راهنمای بازی Resident Evil Village / بخش نهایی بازی 

راهنمای بازی Resident Evil Village / بخش نهایی بازی 

راهنمای قدم به قدم بازی Resident Evil Village / راهنمای کامل بازی اویل 8 (منوی اصلی)

  • (تعداد Goat of Warding‌های این منطقه: 1)
  • (تعداد فایل‌های این بخش:6 )

بخش نهایی بازی 

بعد از دمو کنترل کریس را در دست دارید. به سمت جلو بروید. جلوتر دمو شروع می‌شود. بعد از دمو به سمت پایین بپرید و مسیر را به سمت جلو ادامه دهید. سلاح‌هایی که در اختیار دارید بسیار قوی هستند. در طول مسیر دشمنان را بکشید و به سمت جلو بروید. در انتهای مسیر از دیوار تخریب شده داخل شده و در محل سبز مهمات را بردارید. از در بگذرید و به سمت جلو بروید.

راهنمای بازی Resident Evil Village / بخش نهایی بازی 

درختانی از زیر زمین بیرون می‌آیند. از بین درختان به سمت جلو بروید. جلوتر دو گرگینه به شما حمله می‌کنند. از نارنجک استفاده کنید و به سرشان شلیک کنید تا سریع کشته شوند. جلو بسته است از سمت چپ به سمت دیگر بروید. در این محل در بالا محل سبز مهمات را بردارید. مسیر جلو را اگر بروید توسط درختی بسته می‌شود وارد مسیر سمت چپ شده و وارد خانه شوید. در خانه تعدادی از دشمنان به شما حمله می‌کنند. آنها را بکشید و به سمت دیگر بروید. در سمت دیگر به سمت راست بروید و مسیر را کمی جلو که بروید تعداد زیادی از دشمنان به شما حمله می‌کنند. برخی از آنها تیرکمان استفاده می‌کنند. آنها را بکشید و به سمت جلو بروید تا یک گروه از دشمنان که در میان آنها یک دشمن زرهی نیز دیده می‌شود مقابلتان ظاهر شود. از نارنجک استفاده کرده و زره او را نابود کنید. با شلیک به سرش موجود را بکشید و حساب سایر موجودات را نیز برسید. جلوتر دشمنان بیشتری به شما حمله می‌کنند از نارنجک برای کشتن گروهی آنها استفاده کنید و بقیه را نیز با مسلسل از بین ببرید. کمی جلوتر به میدان می‌رسید و دمو شروع می‌شود.

راهنمای بازی Resident Evil Village / بخش نهایی بازی 

وقتی وارد حالت فیروزه‌ای شدید درخت را علامت گذاری کنید تا به آن شلیک شود. گروهی از دشمنان باز به شما حمله می‌کنند. آنها را بکشید به سمت راست و عقب بروید تا مهمات بیشتری در بخش سبز پیدا کنید یک بشکه انفجاری نیز در اینجا وجود دارد. دشمنان گروهی حمله می‌کنند با کمک نارنجک آنها را بکشید و وقتی Reload تمام شد با استفاده از دستگاه (با فشار شماره چهار در PC آن را انتخاب کنید) یک بار دیگر به سمت درخت شلیک کنید. باز گروهی از دشمنان سر می‌رسند با نارنجک و آن بشکه کارشان را بسازید وقتی Reload تمام شد برای بار سوم نیز به درخت با دستگاه بمب شلیک کنید تا نابود شود.

راهنمای بازی Resident Evil Village / بخش نهایی بازی 

به سمت وسط درخت تخریب شده رفته و از آن پایین بروید. در محل سبز مهمات را بردارید و به سمت جلو بروید. یک موجود غول پیکر جلویتان سبز می‌شود.

راهنمای بازی Resident Evil Village / بخش نهایی بازی 

وقتی قصد پریدن رویتان را دارد فقط از محلی که هستید فرار کنید و به پشت موجود شلیک کنید. دستگاه شماره چهار را انتخاب کنید و رویش بگیرید و از ضرباتش جاخالی دهید با چند ضربه موشک موجود کشته می‌شود. از نارنجک بر علیه او استفاده کنید و به پشتش شلیک کنید. بعد از کشتن موجود Giant Crystal Mace را بدست می‌آورید.

راهنمای بازی Resident Evil Village / بخش نهایی بازی 

داخل تونل شوید و مسیر را به سمت جلو پیش بروید تا به محلی برسید و دمو شروع می‌شود. بعد از دمو در همین مکان سمت راست پایین مجسمه یک Goat of Warding وجود دارد آن را تخریب کنید. حال جلو بروید و از پله‌ها بالا رفته و خود را وارد تونل کنید و تا انتها بروید و داخل در شوید. در اینجا نوشته‌های تمام کتاب‌ها را باید بخوانید برخی کتاب‌ها را باید بچرخانید و در وسطشان F بزنید تا باز شوند. چهار کتاب جلوی در روی میز را خوانید. دو عکس را ببینید و نوشته روی میز را بخوانید.(سمت راست) عکسهای روی میز وسط را ببینید. در آنطرف میز وسط سه عکس را ببینید و نوشته را بخوانید. در کتابخانه نیز عکس را ببینید. حال قفل را بشکنید و وارد شوید تا دمو شروع شود.

قسمت بعدی: نبرد نهایی با مادر میرندا

دیدگاه ها بسته شده است