راهنمای بازی The Witcher 3 / ماموریت فرعی Novigrad, Closed City

راهنمای بازی The Witcher 3 / ماموریت فرعی Novigrad, Closed City

راهنمای کامل تمام مراحل بازی ویچر 3 (منوی اصلی)

ماموریت فرعی Novigrad, Closed City

راهنمای بازی The Witcher 3 / ماموریت فرعی Novigrad, Closed City

به محل مشخص شده در نقشه بالا بروید و با زن صحبت کنید. در حین صحبت با او گزینه Fine را انتخاب کنید تا ماموریت را بدست بیاورید. بعد به دنبال او بروید تا به خانه‌اش برسید. وقتی وارد خانه شدید دو ویچ هانتر به شما حمله می‌کنند. QUEN کنید و آنها را از پا در بیاورید، محیط کوچک است اما می‌توانید از پله‌های سمت چپ برای دور شدن از دشمنان استفاده کنید. بعد از کشتن هر دو ویچ هانتر وارد دمو می‌شوید. بعد از صحبت‌ها لوت‌های ویچ هانترها را بردارید و نوشته‌هایشان را بخوانید. دو علامت روی نقشه مشخص می‌شود.

راهنمای بازی The Witcher 3 / ماموریت فرعی Novigrad, Closed City

ابتدا به علامت نزدیکتر می‌رویم در آنجا، در محیط نارنجی رو به روی پله‌ها را بگردید تا نوشته روی زمین را پیدا کنید و آن را بردارید و بخوانید بعد از پله‌های رو به رو بالا بروید و وارد در شوید در آنجا با جنازه مردی رو به رو می‌شوید آن را بررسی کنید در اینجا می‌توانید لوت‌های محیط را بردارید حال به طبقه دوم بروید ابتدا آتشدان را روشن کنید تا در مخفی باز شود (عکس بالا) در اتاق از روی میز نامه و کلید را بردارید نامه را بخوانید. به محل دیگر بروید در آنجا وقتی به وسط دایره بروید مردی در حال در زدن دری است و ناگهان دو نگهبان به او حمله می‌کنند هر دو نگهبان را بکشید تا او به شما کلید را بدهد و فرار کند. بعد از بدست آوردن سه کلید به سمت محل مشخص شده در نقشه بروید و  به همان در مخفی که در آن نامه و کلید را برداشتید برگردید در آنجا گنجه را باز کیند لوت‌ها را بردارید تا ماموریت تمام شود.

راهنمای بازی The Witcher 3 / ماموریت فرعی Novigrad, Closed City

این مرحله قسمت دومی نیز دارد به محل مشخص شده در نقشه بالا بروید و با راهزن صحبت کنید. گزینه اول را بزنید تا ماموریت را بدست بیاورید. حال کلیک راست را فشار دهید و محیط را بررسی کنید.

راهنمای بازی The Witcher 3 / ماموریت فرعی Novigrad, Closed City

کمی جلوتر رد پای روی زمین (عکس بالا) را بررسی کنید و بعد بو را دنبال کنید تا به نوشته‌ای روی زمین برسید آن را بردارید و بخوانید بعد مسیر سمت راست را ادامه دهید و رایحه را دنبال کنید. تا به خون کشیده شده‌ای روی دیوار برسید آن را بررسی کنید. وارد دایره بعدی شوید تا رد پا و رایحه را ببینید و بو را دنبال کنید. از پله‌ها بالا بروید مسیر را جلو بروید تا به در برسید و وارد در شوید. (کلیک راست را فشار دهید و علامت‌های قرمز را دنبال کنید.) وقتی نزدیک در شدید، دمو شروع می‌شود. در اینجا دو انتخاب دارید. گزینه اول دخالتی در ماجرا نکنید در این صورت ویچ هانتر کشته می‌شود. گزینه دوم دخالت کنید که باید هر سه دزد را بکشید. ما گزینه دوم را انتخاب می‌کنیم. QUEN کنید و هر سه دشمن را بکشید. بعد از کشتن هر سه راهزن، دمو شروع می‌شود. اگر گزینه اول را انتخاب کنید قبول می‌کنید که او را نجات داده و به بیمارستان ببرید اگر گزینه دوم را انتخاب کنید او به خاطر از دست دادن خون زیاد کشته می‌شود. اگر گزینه اول را انتخاب کنید او را به بیمارستان می‌برید، او زنده می‌ماند و ماموریت نیز تمام می‌شود. (انتخاب با خودتان است.)

مراحل فرعی دیگر بازی ویچر3

دیدگاه ها بسته شده است