راهنمای پک Hearts of Stone ویچر3 / ماموریت اصلی Whatsoever a Man Soweth

راهنمای پک Hearts of Stone ویچر3 / ماموریت اصلی Whatsoever a Man Soweth

ماموریت اصلی 8 (Whatsoever a Man Soweth) (مرحله نهایی)

به محل مشخص شده در نقشه بروید و دمو را ببینید.  بعد از دیدن دمو می توانید به دیدار Shani بروید و با او صحبت کنید. بعد از پایان صحبت ها به دنبال او بروید. وقتی به نگهبان ها رسیدید Shani  داخل می شود شما باید به عقب برگردید از پله های پایین رفته و به آن طرف رودخانه بروید کمی جلوتر Drowner ها را بکشید و به محل مشخص شده در نقشه بروید و دمو را نگاه کنید. بعد از دیدن دمو باید 4 نگهبان را بکشید. بعد از کشتن آنها به سمت در بروید و در بزنید ولی کسی را باز نمی کند پشت سر بروید و از نبردبان بالا بروید. مسیر را ادامه دهید و از نبردبان بعدی نیز بالا بروید. به آن سمت بپرید در را با AARD خراب کنید و داخل شوید. از پله ها پایین بروید و با مرد صحبت کنید.  بعد از اتمام صحبت ها کلید را از جسد مرد برداشته و در را باز کنید. برای خروج از این محل از دو نبردبان بالا بروید و به درون آب خود را بیندازید. (حتما بخش های  Optional را انجام دهید اگر می خواهید Olgierd  در آخر نجات پیدا کنید.)

راهنمای پک Hearts of Stone ویچر3 / ماموریت اصلی Whatsoever a Man Soweth

حال به محل مشخص شده در نقشه بروید. وقتی به غار رسیدید به داخل مسیر را ادامه دهید. مسیر را ادامه دهید از طرف دیگر غار خارج شوید حال مسیر را به سمت راست به سمت مجسمه ها ادامه دهید کمی جلوتر دمو شروع می شود. در اینجا دو راه دارید یا  Olgierd  را کمک کنید یا خودتان را کنار بکشید. اگر او را کمک نکنید می‌توانید از بین یک سری آرزو ها یکی را انتخاب کنید. اولی: Caparison of Lament را بدست می آورید که 100 Stamina در حین اسب سواری به شما اضافه می‌کند. دومی: Horn of Plenty را بدست می آورید که می توانید بدون کم شدن غذا از آن استفاده کنید و سلامت خود  را در حین مبارزه افزایش دهید. سومی: Bottomless carafe را بدست می آورید که نوشیدنی است. چهارمی 5000 کرون بدست می آورید. در ضمن اگر Ciri را پیدا نکرده باشید می توانید از مرد در مورد او سوال کنید. یا اینکه از او چیزی نخواهید دست خودتان است. (ماموریت در این صورت تمام می شود)

راهنمای پک Hearts of Stone ویچر3 / ماموریت اصلی Whatsoever a Man Soweth

اما  اگر Olgierd  را کمک کنید باید مرحله را ادامه دهید. در اینجا Gaunter O’Dimm شما را وارد یک بازی می کند. شما وارد دنیایی می شوید که باید از آن خارج شوید محیط زیاد بزرگ نیست اما بخش های مختلف آن ممکن است شما را گیج کند. باید قبل از تمام شدن زمان Gaunter O’Dimm را پیدا کنید. مسیر را به سمت جلو پیش بروید روی جاده حرکت کنید و به این طرف و آنطرف نروید. مستقیم بروید تا به دو موجود (Specter) و یک چاه میرسید وقتتان را هدر ندهید و به سمت راست حرکت و از روی پل بگذرید. وقتی از پل گذشتید مسیر را ادامه دهید تا به دوراهی برسید. در دو راهی به سمت چپ بروید مسیر را ادامه دهید و از پله ها بالا بروید. همینطور به سمت چپ مسیر را ادامه بدهید تا به یک دوراهی می رسید در اینجا به سمت راست بروید و کمی جلوتر یک موجود را می بینید.موجود را بکشید از پله ها بالا بروید و Viper venomous silver sword را بردارید. از پله ها پایین بیایید مسیر را به سمت چپ ادامه دهید. از بلندی ها بالا بروید و مسیر را ادامه دهید تا به دو راهی برسید و بعد به سمت چپ باز مسیر را ادامه دهید. از دور خانه‌ای را می بینید به سمت آن مسیر را ادامه دهید. جلوتر دو موجود خواهید دید آنها را نادیده بگیرید و از پله ها بالا بروید و داخل خانه شوید. از پله‌ها پایین بروید از QUEN  استفاده کنید. مسیر را به سمت جلو ادامه دهید در محیط یک سری آینه هستند که وقتی به سمتشان می روید شکسته می شوند یک سمت چپ تصویر است از پله ها بالا بروید سمت چپ یکی دیگر وجود دارد از پله ها پایین بیایید یک حوض می بینید. آینه جلوی او در سمت راست نیز تعدادی آینه است بعد به همین حوض برگردید و آنجا را با فشار دادن کلیک راست موس بررسی کنید. دو علامت را بررسی کنید. حال به انتهای حوض بروید و AARD را در انتها بزنید و دمو را ببینید. ماموریت تمام شده است.

مراحل اصلی دیگر پک Hearts of Stone 

دیدگاه ها بسته شده است