راهنمای بازی Resident Evil Village / مبارزه با mutated Moreau

راهنمای بازی Resident Evil Village / مبارزه با mutated Moreau

راهنمای قدم به قدم بازی Resident Evil Village / راهنمای کامل بازی اویل 8 (منوی اصلی)

  • (تعداد Goat of Warding‌های این منطقه: 1)
  • (تعداد فایل‌های این بخش:1 )
  • (گنج‌ Crystal Moreau – Silver Angel Statue در این قسمت بدست می‌آید.)
  • (شکارهای این بخش: Fish Meat)

مبارزه با mutated Moreau

راهنمای بازی Resident Evil Village / مبارزه با mutated Moreau

مسیر را به پایین بپرید کمی جلوتر از بشکه آیتم را بردارید و روی میز Rusted Scrap و Chem Fluid را پیدا خواهید کرد. کمی جلوتر که بروید mutated Moreau سر می‌رسد. سعی کنید به موجودِ درونِ دهانِ آن شلیک کنید تا سریعتر کشته شود. جلوی دهانش نایستید چراکه سم را به سمتتان پرتاب می‌کند. همینطور از بشکه‌های محیط استفاده کنید تا خیلی سریعتر موجود را بکشید در اطراف محیط  آیتم‌هایی در قسمت‌های مختلف قرار دارند که برای مبارزه با او بسیار کاربرد دارند. او دهانش را باد می‌کند به عقب برگردید تا سم رویتان نریزد. او روی زمین سر می‌خورد و به سمتتان هجوم می‌آورد فقط فرار کنید. به دهانش شلیک کنید، آیتم‌های محیط را بردارید و باز به دهانش شلیک کنید.

راهنمای بازی Resident Evil Village / مبارزه با mutated Moreau

بعد از اینکه آسیب مناسبی به او وارد کردید او وارد فاز بعدی مبارزه می‌شود. او به بالای ساختمان می‌رود و شروع می‌کند باران اسیدی را روی سرتان میریزد بهترین جا برای پنهان شدن همان محل‌هایی است که آیتم‌ها را از آنجاها برداشتید که با نوار زرد رنگ مشخص شده‌اند. (محل‌هایی که با سقف پوشیده شده‌اند)

راهنمای بازی Resident Evil Village / مبارزه با mutated Moreau

بعد از اینکه این فاز تمام شد برخی دیوارهای سبز در محیط پیدا می‌شود آنها را با چاقو تخریب کنید تا مسیر فرار شما باز شود. باز او دنبالتان می‌کند وقتی دهانش را باز کرد به درون دهنش شلیک کنید. از سه بشکه محیط حتما استفاده کنید. مبارزه با او کمی طولانی است پس باید مراقب تیرهایتان باشید و زیاد هدرشان ندهید. همینطور زیاد در معرض آسیب قرار نگیرید تا همیشه یکی دو تا شفادهنده در Inventory بماند و در زمان لازم از آنها استفاده کنید. اگر تیم کم آوردید حتما در بخش Crafting تیر مناسب را بسازید.

راهنمای بازی Resident Evil Village / مبارزه با mutated Moreau

در اواخر نبرد وقتی که بشکه‌ای در محیط نیست به درون دهانش با Grenade Launcher شلیک کنید و وقتی گیج بود با کلت به او شلیک کنید. همینطور از مین و نارنجک بر علیه او استفاده کنید. او برای بار دوم به بالای محیط می‌رود. در زیر محلهای سقف دار پنهان شوید. برای آخرین بار با حملات قدیمی مانند پرتاب سم، حمله ناگهانی و … به شما یورش می‌آورد مثل سری قبل آخرین ضربات را به او بزنید. این نبرد ممکن است کمی طولانی شود اما در نهایت اگر دقت و صبر داشته باشید او را شکست خواهید داد. بعد از شکست دادن او گنج Crystal Moreau را بدست می‌آورید.

بعد از دمو محیط را برگردید و آيتم‌های اضافه محیط را بردارید و بعد از سر بالایی بالا رفته در کنار تونل جعبه را بشکنید و وارد تونل شوید.  در انتهای تونل وارد در سمت چپی شوید. (جعبه را بشکنید) نوشته روی میز را بخوانید و بعد قطعه کلید را بردارید و با زدن F رویش با کلید قبلی ترکیب کنید تا Six-Winged Unborn Key را بدست بیاورید. بعد از این دمویی شروع می‌شود. بعد از دمو از در خارج شوید و با استفاده از کلیدِ جدید در را باز کنید.

راهنمای بازی Resident Evil Village / مبارزه با mutated Moreau

مسیر را به سمت جلو پیش بروید تا به معدن برسید در اینجا به سمت چپ بروید و خود را به اسکله‌ای که قبلا از آنجا سوار قایق شدید برسانید. سطح آب پایین آمده پس می‌توانید مسیر را به سمت پایین بروید. بعد از رد شدن از در به سمت چپ نگاه کنید تا یک Goat of Warding‌ پیدا کنید.(عکس بالا) در پایین یک بشکه وجود دارد و انتهای مسیر به برکه‌ای ختم می‌شود که تعدادی ماهی درونش وجود دارد. آنها را بکشید و گوشتشان را بردارید. همینطور در صندوق روی قایق گنج Silver Angel Statue را بدست می‌آورید. در اینجا دو ماهی وجود دارد هر دو را بکشید تا چهار Fish Meat بدست بیاورید. وقتی تمام آیتم‌های این منطقه را برداشتید و در نقشه همه بخش‌های این منطقه آبی بود سوار آسانسور شوید و بالا بروید. (دیگر نمی‌توانید به این منطقه بازگردید پس اگر چیزی را جا بگذارید برای این دور از بازی آن را از دست داده‌اید.)(آیتم‌ها همان‌هایی است که در راهنمایی ذکر شده و چیزی تاکنون جا انداخته نشده است.)در بالا از پله‌ها بالا بروید و بازی را سیو کنید.

قسمت بعدی: سلاح سری Moreau

دیدگاه ها بسته شده است