راهنمای پک Hearts of Stone ویچر3 / ماموریت اصلی Scenes From a Marriage

راهنمای پک Hearts of Stone ویچر3 / ماموریت اصلی Scenes From a Marriage

راهنمای کامل تمام مراحل بازی ویچر 3 (منوی اصلی)

ماموریت اصلی 7 (Scenes From a Marriage)

راهنمای پک Hearts of Stone ویچر3 / ماموریت اصلی Scenes From a Marriage

بعد از اتمام ماموریت Open Sesame این ماموریت را بدست می‌آورید. حال به محل مشخص شده در نقشه بروید. دقیقا به همان محل مشخص شده بروید تا راه ورود به عمارت را پیدا کنید. وقتی به محل رسیدید، مردی آنجاست با او صحبت کنید. چهار دایره نارنجی مشخص است… به سمت دایره های نارنجی بروید و آن محل ها را بگردید. دو گونی را بگردید حال به سمت دایره بعدی بروید و حوض و صندلی را بررسی کنید.  دایره‌ی بعدی بوم نقاشی را بررسی کنید. و دایره ی آخر کندوهای عسل را بررسی کنید. حال باید دزد را پیدا کنید به سمت در ورودی بروید و دمو را ببینید… بعد از دمو کلیک راست را فشار دهید و مسیر کشیده شدن مرد را دنبال کنید. کمی جلوتر ردپایی نیز پیدا می‌کنید آن را بررسی کرده و رد پا را دنبال کنید تا به در برسید و آن را باز کنید. رد پا را دنبال کنید تا به محلی برسید که دمو شروع شود.

راهنمای پک Hearts of Stone ویچر3 / ماموریت اصلی Scenes From a Marriage

حال باید با موجودی به نام The Caretaker مبارزه کنید. او با بیل به سمت شما حمله می‌کند. وقتی بیل را بالا آورد از جلوی او جاخالی داده و به او ضربه بزنید چند ثانیه طول می‌کشد تا بیل را دوباره بردارد.  بعد از اینکه یک دور خون او را خالی کردید او روح هایی را احضار می کند باید به سرعت روح ها را بکشید و نگذارید خونش دوباره پر شود. دوباره روند مرحله قبل شروع می شود و شما باید از QUEN استفاده کنید جاخالی دهید و منتظر وقت مناسب برای حمله باشید. بعد از کشتن او دمو را ببینید.

راهنمای پک Hearts of Stone ویچر3 / ماموریت اصلی Scenes From a Marriage

در دمو با یک سگ و گربه ی سخن گو رو به رو می‌شوید. با آنها صحبت کنید و بگویید به دنبال violet rose می‌گردید.  بعد از دمو از محل مشخص شده وارد خانه شوید و در اینجا می توانید لوت وسایل را بردارید وارد اتاق بعدی شوید و دمو را ببینید. از روی میز دفترچه را بردارید. صندوقی که در اتاق است را خالی کنید.  وارد اتاق بعدی شوید. از پله‌ها بالا بروید. حال وارد اتاق طبقه آخر شوید. صندوق این اتاق را خالی کنید و از در خارج شوید. مسیر را ادامه داده تا وارد در اتاق بعدی شوید. دری خود به خود رو به رویتان باز می شود. مسیر را ادامه دهید تا یک Wraith به شما حمله کند. مبارزه با او زیاد سخت نیست AARD را انتخاب کنید و مبارزه را آغار کنید به او به طور متناوب ضربه بزنید. وقتی به هوا رفت به سمت هر تابلویی که به رنگ سبز در آمد بروید و با AARD به آن ضربه بزنید تا جلوی Heal کردنش را بگیرید همین روند را ادامه دهید تا کشته شود.

راهنمای پک Hearts of Stone ویچر3 / ماموریت اصلی Scenes From a Marriage

بعد از کشتن روح محیط تغییر می‌کند و آتش همه جا را فرا می‌گیرد. مسیر را به سمت جلو ادامه دهید و وارد اتاق خواب شوید. قاب عکس روی میز را بردارید حالا به سمت جنازه‌ی زن روی تخت بروید. (در کنار تخت از درون کمد لباس‌ها را بردارید.) بعد از بررسی جنازه وارد دمو می‌شویم. بعد از دیدن دمو در طبقه ی پایین هستید. در ورودی را باز کنید. سه محل دایره ای شکل در نقشه مشخص است. اولی یک نیمکت است آن را بررسی کنید. گل‌ها را بررسی کنید. بوم عکس را بررسی کنید تا دمو شروع شود. بعد از دفن زن روح او را احضار می‌کنید و با او صحبت کنید. او یک نقاشی ظاهر می‌کند و شما وارد دنیای نقاشی می شوید.

دنیای نقاشی…

راهنمای پک Hearts of Stone ویچر3 / ماموریت اصلی Scenes From a Marriage

در درون دنیای نقاشی هستیم. کمی جلوتر از پله‌ها پایین بروید تعدادی عنکبوت در آنجاست آنها را بکشید. حال به وسط محل بروید تا مردی و زنی را مشاهده کنید. (Olgierd و Iris ) محیط را بگردید و لیوان را که روی لب حوض است را بردارید. و به دستان Iris  بگذارید تا خاطره کامل شود. بعد از دمو یک عنکبوت بزرگ به شما حمله می‌کند آن را بکشید. مراقب عنکبوتهای کوچکتر باشید ولی اگر عنکبوت بزرگ را نابود کنید این بخش تمام می‌شود. حال به سمت محل مشخص شده بروید و وارد خانه شوید. وارد اتاق غذا خوری شوید باید این خاطره را  نیز کامل کنید. قاب عکس را نگاه کنید تا ببینید چه چیزی برای کامل کردن میز غذا خوری نیاز دارید. به جز شمع‌های اول دو شمع سمت مهمان‌ها و بعد شومینه را نیز روشن کنید. بعد از این شما باید با یک روح شمشیر بدست بجنگید نبرد ساده ای است. بعد از شکست دادن روح در باز می‌شود وارد شوید و به محل مشخص شده در طبقه ی بالا خود را برسانید. 

وقتی وارد اتاق خواب شدید باید حافظه ی دیگری را تکمیل کنید.  حوله ی خونی جلوی تخت را بردارید. حوله را روی میز در کنار Olgierd که در حال شستن دست‌هایش است بگذارید تا این خاطره نیز تکمیل شود. حال وارد اتاق دیگر شوید. لیوان را از روی میز کوچک بردارید و بعد نقاشی را بررسی کنید بعد لیوان را کنار Olgierd در وسط قرار دهید. در پشت Iris که در حال نقاشی کشیدن است می‌توانید ظرف میوه را پیدا کنید آن را برداشته و کنار لیوان بگذارید. سیب را سمت راست و انگور را سمت چپ قرار دهید و خاطره تکمیل می‌شود. بعد از دیدن دمو در دیگری باز می‌شود وارد آن شوید. در آنجا تعدادی روح هستند آنها را بکشید مراقب باشید تعدادشان زیاد است از QUEN استفاده کنید و به آنها حمله کنید تا کشته شوند. حال به سمت محل مشخص شده در نقشه بروید. وارد اتاق شوید باید خاطره‌ی دیگری را کامل کنید. شمع و کتاب را بردارید. گچ را از سمت دیگر بردارید. حال به سمت وسط اتاق و ستاره ی نصفه بروید گزینه ی سوم یعنی شمع‌ها در اطراف دایره را انتخاب کنید تا دمو شروع شود. حال همه جا را آتش فرا گرفته است. درها قفل هستند به سمت قاب عکس برفی بروید و داخلش شوید.

راهنمای پک Hearts of Stone ویچر3 / ماموریت اصلی Scenes From a Marriage

وارد محیطی برفی شده‌اید به سرعت به سمت جلو بروید و از زیر زمین که سمت راست است داخل شوید درهای دیگر همه قفل هستند و تنها راه ورود زیر زمین است. در را باز کنید و وارد شوید نوبت تکمیل حافظه ی دیگری است. پیپ و لیوان را از روی زمین بردارید. کمی آنطرف‌تر سند ازدواج را از روی زمین بردارید. لیوان را به دست Olgierd  بدهید و  سند ازدواج  را به دست مردی که جلوی ایستاده است بگذارید.  موجوداتی به سمت شما حمله می‌کنند آنها را بکشید. بعد به محل مشخص شده در نقشه بروید. به طبقه ی بالا بروید و وارد اتاق دیگر شوید. حال باید خاطره‌ی دیگری را تکمیل کنید. دو کاسه بزرگ و کوچک پیدا می‌کنید بزرگ را جلوی سگ و کوچک را جلوی گربه بگذارید. از روی میز دیس غذا را بردارید و به دست موجود بگذارید تا خاطره تکمیل شود. بعد از دیدن دمو به محل مشخص شده بروید و نامه را از روی میز بردارید و بخوانید.

راهنمای پک Hearts of Stone ویچر3 / ماموریت اصلی Scenes From a Marriage

حال وارد یکی از سخت ترین نبرد های کل بازی می شویم. دقت کنید فقط باید با آنها یکی یکی بجنگید و سعی نکنید به ethereal هایی که به شما حمله نمی‌کنند ضربه ای بزنید چرا که نابود کردن چند ethereal همزمان فوق العاده سخت است. ضرباتی که با شمشیر قرمز رنگ وارد می شود شما را خواهد کشت یا خون شما را بسیار کم خواهد کرد.  اول نبرد به سمت خالی اتاق بروید و نبرد را از آنجا شروع کنید تا یکی یکی آنها را بکشید. باید همیشه QUEN  روشن باشد و بسیار مراقب ضربات او باشید. یکی یکی که ethereal ها می آیند ضربات آنها متنوع تر و سخت تر و سخت تر می شوند. مراقب ضربات قرمز رنگ آنها باشید در کل زیاد از هیچ کدامشان فاصله نگیرید چرا که ضربات مرگبار وقتی زده می شود که فاصله شما با آنها زیاد شود. دور او با Alt بچرخید و به او ضربه بزنید وقتی از ضربات شما دفاع کرد نیز همین روش را انجام دهید. بعد از کشتن او دمو شروع می شود. بعد از صحبت با زن دو راه دارید یا می توانید rose را بگیرید یا بگذارید این دو راه هرکدام عواقب خاص خود را دارند. گرفتن rose از زن باعث نابودی دنیای نقاشی می شود ولی در عوض سگ و گربه آزاد می شوند.  در طرف مقابل اگر rose را نگیرید. سگ و گربه آزاد نمی شوند و دنیای نقاشی باقی مانده و گرالت میتواند قاب عکس Iris  به همراه rose را به او بدهد. این دو راه پیش روی شماست و انتخاب با خودتان است. ماموریت تمام شده است.

ماموریت بعدی: Whatsoever a Man Soweth (مرحله نهایی)

مراحل اصلی دیگر پک Hearts of Stone 

دیدگاه ها بسته شده است