راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مرحله : Welcome to the New World

راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مرحله : Welcome to the New World

راهنمای کامل تمام مراحل بازی Red Dead Redemption 2 (منوی اصلی)

مرحله پنجاه و هشتم: Welcome to the New World

(شرایط گرفتن مدال طلایی: ۱. وقتی که در قل و زنجیر هستید عقب نمانید. ۲. ده هدشات انجام دهید.)

بعد از پایان ماموریت Banking, the Old American Art بلافاصله ماموریت Welcome to the New World آغاز می‌شود. دمو را نگاه کنید، بعد از دمو در جزیره گوآرما بعد از غرق شدن کشتی به هوش می‌آیید. اول W را فشار دهید تا از خواب بیدار شوید بعد W را فشار دهید تا به سمت جلو بروید. همینطور مسیر را ادامه دهید تا دموی آغازین Chapter پنجم آغاز شود و شما کنترل آرتور را که به شدت وضعیت وخیمی داراست را در دست می‌گیرید.

راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مرحله : Welcome to the New World

مسیر را ادامه دهید کمی جلوتر دودی را می‌بینید به آن سمت بروید تا داچ و بقیه را پیدا کنید. دمویی شروع می‌شود. بعد از دمو، باید به سمت جلو بروید و از بقیه عقب نیفتید این برای بخش اول مدال طلایی ضروری است W را فشار دهید و به دنبال بقیه بروید تا دموی دیگری شروع شود. بعد از دمو باز مسیر را ادامه دهید تا وقتی تیراندازی شروع شود.در حین تیراندازی باید تعدادی هدشات انجام دهید و چند نفر را بکشید بعد دموی دیگری آغاز می‌شود. (در طول مرحله تعداد هدشات‌هایی که انجام می‌دهید را بشمارید.)

بعد از دمو، باید دشمنان را بکشید فقط سعی کنید ده هدشات بزنید. دشمنان را بکشید و به سمت جلو پیش بروید تا آنها فرار کنند بعد از فرار کردن دشمنان دمویی شروع می‌شود. بعد از دمو این ماموریت تمام شده است.

دیگر مطالب مرتبط با راهنمای بازی Red Dead Redemption 2

دیدگاه ها بسته شده است