راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مرحله : The First Shall Be Last

راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مرحله : The First Shall Be Last

راهنمای کامل تمام مراحل بازی Red Dead Redemption 2 (منوی اصلی)

مرحله هجدهم: The First Shall Be Last
(علامت JE روی نقشه)
(شرایط گرفتن مدال طلایی: ۱. بانتی هانترهای کنار رودخانه را مخفیانه بکشید. ۲. با شلیک به تناب Sean را آزاد کنید. ۳.ده تیر هدشات بدست بیاورید. ۴.بدون استفاده از پک سلامتی مرحله را تمام کنید.)

راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مرحله : The First Shall Be Last

به علامت JE در نقشه خود را برسانید و به پیش دو مرد بروید تا دمو شروع شود. بعد از دمو به سمت اسب‌ بروید و سوارس شوید و بعد به طرف علامت مشخص شده در نقشه بروید در اینجا بعد از دیدن قایق به دنبال Trelawny بروید تا قایق بایستد و بعد با دوربین آنها را رصد کنید. بعد از این باز به دنبال Trelawny بروید. وقتی به رودخانه رسیدید او به سمت دو بانتی هانتر می‌رود تا حواسشان را پرت کند وقتی در حال پرت کردن حواس آنهاست از رودخانه  همراه با خاویر بگذرید و فرد سمت چپی را مخفیانه بکشید. بعد از کشتن دو نفر نیم خیز به سمت جلو حرکت کنید. کشتن مخفیانه این دو نفر قسمت اول مدال طلایی را کامل می‌کند.

جلوتر که می‌روید دو مرد آنجا در حال صحبت هستند تا حواسشان نیست از Dead eye کمک بگیرید و به سرشان همزمان شلیک کنید. حال نبرد شروع می‌شود. در اینجا باید سعی کنید بیشتر به سرشان شلیک کنید. دشمنان در بالای تپه نیز حضور دارند از تفنگ دور برد استفاده می‌کنند، آنها را بکشید و همیشه پشت سنگ‌ها پناه بگیرید تا خونتان هدر نرود ک بتوانید مدال طلایی بگیرید. مسیر را ادامه دهید تا به Charles برسید حالا سه تایی به سمت محل مشخص شده در نقشه پیش بروید. اول پشت اولوارها پناه بگیرید و دشمنان را بکشید بعد که کمتر شدند جلو بروید و با شلیک به تناب Sean را آزاد کنید بقیه دشمنان را نیز با هدشات بکشید‌. و بعد او را آزاد کنید تا دمو شروع شود و ماموریت تمام شود. (می‌توانید لوتهای محیط و افراد مرده را بردارید‌.)

دیگر مطالب مرتبط با راهنمای بازی Red Dead Redemption 2

دیدگاه ها بسته شده است