راهنمای بازی Resident Evil Village / کارخانه هایزنبرگ (Heisenberg’s Factory)

راهنمای بازی Resident Evil Village / کارخانه هایزنبرگ (Heisenberg’s Factory)

راهنمای قدم به قدم بازی Resident Evil Village / راهنمای کامل بازی اویل 8 (منوی اصلی)

  • (تعداد فایل‌های این بخش:1 )
  • (دشمنان این بخش: Moroaicǎ – Soldat )
  • (گنج‌ Yellow Quartz – Crystal Mechanical Heart – Large Crystal  در این قسمت بدست می‌آید.)

کارخانه هایزنبرگ

راهنمای بازی Resident Evil Village / کارخانه هایزنبرگ (Heisenberg's Factory)

وقتی به بالای محیط رسیدید از دور صدای دشمنان به گوش می‌خورد و هیولاها از دور به سمتتان می‌آیند. سه Moroaicǎ به شما حمله ‌می‌کنند. دو راه دارید یا هر سه را بکشید یا با Space جلوی ضرباتشان را بگیرید و از کنارشان بگذرید. این Moroaicǎها فرقی که با قبلی‌ها دارند این است که یک ماسک آهنی کوچک روی صورتشان است و برای کشتنشان باید تیرهای بیشتری مصرف کنید. در هر صورت بعد از دست به سر کردن این سه موجود به انتهای مسیر بروید و آيتم را از درون جعبه بردارید و بعد درِ میله‌ایِ کنارِ جعبه را با F باز کنید و داخل شوید.

وقتی به سمت دیگر رسیدید از پله‌ها بالا بروید تا از دور محیط این کارخانه مخوف را دید بزنید. در پشتتان از جعبه آیتم را بردارید مسیر را به سمت جلو ادامه دهید. در انتهای مسیر سمت چپ با Duke ملاقات خواهید کرد. در اینجا او آیتم‌ها و آپگریدهای بیشتری را به شما ارائه می‌دهد. بهتر است قبل از اینکه ادامه دهید تا جایی که پول دارید سلاح‌هایتان را ارتقا دهید. همینطور در بخش Supplies سلاح‌های جدیدی که در دسترس است و بخش‌های آپگرید شونده سلاح‌ها را خریده و آنها را تا جای ممکن قدرتمندتر بکنید. سلاح‌های جدید SYG-12 یک نوع شاتگان جدید و V61 Custom یک کلت جدید هستند. پیشنهاد می‌شود سلاح‌های قبلی را بفروشید و این سلاح‌ها را خریداری و آپگرید کنید یا هر دو سلاح را نگهدارید و ابتدا تیرهای درون شاتگان و کلت قدیمی را قبل از فروش استفاده کنید. انتخاب با خودتان است. بعد از ارتقای سلاح‌ها بازی را ذخیره کنید. از آنجایی که کلید آسانسوری که Duke در آنجاست کار نمی‌کند از آسانسور خارج شوید.

راهنمای بازی Resident Evil Village / کارخانه هایزنبرگ (Heisenberg's Factory)

وارد در سمت راست شوید و Rusted Scrap و Chem Fluid را بردارید. آخرین معمای Labyrinth را نیز در اینجا پیدا خواهید کرد که بعدا به سراغش خواهیم آمد. وارد در رو به رو شوید و به سمت چپ راهرو را پیش بروید. Gunpowder را در این اتاق بردارید و به سمت دری که چراغ قرمزی رویش است بروید. با چاقو چراغ را تخریب کنید تا در باز شود. دو Moroaicǎ پشت در را بکشید و از پله‌ها بالا بروید و وارد در بالای پله‌ها شوید. در اتاق بعدی به سمت جلو بروید و از پله‌ها خود را به طبقه پایین برسانید.

در طبقه پایین جلوتر دری باز می‌شود و تعدادی Moroaicǎ به سمت شما می‌آيند. آن دو را بکشید قبل از ورود به اتاق در سمت چپ و راست از جعبه‌ها آیتم‌ها را بردارید. روی میز سمت راست  Rusted Scrap را بردارید و در انتهای اتاق داخل قفسه‌ها Chem Fluid را پیدا خواهید کرد. عکس‌های x-ray را بررسی کنید. فعلا نمی‌توانید با سوراخ سمت راست و همینطور وسیله وسط کار (دستگاه ریخته‌گری) خاصی انجام دهید. همینطور درِ سمتِ چپ نیز بسته است. پس فعلا از پله‌ها به سمت بالا مسیر را ادامه دهید. روی زمین خون خواهید دید کمی جلوتر بالای پله‌ها چند Moroaicǎ وجود دارد آنها را بکشید. وقتی حواسشان نیست می‌توانید از تفنگ نشانه‌دار بر علیهشان استفاده کنید. در این اتاق یک کمد بسته وجود دارد با استفاده از Lockpick آن را باز کنید تا Yellow Quartz را از درونش بدست بیاورید. روی بشکه نیز Gunpowder را بردارید. درِ سمتِ چپ بسته است. وارد در سمت راست شوید.

راهنمای بازی Resident Evil Village / کارخانه هایزنبرگ (Heisenberg's Factory)

وقتی وارد شدید از پشت در انگار موجودی روی صندلی نشسته‌ است. در سمت چپ روی میز Rusted Scrap را بردارید. از موجودی که روی صندلی نشسته بگذرید و در انتهای دیگر اتاق داخل کیف Relief Mold را بردارید. حال به سمت عقب بازگردید. همانطور که میشد حدس زد موجود روی صندلی که اسمش Soldat است، بلند می‌شود و به شما حمله می‌کند. این دشمنان آسیب بسیار زیادی می‌توانند به شما وارد کنند و همینطور می‌توانند با دست فلزی خود جلوی تیرهایتان را بگیرند. نقطه ضعف آنها قسمت قرمز رنگ روی سینه آنهاست. وقتی دستش را به نشانه اینکه به شما ضربه می‌زند بالا آورد با شاتگان یا یک تفنگ قدرتمند به سینه‌اش و محل قرمز شلیک کنید. با شلیک چند تیر به نقطه ضعفش موجود به زمین می‌افتد و کشته می‌شود از او Crystal Mechanical Heart را بدست خواهید آورد.

مسیر را به سمت عقب برگردید و از طریق نقشه خود را به بخش Foundry برسانید. Relief Mold را درون Casting Machine (دستگاه ریخته‌گری) اجرا کنید تا Relief of a Horse را بدست بیاورید. Relief of a Horse را درون سوراخ سمت راست این اتاق اجرا کنید تا دیوار پشت آن به کنار برود. به جلو بروید و از پله‌ها بالا بروید. یک Moroaicǎ در آن بالاست با چند شلیک به سرش موجود را بکشید. در این بخش یک در بسته وجود دارد که فعلا نمی‌توانید آن را باز کنید. از کشوی بسته این بخش با استفاده از Lockpick تیرهای Magnum Ammo را بدست خواهید آورد.

راهنمای بازی Resident Evil Village / کارخانه هایزنبرگ (Heisenberg's Factory)

از محلی که نبردبان شکسته است به پایین بپرید و دوباره به پایین‌تر بروید. در پایین در سمت راست از جعبه آیتم را بردارید. کمی جلوتر دستگاه‌های بزرگی می‌بینید که در حال کار کردن هستند و جلوی مسیر شما را سد کردند. به محل قرمز رنگی که در دستگاه بالا است شلیک کنید تا دستگاه متوقف شود و بتوانید از زیرش به سمت جلو بروید. جلوتر Moroaicǎهایی را می‌بینید که در آن سمت پرسه می‌زنند. از دور به آنها شلیک کنید تا آنها به سمتتان بیایند و بوسیله پیستون‌های بزرگ این بخش کشته شوند. به بخش‌های قرمز این پیستون‌ها شلیک کنید تا متوقف شوند. یا فقط به سرعت وقتی در هوا بودند از زیرشان بگذرید. در محیط وسط دشمنان به سمت شما هجوم می‌آورند چند موجود این بخش را بشکید و بعد از جعبه این بخش آیتم‌ها را بردارید و در همین بخش Explosive Rounds را در گوشه محیط بردارید. به سمت جلو بروید یا با تیر به قسمت‌های قرمز پیستون‌ها را متوقف کنید و با خیال راحت جلو بروید و یا صبر کنید در زمان مناسب از زیر این پیستون‌ها به جلو بروید. تا انتهای مسیر بروید و از نبردبان بالا بروید. در بالای نبردبان Rusted Scrap را از سمت راست بردارید و با فشار F میله‌ها را کنار بزنید و بعد وارد دریچه پشتش شوید.

راهنمای بازی Resident Evil Village / کارخانه هایزنبرگ (Heisenberg's Factory)

درِ سمتِ راست بسته است. مسیر را به سمت چپ جلو بروید. تعداد زیادی از Soldatهایی که قبلا آنها را ملاقات کرده‌ بودیم، روی دیوار در حال استراحت دیده می‌شوند! جلوتر درِ دیگرِ منتهی به اتاق Foundry را باز کنید. جلوتر یک دیوار ترک خورده می‌بینید که رویش ضربدر زرد دارد. بعدا حتما به سراغش خواهیم آمد. فعلا به سمت راست وارد اتاق بعدی شوید. جعبه این اتاق را بشکنید و آیتم را بردارید و بعد از پله‌ها به پایین بروید. در این اتاق درون کمد Mine و روی میز Gunpowder را بردارید. از پله‌ها بالا بروید. دو چراغ روی در بالا را بشکنید تا در باز شود.

راهنمای بازی Resident Evil Village / کارخانه هایزنبرگ (Heisenberg's Factory)

درون اتاق در سمت چپ نوشته روی میز را بخوانید. در سمت دیگر نقشه‌های کارخانه (Factory Map (Lower Levels)) را بردارید. در پشت همین بخش Gunpowder را بردارید. از درون کیف نیز Cog Mold را بردارید. حال درِ دیگرِ این اتاف را باز کنید تا به سمت Foundry بروید. یکی از Soldatهای این بخش از خواب بیدار می‌شود به سمتتان هجوم می‌آورد. او آخرین موجود در ردیف سمت چپ است از دور با تفنگ نشانه‌دار به سرش شلیک کنید تا گیج شود و بعد چندتایی تیر شاتگان به سینه‌اش بزنید تا کشته شود تا Crystal Mechanical Heart را بدست بیاورید. اگر می‌خواهید می‌تو‌انید به سمت دیوار ترک خورده بروید و یک مین جلویش بکارید تا Soldat از رویش رد شود و موجود نیز آسیب ببینید. به نوعی با یک تیر دو نشان بزنید و هم به هدف آسیب برسانید و هم دیوار را تخریب کنید. در هر صورت دیوار را با کمک مین یا نارنجک تخریب کنید و از درون اتاق پشتش Shotgun Ammo را روی میز و Mechanical Part (Cylinder) را از درون کیف بردارید.(فعلا این گنج را نفروشید تا قطعه دومش را نیز پیدا کنیم.) حال به سمت Foundry بروید و Cog Mold را درون Casting Machine (دستگاه ریخته‌گری) اجرا کنید تا Large Cog را بدست بیاورید.

راهنمای بازی Resident Evil Village / کارخانه هایزنبرگ (Heisenberg's Factory)

حال به بخش بالا و backup generator بروید و Large Cog را اجرا کنید. با این کار زنگ خطر به صدا در می‌آید و از درون بلندگو صدای هایزنبرگ به گوش می‌رسد. وقتی از پله‌ها پایین رفتید یک Soldat به پایین می‌پرد.

راهنمای بازی Resident Evil Village / کارخانه هایزنبرگ (Heisenberg's Factory)

از دور به سرش شلیک کنید و بعد به نقطه ضعفش که روی قفسه سینه‌اش است شلیک کنید. او فنس‌ها را نابود می‌کند جلو می‌آید به سمت بالای پله‌ها عقب نشینی کنید و به سرش و قفسه سینه موجود شلیک کنید تا کشته شود. به پایین بروید در آنطرف اتاق در باز شده است. جعبه را بشکنید و آيتم را بردارید. جلوتر یک Soldat دیگر منتظر شماست کمی صبر کنید تا کمی دور شود. وقتی موجود دور شد به سمت چپ بروید تا یک جعبه دیگر پیدا کنید. حال مسیر را به سمت جلو پیش بروید. در اتاق بعدی کمد را باز کنید و Gunpowder را بردارید. جعبه کنارش را نیز تخریب کنید و آیتم را بردارید. به جلو بروید و وارد اتاق همین طبقه شوید جعبه را بشکنید و از درون کمد Sniper Rifle Ammo را بردارید. در همین اتاق اگر به محلی که در عکس بالا مشخص است شلیک کنید Large Crystal بدست می‌آورید.

راهنمای بازی Resident Evil Village / کارخانه هایزنبرگ (Heisenberg's Factory) جعبه فیوز

از اتاق خارج شوید و به طبقه بالا بروید. (در کنار پله‌ها یک جعبه فیوز است که اگر دشمن در نزدیکش بود با شلیک به آن می‌توانید شوک برقی به آن وارد کنید.) وقتی به طبقه بالا رفتید Soldat دیگری به شما حمله می‌کند می‌توانید علاوه بر روشهای قبلی که تیر زدن به بخش قرمز رنگ سینه‌اش بود از جعبه فیوز نیز برعلیهش استفاده کنید. بعد از کشتنش Crystal Mechanical Heart را بردارید. در همین طبقه گوشه می‌توانید Explosive Rounds را بردارد. به سمتِ درِ انتهایِ طبقه دوم بروید و چراغ‌های قرمز رویش را با استفاده چاقو تخریب کنید تا باز شود. در جلوی در Mine را بردارید. بعد مسیر را به سمت چپ بروید. کمی جلوتر یک فیوز برق دیگر می‌بینید و کمی جلوتر سه Moroaicǎ به سمتتان هجوم می‌آورند با استفاده از فیوز و شلیک چند تیر به سرشان آنها را بکشید. در انتهای دیگر اتاق یک جعبه دیگر است و درون کمد نیز یک Mine پیدا خواهید کرد.

راهنمای بازی Resident Evil Village / کارخانه هایزنبرگ (Heisenberg's Factory)

به سمت دیگر اتاق بروید تا به پله‌های رو به بالا برسید. وارد اتاق کنار پله‌ها شوید. در آنجا در سمت دیگر فنس یک Soldat خوابیده است. با شلیکی او را بیدار کنید. با اینکار او فنس را تخریب می‌کند به سمتتان می‌آید با چند تیر شاتگان یا نشانه‌دار به نقطه ضعفش که روی سینه‌اش به رنگ قرمز مشخص است، موجود را بکشید در اتاقی که موجود در آن خوابیده بود پول‌ها و همینطور Magnum Ammo را از روی میز بردارید. حال از پله‌ها به طبقه بالا بروید.

راهنمای بازی Resident Evil Village / کارخانه هایزنبرگ (Heisenberg's Factory)

کمی جلوتر در طبقه بالا یک کانتینر به زمین می‌افتد و یک Soldat خاص جلویتان سبز می‌شود که به جای یک بازوی مته‌ای دو بازوی مته‌ای روی دستانش است! فرق دیگر اینکه او هیچ منطقه قرمزی روی سینه‌اش ندارد! جلوی راه او مین کار بگذارید و بعد به نقطه ضعف او که در پشتش است شلیک کنید! با شلیک دو سه تیر به پشتش کشته می‌شود تا Large Crystal Mechanical Heart را بدست بیاورید. در طبقه دوم در کمد Shotgun Ammo را بردارید.

راهنمای بازی Resident Evil Village / کارخانه هایزنبرگ (Heisenberg's Factory)

همینطور روی پله‌ها به عقب روی شکاف دیوار دقت کنید. (عکس بالا) تا درخشندگی را متوجه شوید. با شلیک به آن Yellow Quartz را بدست می‌آورید. حال در طبقه دوم به سمت دری که چراغ‌های قرمز رویش است بروید، چراغ‌ها را تخریب کنید تا در باز شود. دکمه جلوی در را بزنید تا پلتفورم به پایین بیاید. به آن سمت بروید و وارد در شوید.

قسمت بعدی : کارخانه هایزنبرگ طبقه B3 

دیدگاه ها بسته شده است