یک به یک بگردید.  اول به قفل در شلیک کنید و وارد شوید وقتی وارد شدید تک به تک وارد اتاق‌ها شوید و آنها را بگردید وقتی طبقه پایین پاکسازی شد به سراغ طبقه دوم بروید و همه اتاق ها را وارد شوید و پاکسازی کنید. حال وارد اتاق Bronte شوید و وارد حمام شد تا دمو شروع شود بلافاصله بعد از دمو او را بلند کنید و به دنبال جانی به طبقه پایین بروید و بعد داچ را دنبال کنید. در اینجا فقط مرد را حمل کنید و بگدارید بقیه پلیس‌ها را بکشند. مگر اینکه ۲۰ هدشات را انجام نداده باشید پس وارد Dead eye شوید و به اندازه مورد نیاز هدشات کنید.(بهتر است تعداد هدشاتهایتان را در طول مرحله بشمارید‌) همینطو به سمت قایق بدوید و در کمتر از یک دقیقه و ۳۰ ثانیه Bronte را به قایق برسانید تا دمو شروع شود و ماموریت تمام شود.

دیگر مطالب مرتبط با راهنمای بازی Red Dead Redemption 2

دیدگاه ها بسته شده است