راهنمای بازی Resident Evil Village / ورودی قلعه دیمیتریسک

راهنمای بازی Resident Evil Village / ورودی قلعه دیمیتریسک

راهنمای قدم به قدم بازی Resident Evil Village / راهنمای کامل بازی اویل 8 (منوی اصلی)

  • ورودی قلعه دیمیتریسک
  • (تعداد فایل‌های این بخش: 3)
  • (آیتم‌‌های اصلی Crimson Glass و Maroon Eye Ring و Maroon Eye در این قسمت بدست می‌آید.)
  • (گنج‌ Crystal Fragment و Crimson Glass در این قسمت بدست می‌آید.)

راهنمای قدم به قدم بازی Resident Evil Village / راهنمای کامل بازی اویل 8

از پله‌ها بالا بروید تا قاب عکس بزرگ دختران لیدی دیمیتریسک را ببینید. با دقت این محیط را بگردید و آیتم‌ها را بردارید. کوزه‌ها را بشکنید تا آیتم‌های تصادفی بدست بیاورید. شیشه کابینت را بشکنید و Gunpowder را بردارید. کتاب سمت راست روی میز را بخوانید. وارد اتاق باز اینجا شوید و پول را کنار آسانسور بردارید. حال از اینجا خارج شوید و وارد در اینجا شوید. در راهرو مسیر مستقیم را ادامه دهید. از پله‌ها پایین بروید و کوزه‌ را بشکنید آیتم را بردارید و وارد در شوید به سمت راست بروید و وارد هال شوید. صدایی از دور به گوش می‌رسد. به سمت چپ و در بزرگی که نوشته‌ای رویش است بروید و آن را بخوانید تا دمو شروع شود. در اینجا با دختران و خود لیدی دیمیتریسک ملاقات می‌کنید.

بعد از دمو به بالا نگاه کنید و روی دست سمت راست F را بزنید تا آزاد شوید. در این اتاق آیتم Crimson Glass را از روی میز بردارید. وارد اتاق بعدی شوید در این اتاق یک کشوی بسته است که نمی‌توانید فعلا آن را باز کنید. به سمت شومینه رفته و در آن را باز کنید و به سمت دیگر بروید. در سمت دیگر در سمت چپ Rusted Scrap را بردارید. به سمت جلو بروید و Maroon Eye Ring را از روی دست مجسمه بردارید تا به کنار برود و بعد به آن سمت در مخفی خود را برسانید.

کشوی دراور رو به رویتان را باز کنید تا Chem Fluid را بدست بیاورید و شیشه کابینت پشتتان را بشکنید تا Crystal Fragment را پیدا کنید. مسیر را به سمت راست بروید و راهرو را ادامه دهید تا به دراوری قبل از در برسید در کشوی آن می‌توانید Gunpowder را بدست بیاورید. می‌توانید آن در را نیز از این سمت باز کنید حال وارد در شوید سمت چپ در مخفی و بخش Hall of Four (در نقشه مشخص است) شوید. یک سری مجسمه از زیرزمین بیرون می‌آیند. وارد اتاق دیگر شوید(Merchant’s room) تا بار دیگر The Duke را ملاقات کنید. (او به Ethan می‌گوید که دخترش درون قلعه است) بعد از صحبت‌ها می‌توانید با او داد و ستد کنید بازی را سیو کنید و نوشته کنار او را نیز بخوانید.

راهنمای بازی Resident Evil Village / ورودی قلعه دیمیتریسک

از اتاق خارج شوید و از پله‌ها بالا بروید و وارد Main Hall شوید. در اینجا در سمت راست در کشو Handgun Ammo را بدست می‌آورید. در آنطرف اتاق نیز یک کوزه است که می‌توانید آن را بشکنید و آیتم درون آن را بدست بیاورید. در اینجا چیز دیگری وجود ندارد به سمت پله‌ها بروید و به طبقه دوم خود را برسانید. وقتی به بالای پله‌ها رسیدید قاب عکس آنطرف را دقت نگاه کنید تا درخشندگی بالای قاب آن را متوجه شوید با شلیک به آن گنج Crystal Fragment روی زمین می‌افتد.(عکس بالا) در این طبقه در راهروهای سمت چپ کوزه‌ها (کوزه کوچک و کوزه بزرگ انتهای راهرو) را بشکنید و آیتم‌های اضافه را بردارید.

راهنمای قدم به قدم بازی Resident Evil Village / راهنمای کامل بازی اویل 8

وارد اتاق Wine room در همین طبقه شوید(روی در اتاق نوشته Wine Room را خواهید دید) و در آنجا روی بشکه Chem Fluid را بردارید و نوشته روی میز را بخوانید تا کمی با تاریخچه قلعه آشنا شوید. (در اینجا بخشی است که احتیاج به یک بطری ویژه دارد تا در پشت آن باز شود پس بعدا به این اتاق برخواهیم گشت.) حال وارد راهروی سمت راست شوید در انتهای راهرو کوزه را بشکنید و آیتم را بردارید. جلوی دری که تصویر بالا رویش است، بروید.(انتهای راهرو مشخص است) ابتدا به بخش Key Item بروید و آیتم Maroon Eye Ring را پیدا کرده و  Examine کنید تا Maroon Eye را بدست بیاورید و بعد با استفاده از Maroon Eye روی در بالا، آن را باز کنید.

بلافاصله بعد از ورود به در دمو شروع می‌شود و یکی از دختران دیمیتریسک به شما حمله می‌کند. تیرتان را برای او هدر ندهید و به صورت مستقیم به سمت او نروید. به سمت راست بپیچید و مسیر را به سرعت طی کنید. در اتاق به سمت چپ بروید و در انتهای اتاق وارد اتاق دیگر شوید. در انتهای این اتاق یک قسمت وجود دارد که با تخته بسته شده است با F تخته‌ها را کنار بزنید و در اتاق دیگر از سوراخ به پایین بپرید.

قسمت بعدی: زیرزمین قلعه دیمیتریسک

دیدگاه ها بسته شده است