راهنمای بازی Resident Evil Village / بازگشت به پیش The Duke( آیتم‌های اضافی روستا)

راهنمای بازی Resident Evil Village / بازگشت به پیش The Duke ( آیتم‌های اضافی روستا)

راهنمای قدم به قدم بازی Resident Evil Village / راهنمای کامل بازی اویل 8 (منوی اصلی)

  • (تعداد Goat of Warding‌های این منطقه: 1)
  • (تعداد فایل‌های این بخش:1 )
  • (دشمنان این بخش: Samcaها و Lycanها)
  • (گنج‌ Wooden Animal (Head) – Teddy Bear – Vivianite – Necklace with Two Holes – Necklace with Two Holes – Luiza’s Heirloom  در این قسمت بدست می‌آید.)
  • (شکارهای این بخش: Poultry – Quality Meat – Fish Meat )

از در بیرون بروید و قفل را با چاقو بشکنید و آیتم Pipe Bomb را از روی میز بردارید. ابتدا قبل از اینکه به پیش The Duke بازگردید به سراغ تمام چاه‌ها و در‌های بسته و بخش‌های مختلف روستا می‌رویم تا آیتمی را جا نگذاریم. (آیتم‌هایی که فعلا در دسترس هستند.)

راهنمای بازی Resident Evil Village / بازگشت به پیش The Duck ( آیتم‌های اضافی روستا)

به چاهی که در عکس بالا مشخص شده است می‌رویم. در آنجا Water Wheel را بالای چاه استفاده کنید تا آیتم Lockpick را بدست بیاورید.

راهنمای بازی Resident Evil Village / بازگشت به پیش The Duck ( آیتم‌های اضافی روستا)

به چاهی که در عکس بالا مشخص شده است می‌رویم. در آنجا Water Wheel را بالای چاه استفاده کنید تا آیتم Wooden Animal (Head) را بدست بیاورید. این آيتم را با Wooden Animal (Body) ترکیب کنید تا ارزش بسیار زیادی بدست بیاورد.

راهنمای بازی Resident Evil Village / بازگشت به پیش The Duck ( آیتم‌های اضافی روستا)

از کنار این چاه در عکس بالا وارد زیرزمین شوید و Chem Fluid را در سمت چپ در ورودی بردارید. همینطور در سمت راست Rusted Scrap را از روی قفسه‌ها بردارید. در انتهای اتاق جعبه را بکشنید و پول را بردارید و Gunpowder و Teddy Bear را از روی قفسه‌ها و همینطور Vivianite را در درون تنور بردارید.

راهنمای بازی Resident Evil Village / بازگشت به پیش The Duck ( آیتم‌های اضافی روستا)

به چاهی که در عکس بالا مشخص شده است می‌رویم. در آنجا Water Wheel را بالای چاه استفاده کنید تا آیتم Necklace with Two Holes را بدست بیاورید. (در کلیسای همین منطقه نوشته درون کامپیوتر را که تازه به این بخش اضافه شده بخوانید.)

راهنمای بازی Resident Evil Village / بازگشت به پیش The Duck ( آیتم‌های اضافی روستا)

در عکس بالا در را با استفاده از کلید Iron Insignia Key باز کنید و در سمت راست کنار مقبره دوم یک Goat of Warding پیدا خواهید کرد آن را تخریب کنید. همینطور Herb را در آن نزدیکی بردارید. در اینجا سه مرغ را بکشید و تا Poultryهایشان را بدست بیاورید.

راهنمای بازی Resident Evil Village / بازگشت به پیش The Duck ( آیتم‌های اضافی روستا)

به چاهی که در عکس بالا مشخص شده است می‌رویم. در آنجا Water Wheel را بالای چاه استفاده کنید تا سه Pipebomb بدست بیاورید. حتما خوک سفید این قسمت را بکشید تا Quality Meat را بدست بیاورید. (در طول رسیدن به چاه مراقب موجودات پرنده با نام Samca باشید و صبر کنید تکانشان تمام شود و با چند تیر آنها را بکشید.) در آن نزدیک به سراغ Luiza’s House نیز بروید در رو به روی خانه از صندوق آیتم یعنی Luiza’s Heirloom را بردارید (یکی از گنج‌های بازی) همینطور روی میز Handgun Ammo را بردارید. و از روی نیمکت دو Explosive Round پیدا خواهید کرد. در اینجا می‌توانید به سمت مرغ‌هایی که در عکس بالا نیز مشخص هستند بروید و آنها را بکشید و گوشتشان (Poultry) را بردارید. همینطور آیتم Rusted Scrap پیدا خواهید کرد.

چگونگی استفاده از Luiza’s Heirloom : به منو بروید و در آنجا در قسمت Item Key در آنجا Luiza’s Heirloom را انتخاب کنید. آن را بچرخانید تا Necklace Stone را پیدا کنید و با F آن را بردارید. بار دیگر به قسمت Item Key بروید و در آنجا Necklace with key را انتخاب کنید. در آنجا کلید Luiza’s Key را بردارید. (بعدا در مورد این کلید و آیتمی که با آن می‌توانید بدست بیاورید جلوتر صحبت می‌کنیم.)

راهنمای بازی Resident Evil Village / بازگشت به پیش The Duck ( آیتم‌های اضافی روستا)

همینطور به سمت پل منتهی به قصر دیمیتریسک بروید در سمت چپ که در عکس بالا نیز مشخص است تعدادی ماهی (Fish Meat) پیدا خواهید کرد آنها را بکشید و گوشتشان را بردارید. (در راه برگشت تعدادی Lycan به شما حمله می‌کنند آنها را نیز بکشید.)

در اینجا تمام آیتم‌های اضافی قابل دسترس این بخش را بدست آوردید. حالا به پیش The Duke که در نقشه مشخص است بازگردید تا دمو شروع شود. پیش او آپگریدهای لازم را انجام دهید. وقتی اینبار با او صحبت می‌کنید قسمت جدیدی به نام The Duke’s Kitchen ظاهر می‌شود. گوشت‌های مورد نیاز را به او بدهید تا قدرت‌های مختلفی بدست بیاورید. حتما Ciorba De Porc را فعال کنید تا آسیب کمتری ببینید. هر قسمتی که گوشت مورد نیاز را دارید فعال کنید. اگر طبق راهنمایی پیش رفته باشید گوشت مورد نیاز اولی و دومی را به طور قطع دارید. اما بقیه هنوز گوشت‌های بیشتری می‌خواهیم.

در نقشه اگر نگاه کنید. بخش‌های جدید اضافه شده است(محل گنج‌ها) که بعدا حتما به سراغشان خواهیم رفت. (یکی از آنها را در بالا نزدیک Luiza’s House پیدا کردیم) فعلا درِ سمت چپ Duke را باز کنید و وارد در شوید تا به سمت خانه Beneviento برویم.

قسمت بعدی: به سمت خانه Beneviento

دیدگاه ها بسته شده است