راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مرحله : Visiting Hours

راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مرحله : Visiting Hours

راهنمای کامل تمام مراحل بازی Red Dead Redemption 2 (منوی اصلی)

مرحله شصت و هشتم: Visiting Hours

(شرایط گرفتن مدال طلایی: 1. هر دو نگهبان زندان را از روی برج هدشات کنید. 2. در عرض دو دقیقه و 45 ثانیه به قایق فرار کنید. 3. مرحله را در 9 دقیقه تمام کنید. 4. هشتاد درصد دقت تیراندازی داشته باشید. 5. بدون نیاز یا استفاده از پک سلامتی مرحله را تمام کنید.)

این مرحله زمانی است باید دموها را رد کنید و توقف بی‌مورد بازی پرهیز کنید. (قبل از آغاز این ماموریت اسلحه نشانه‌دار را انتخاب کنید.)

به علامت SA مشخص شده در نقشه بروید تا دمو شروع شود. دمو را رد کنید، با قایق به سمت علامت زرد رنگ مشخص شده در نقشه بروید. کمی جلوتر وارد دمو می‌شوید. دمو را رد کنید. به سرعت به سمت برجی که از دور مشخص است بروید حالت نیم خیز باشید و سرعت را بزنید تا زمانی از دست ندهید. وقتی به برج رسیدید از نبردبان بالا بروید و به صورت مخفیانه نگهبان را بکشید.

راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مرحله : Visiting Hours

از روی برج به سمت انبار نشانه بروید دو نگهبان در کنار زندانیان هستند هر دو را در طول این بخش باید هدشات کنید. از Dead Eye استفاده کنید و نشانه را از بالا به پایین بیاورید تا به صورت قطعی به سرشان شلیک کرده باشید. وقتی که هر دو نگهبان را هدشات کردید بخش اول مدال طلایی را بدست آوردید. حال به سرعت از برج پایین بیایید و به سمت همان انباری که دو نگهبان را کشتید پیش بروید کمی صبر کنید تا Sadie  نیز به شما برسد تا دموی دیگری آغاز شود. (دمو را رد کنید.)

بعد از دمو، شما یک گروگان دارید به همراه او به سمت جلو بروید. به سمت پلی که از دور مشخص است بروید و از آن بگذرید و به سمت دروازه‌های زندان بروید. دمو را رد کنید. حال کمی از نگهبانان بالای برج را با دقت بکشید تا دقت تیراندازی بدست بیاورید. همینطور که از پل می‌گذرید نگهبانانی که به سمتتان می‌آیند را بکشید. مراقب شلیک آنها باشید و پشت محلی پناه بگیرید تا آسیب کمتری ببینید. وقتی دشمنان را کشتید به همراه جان و Sadie به سمت قایق بدوید در طول مسیر نگهبانان با اسب راهتان را سد می‌‌کنند. آنها را به سرعت بکشید. استفاده از معجونی که فقط Dead Eye را پر کند مشکلی برای مدال طلایی بوجود نمی‌آورد پس در صورت لزوم از آنها استفاده کنید، چراکه تعداد دشمنان زیاد است و استفاده از Dead Eye برای دقت تیراندازی کاملا ضروری است. دشمنان را بکشید و به سرعت به سمت علامت زرد مشخص شده در نقشه که قایق است بروید. در عرض 2 دقیقه و 45 ثانیه باید به قایق برسید تا مدال طلایی را بدست بیاورید پس باید در کشتن دشمنان سرعت عمل داشته باشید. مراقب خونتان نیز باشید و با دقت تیراندازی کنید. وقتی به قایق رسیدید، دمویی شروع می‌شود.

راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مرحله : Visiting Hours

دمو را رد کنید نگهبانانی که به سمت قایق می‌آیند را بکشید تا قایق از جزیزه دور شود. دموی دیگری شروع می‌شود، دمو را رد کنید. سوار اسب هستید با سرعت به سمت مقصد پیش بروید و زمانی را هدر ندهید. اگر تمام دموها را رد کرده باشید و طبق راهنمایی پیش رفته باشید مشکلی برای 9 دقیقه رد کردن مرحله نخواهید داشت. وقتی دموی بعدی و نهایی شروع شد مرحله تمام شده است.

دیگر مطالب مرتبط با راهنمای بازی Red Dead Redemption 2

دیدگاه ها بسته شده است