راهنمای بازی Resident Evil Village / کارخانه هایزنبرگ طبقه B2 

راهنمای بازی Resident Evil Village / کارخانه هایزنبرگ طبقه B2 

راهنمای قدم به قدم بازی Resident Evil Village / راهنمای کامل بازی اویل 8 (منوی اصلی)

  • (تعداد Goat of Warding‌های این منطقه: 1)
  • (تعداد فایل‌های این بخش:1 )
  • (گنج‌ Yellow Quartz در این قسمت بدست می‌آید.)

کارخانه هایزنبرگ طبقه B2 

راهنمای بازی Resident Evil Village / کارخانه هایزنبرگ (Heisenberg's Factory)

وقتی وارد در شدید از پله‌ها به سمت چپ بروید و مسیر را ادامه دهید. در طبقه دوم نقشه (Factory Map (Upper Levels)) را در سمت چپ روی جعبه‌ها بردارید. در همین اتاق نوشته روی میز را بخوانید و از درون کشو Chem Fluid را بردارید. در همین اتاق به سمت واگنی که در عکس بالا مشخص شده است بروید و واگن را به سمت جلو هل دهید تا شکاف پشتش مشخص شود. داخل سوراخ شوید. در این اتاق Gunpowder  را روی بشکه و از کشو Handgun Ammo و همینطور از درون کیف Ball Mold را بردارید.

راهنمای بازی Resident Evil Village / کارخانه هایزنبرگ (Heisenberg's Factory)

به اتاق قبلی بازگردید و حال از پله‌ها بالا بروید. در بالای پله‌ها وقتی می‌خواهید وارد اتاق شوید باد فن شما را می‌خواهد به درونش ببلعد به چراغ قرمز فن شلیک کنید تا از کار بیفتد.

راهنمای بازی Resident Evil Village / کارخانه هایزنبرگ (Heisenberg's Factory)

بعد از دیدن دمو به سمت عقب برگردید در محلی که در عکس بالا مشخص است یک Yellow Quartz پیدا خواهید کرد.

راهنمای بازی Resident Evil Village / کارخانه هایزنبرگ (Heisenberg's Factory)

در انتهای این بخش یک Goat of Warding پیدا خواهید کرد و همینطور در دو طرف Metal Scrap و Rusted Scrap وجود دارد.

به سمت محلی که فن بزرگ از آنجا جدا شد بروید و روی لوله‌ها به سمت نبردبان آنطرف بروید و از آن بالا بروید. در بالای نبردبان به صورت خودکار دروازه بالای آن را باز می‌کنید. در آنطرف در سمت راست Chem Fluid را بردارید، سوار آسانسور شوید و دکمه را بزنید.

قسمت بعدی: کارخانه هایزنبرگ (بخش‌های اضافه)

دیدگاه ها بسته شده است