راهنمای بازی Resident Evil Village / مبارزه با Sturm

راهنمای بازی Resident Evil Village / مبارزه با Sturm

راهنمای قدم به قدم بازی Resident Evil Village / راهنمای کامل بازی اویل 8 (منوی اصلی)

  • (تعداد Goat of Warding‌های این منطقه: 1)
  • (تعداد فایل‌های این بخش:2 )
  • (دشمنان این بخش: Sturm )
  • (گنج‌ Complex Mechanical Heart Cigar در این قسمت بدست می‌آید.)

کارخانه هایزنبرگ (طبقه B1 و مبارزه با Sturm)

راهنمای بازی Resident Evil Village / کارخانه هایزنبرگ (Heisenberg's Factory)

در اینجا برای آخرین بار در کارخانه به پیش Duke بروید و گنج‌هایتان را بفروشید و اسلحه‌هایتان را تا جای ممکن ارتقا دهید. (قدرتشان را) بازی را ذخیره کنید و به طبقه B1 بازگردید. با کمک کلید هایزنبرگ (Heisenberg’s Key) درِ قفلِ این بخش را باز کنید وارد در شوید. در انتهای راهرو وارد در شوید نوشته را در سمت راست این بخش بخوانید. در کشو Handgun Ammo و روی میز First Aid Med و از کمد Mine را بردارید. دو جعبه این بخش را بشکنید و آیتم‌ها را بردارید. از این اتاق خارج شوید مسیر را ادامه دهید و وارد اتاق بعدی شوید. راهرو را ادامه دهید تا موجود عجیبی که پروانه روی سرش است دیوار را تخریب می‌کند و وارد می‌شود. این موجود به نام Sturm معروف است.

فاز اول: خوب در اینجا باید با این موجود مبارزه کنیم و بکشیمش. جلوی صورتش بایستید او به سمت شما یورش می‌آورد به کنار بروید و به محل قرمز پشتش شلیک کنید. چند بار باید اینکار را انجام دهید. اینکار بسیار ساده است فقط جلویش بایستید و آرام به کنار بروید و به پشتش شلیک کنید.

فاز دوم: وقتی پروانه آتش گرفت از جلویش کنار بروید او به سمت جلو آتش پرت می‌کند به کنار بروید تا آتش به شما صدمه نزد. او در این فاز بسیار وحشی‌تر از قبل است.  مانند فاز اول از جلوی ضرباتش کنار بروید اما اینبار او مکس نمی‌کند و فرصت بسیار کمی دارید که به پشتش شلیک کنید مراقب آتش باشید و به قسمت‌های مختلف محیط بروید و روی آتش نایستید. از سلاح‌های مختلف بر علیهش استفاده کنید. ضمن اینکه مهماتی دور محیط وجود دارند از آنها نیز برعلیه دشمن استفاده کنید. نکته خاصی نیست جز اینکه به قسمت پشتش بارها شلیک کنید از دستش فرار کنید و روی آتش نایستید اگر مجبور شدید یک تیر Revolver به پشتش و محل قرمز رنگ بزنید تا سریع کشته شود. بعد از اینکه کشته شد Complex Mechanical Heart را از بدنش بردارید.

تمام مهمات این بخش را بردارید تا در نقشه به رنگ آبی دربیاید. وارد اتاق بعدی شوید سیگار هایزنبرگ (Cigar) را از روی میز بردارید نوشته روی میز را بخوانید. از کمد این بخش Chem Fluid را بردارید.

راهنمای بازی Resident Evil Village / کارخانه هایزنبرگ (Heisenberg's Factory)

در این اتاق یک تونل به سمت اتاق مخفیِ دیگری وجود دارد که سمت راست پایین میزی است که سیگار را از روی آن برداشتید. با C بشینید و داخل سوراخ شوید و به اتاق مخفی خود را برسانید. درون اتاق یک Goat of Warding روی میز است آن را تخریب کنید. از کشو Shotgun Ammo را بردارید و Herb ،Chem Fluid و Metal Scrap را از محیط بردارید. به اتاق قبلی بازگردید و وارد در شوید. در این محوطه به پایین بپرید. در پایین دو جعبه این بخش را بشکنید و آیتم‌ها را بردارید. به سمت نبردبان بروید و از آن بالا رفته و بعد به سمت جلو بروید و اهرم آن طرف را پایین بدهید تا آسانسور به بالا برود. در را باز کنید. در اتاق بعدی روی در F بزنید تا دمو شروع شود. بعد از دمو با F دریچه را باز کنید و داخل شوید. باز با زدن F تکه آهن جلوی راهتان را کنار بزنید. تا دموی دیگری شروع شود. بعد از دمو نوشته‌‌ را از درون لب تابِ روی میز بخوانید. روی میز نیز First Aid Med را بردارید. بازی را سیو کنید.

قسمت بعدی: مبارزه با کارل هایزنبرگ

دیدگاه ها بسته شده است