راهنمای بازی Resident Evil Village / به سمت تالارهای دیمیتریسک

راهنمای بازی Resident Evil Village / به سمت تالارهای دیمیتریسک

راهنمای قدم به قدم بازی Resident Evil Village / راهنمای کامل بازی اویل 8 (منوی اصلی)

  • (تعداد فایل‌های این بخش:1 )
  • (تعداد Goat of Warding‌های این منطقه: 1)
  • (دشمنان این بخش: Moroaica)
  • (آیتم‌‌ اصلی Dimitrescu’s Key در این قسمت بدست می‌آید.)

بعد از ورود به حیاط(Courtyard)، خطر برطرف شده است. در سمت راست یک کوزه پیدا خواهید کرد که آیتمی تصادفی درونش وجود دارد.  همینطور در راهروهای بالا روی سقف بگردید تا قفس زرد را پیدا کنید که درونش 1000 Lei (پول بازی) بدست بیاورید. در میان شاخ و برگ‌ها نیز یک Herb پیدا خواهید کرد.

حال درِ سمت چپ را باز کنید (تنها در قابل دسترس که در نقشه به رنگ سفید مشخص است) و داخل شوید تا دموی کوتاهی از بالا رفتن بانویِ شوم را ببینید. بعد از ورود به اتاق در کشوی سمت چپ Chem Fluid را بردارید و بعد از پله‌ها بالا بروید. در بالای پله‌ها کوزه سمت راست را بشکنید و آیتم را بردارید و وارد درِ باز شوید. در این اتاق می‌توانید پنجره بدون شیشه را بشکنید. مسیر سمت چپ را ادامه دهید تا کمی جلوتر صدای لیدی دیمیتریسک که به شدت از دست Ethan به خاطر کشتن دخترش عصبانی است را بشنوید. در اتاق او قفل است پس باید راه دیگری برای ورود به آنجا پیدا کنید. نقشه قلعه را از سمت راستتان(رو به روی در اتاق لیدی) بردارید و مسیر مستقیم را ادامه دهید.(کنار محلی که نقشه را برداشتید می‌توانید پنجره بدون پرده را با چاقو بشکنید و در انتهای راهرو یک پنجره دیگر نیز وجود دارد) یک در باز کمی جلوتر سمت چپ وجود دارد. ابتدا از کشوی دراور کنار آنجا Handgun Ammo را بدست آورید. در انتهای راهرو نیز با شکستن شیشه کابینت Gunpowder را بدست می‌آورید.

حال وارد در و اتاق Hall of Ablution شوید تا معمای این بخش را انجام دهیم. در اینجا یک حوض پر از خون وجود دارد و چهار مجسمه در اطراف آن دیده می‌شود. در روی دیوار روی قابی معمای این بخش را بخوانید.

“Women are blind to male advances, but the poor shall take their chances to give their lord their bounty sown, so that soon the wine may flow.”

راهنمای بازی Resident Evil Village / به سمت تالارهای دیمیتریسک

خوب از آنجایی که زنان نسبت به پیشرفت مردها کور هستند هر دو مجسمه زن را رو در روی هم بچرخانید تا چهره به چهره هم باشند.(و مردان را نبینند) مردان رعیت که کیسه‌ای در روی شانه دارند را رو به مرد نجیب زاده کلاه به سر کنید و مرد نجیب زاده را رو به زن روسری به سر کنید(تکانش ندهید) تا خون از حوض محو شود و درِ زیر حوضچه باز شود.

وارد در شوید، از پله‌ها پایین بروید و بعد بوسیله نبردبان به سمت پایین مسیر را ادامه دهید. در رو به روی نبردبان کنار جعبه‌هایی یک Goat of Warding پیدا خواهید کرد آن را تخریب کنید. حال به سمت راست و از بین خون‌ها به پیش بروید. در اتاق بعدی Rusted Scrap را از روی میز بردارید. از سمت چپ وارد اتاق بعدی شوید و مسیر را که کمی جلوتر بروید. موجودی به درون خون‌ها می‌افتد و پنهان می‌شود. مسیر را به سمت جلو ادامه دهید. وقتی وارد اتاق بعدی شدید از روی بشکه جعبه را بشکنید و آیتم را بردارید. به سمت چپ مسیر را به جلو بروید.

کمی جلوتر یک Moroaica از زیر خون‌ها به بیرون می‌آید و به شما حمله‌ور می‌شود. با Space جلوی ضربات او را بگیرید و از او دور شوید و به سرش ضربه بزنید تا کشته شود. با شلیک به سلاح در دست او آن را به زمین بیندازید. در اتاق بعدی مراقب باشید یک Moroaica دیگر به شما حمله خواهد کرد به سلاحش شلیک کنید و موجود را از بین ببرید. همینطور مسیر را جلو بروید و Moroaicaهایی که از زیر خون پیدایشان می‌شوند و یا از دور نمایان می‌شوند را بکشید. بهترین روش عقب عقب رفتن و شلیک کردن به آنهاست و بهتر است اول به سلاح‌های آنها شلیک کنید(تا بیفتند) و بعد کارشان را بسازید. (موجوداتی که در زیر آب هستند موجی تولید می‌کنند که با کمی دقت محل آنها را متوجه خواهید شد و قبل از غافلگیر کردن شما می‌توانید آماده مبارزه با آنها شوید.) مسیر را ادامه دهید تا به جایی برسید که جعبه‌ای وجود دارد آن را بشکنید. در همین بخش می‌توانید کنار شمع‌ها تعدادی Handgun Ammo پیدا کنید. حال به سمت منطقه Distillery در نقشه بروید.

به تونلی می‌رسید که تعدادی جنازه روی سقف آن آویزان هستند. از تونل بگذرید نرسیده به انتهای تونل سمت راست یک Rusted Scrap پیدا خواهید کرد. مسیر را ادامه دهید و وارد اتاق بعدی شوید. در اینجا نیز با Moroaicaها بجنگید و به سمت جلو مسیر را ادامه دهید.(مراقب باشید تعدادشان کمی زیاد است به عقب بروید و به سرشان با دقت شلیک کنید.) در اتاق بعدی روی قفسه‌ها یک جعبه وجود دارد آن را نیز بشکنید و آیتم را بردارید. همینطور در طرف دیگر اتاق، پشت جعبه‌ها می‌توانید یک Gunpowder پیدا کنید. مسیر را ادامه دهید تا به پله‌ها برسید و از آن بالا بروید. ناگهان یک Moroaica بالای پله‌ها ظاهر می‌شود، موجود را بکشید و مسیر را ادامه دهید. در بالای پله‌ها جعبه را بشکنید و آیتم را بردارید و بعد سوار آسانسور شده و با فشار F به بالا بروید.

راهنمای بازی Resident Evil Village / به سمت تالارهای دیمیتریسک

در بالا در پشتتان یک Herb پیدا خواهید کرد. حال مسیر را به سمت جلو پیش بروید و از پل چوبی گذر کنید و وارد بالکن بعدی شوید تا دموی کوتاهی شروع شود. بعد از دمو، به سمت جلو بروید و کوزه را بشکنید و از دری که در بالکن است وارد اتاق شوید. در اتاق، می‌توانید گهواره را بررسی کنید و نوشته روی مبل را بخوانید. (خاطرات کوتاهی از لیدی دیمیتریسک) بعد از روی دیوار کلید دیمیتریسک (Dimitrescu’s Key) را بردارید. در را بررسی کنید و کلید را روی آن امتحان کنید تا باز شود. بعد از باز شدن در لیدی دیمیتریسک شما را غافلگیر می‌کند!

قسمت بعدی: سیاه‌ چاله‌‌ – معمای پیانو و  مبارزه با دختر دوم دیمیتریسک

دیدگاه ها بسته شده است