راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مرحله : The Delights of Van Horn

راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مرحله : The Delights of Van Horn

راهنمای کامل تمام مراحل بازی Red Dead Redemption 2 (منوی اصلی)

مرحله هفتاد و شش: The Delights of Van Horn
(این مرحله با علامت M در نقشه مشخص است.)

(شرایط گرفتن مدال طلایی: 1. با تفنگ نشانه‌دار پنج هدشات داشته باشید. 2. هشتاد و پنج درصد دقت تیراندازی داشته باشید.)

راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مرحله : The Delights of Van Horn

به محل مشخص شده در نقشه بروید و با Micah صحبت کنید. بعد از دمو به دنبال بیل بروید. (پیشنهاد می‌شود تفنگ شاتگان را نیز همراه خود ببرید.) وقتی به محل رسیدید از اسب پیاده خواهید شد و دموی کوتاهی شروع می‌شود. بعد از دمو وارد خانه متروکه شوید و خود را به طبقه دوم برسانید و در محل مشخص شده در عکس بالا پناه بگیرید. منتظر بمانید تا بیل تیراندازی کند. حال نشانه بروید و شروع به هدشات کردن پنج نفر با تفنگ نشانه دار شوید. مراقب باشید تیری خطا نزنید به هشتاد و پنج درصد دقت تیراندازی در این مرحله احتیاج داریم. بعد از کشتن دشمنان به پیش بیل بروید و سوار گاری شوید.

کمی جلوتر گروهی به شما حمله می‌کنند اگر هنوز پنج هدشات را تکمیل نکرده‌اید با تفنگ نشانه دار به سر نفراتی که به شما حمله می‌کنند بزنید. جلوتر افراد بیشتری به شما حمله می‌کنند با دقت آنها را بکشید. در اینجا چون در حرکت هستید بهترین کار استفاده از Dead Eye است تا به راحتی آنها را بکشید. اگر پنج هدشات را انجام داده‌اید بقیه را با شاتگان بکشید. وقتی همه دشمنان را کشتید علامت زردی روی نقشه مشخص می‌شود با زدن Z کنترل گاری را در دست بگیرید و به سمت محل بروید بعد از دیدن دمویی مرحله تمام شده است.

دیگر مطالب مرتبط با راهنمای بازی Red Dead Redemption 2

دیدگاه ها بسته شده است