راهنمای بازی Resident Evil Village / کارخانه هایزنبرگ طبقه B3 

راهنمای بازی Resident Evil Village / کارخانه هایزنبرگ طبقه B3 

راهنمای قدم به قدم بازی Resident Evil Village / راهنمای کامل بازی اویل 8 (منوی اصلی)

  • (دشمنان این بخش: Soldat – Moroaicǎ )
  • (گنج‌ Yellow Quartz – Large Crystal Mechanical Heart – Crystal Fragment – Large Crystal – Vivianite در این قسمت بدست می‌آید.)

کارخانه هایزنبرگ طبقه B3 

راهنمای بازی Resident Evil Village / کارخانه هایزنبرگ (Heisenberg's Factory) /Yellow Quartz

جلوتر قبل از اینکه در را باز کنید به درخشندگی بالای در که در عکس بالا نیز مشخص است شلیک کنید تا Yellow Quartz را بدست بیاورید. قبل از اینکه وارد در شوید اگر از در سمت راست مسیر را ادامه دهید به پیش Duke باز خواهید گشت می‌توانید گنج‌هایی که بدست آوردید را بفروشید و سلاح‌های خود را ارتقا داده و بازی را سیو کنید.

بعد از اینکه کارهای مختلفتان را انجام دادید باز به جلوی در بازگردید و واردش شوید. در اتاق سمت راست Gunpowder را بردارید و جلوتر از درون کشو Shotgun Ammo را پیدا خواهید کرد. جلو بروید و در سمت راست از پله‌ها بالا بروید. در بالای پله‌ها جعبه را بشکنید و آیتم را بردارید. وارد در شوید. کمی جلوتر جعبه فیوز را خواهید دید و یک Soldat که دو بازوی مته‌ای دارد به سمتتان می‌آید به فیوز شلیک کنید تا گیج شود و به پشتش شلیک کنید. به سرش شلیک کنید که گیج شود و بعد به پشتش بچرخید و به نقطه ضعفش که در کمرش است شلیک کنید.(با شاتگان دو سه بار به کمرش شلیک کنید کشته می‌شود.) بعد از کشتنش Large Crystal Mechanical Heart را از بدنش بردارید. به جلو بروید چراغ‌های در بعدی را بشکنید و وارد شوید.

راهنمای بازی Resident Evil Village / کارخانه هایزنبرگ (Heisenberg's Factory)

در اتاق بعدی موجودی که روی سرش پره دارد از دیوار به سمتتان می‌جهد به سمت راست فرار کنید. بنشینید و از زیر لوله‌ها بروید و بعد از پله‌ها بالا بروید. در انتهای پله‌ها وارد در شوید در اتاق Rusted Scrap ،Metal Scrap و Gunpowder را بردارید. وارد اتاق بعدی شوید. در انتهای اتاق اهرم را فشار دهید تا آسانسور به این طبقه بیاید و به Duke در اینجا دسترسی پیدا کنید. بازی را سیو کنید و آپگریدهای لازم را انجام دهید. حال از پله‌ها بالا بروید و سربالایی را به سمت بالا ادامه دهید و در آنجا از نبردبان پایین بروید. از جعبه جلوی تونل آیتم را بردارید و داخل شوید. مسیر را از تونل‌ها ادامه دهید تا جایی که Moroaicǎ را می‌بینید که در حال کوبیدن تبرش به سنگ‌ها است! موجود را بکشید به سمت راست بروید کمی جلوتر یک Moroaicǎ دیگر نیز خواهید دید. ابتدا شیلد جلوی صورتش را بیندازید بعد با چند شلیک دیگر موجود را بکشید. در انتهای این بخش جعبه را بشکنید و دو Pipe Bomb و Herb را بردارید. به سمت دیگر تونل بروید. یک مته بزرگ در اینجا می‌بینید و سه کارگر(Moroaicǎ) که در حال کار هستند! با یک Pipe Bomb می‌توانید هر سه را به درک واصل کنید! در این بخش Large Crystal و Crystal Fragment را بردارید(هر دو روی زمین هستند) و داخل کمد یک Lockpick پیدا خواهید کرد.

راهنمای بازی Resident Evil Village / کارخانه هایزنبرگ (Heisenberg's Factory)

در این بخش از دریچه‌ای که اینجاست به سمت دیگر بروید. در طرف دیگر از نبردبان پایین بروید. در پایین نبردبان سمت راست یک دیوار سست وجود دارد با نارنجک یا هر نوع سلاح منفجره آن را تخریب کنید. پشتش دو Large Crystals و Vivianite و یک  Yellow Quart پیدا خواهید کرد. مسیر را به سمت در کوچک انتهای این بخش ادامه دهید و وارد در شوید. در بالای این بخش یک فن بزرگ وجود دارد و تعدادی چراغ قرمز از دور به چرا‌غ‌ها شلیک کنید. در پایین این بخش یک Gunpowder در سمت راست و یک Metal Scrap در سمت دیگر پیدا خواهید کرد. در همین طبقه می‌توانید به سه چراغ بالا شلیک کنید. حال به وسیله پله‌ها به طبقه بالا بروید.

راهنمای بازی Resident Evil Village / کارخانه هایزنبرگ (Heisenberg's Factory)

وقتی به طبقه بالا رفتید دو Soldat آهنی جلوی راحتان سبز می‌شود.  این دو Soldat  نقطه ضعفشان روی سینه‌شان است و می‌توانند پرواز کنند و جلویتان سبز شوند. از مین بر علیه‌شان استفاده کنید و به نقطه قرمز روی سینه آنها شلیک کنید. از نارنجک انداز نیز بر علیهش استفاده کنید. وقتی از دور به سمتتان لیزر انداخت Space را بزنید تا آسیب کمتری ببینید. وقتی قصد ضربه زدن به شما را داشت دفاع کنید و در موقع مناسب با شاتگان به سینه آنها و محل قرمز شلیک کنید. بعد از کشتن هر دو Large Crystal Mechanical Heartهایشان را نیز بردارید.

به طبقه بالا بروید و به چراغ قرمز بالا شلیک کنید تا پره متوقف شود. در طبقه دوم از جعبه آیتم را بردارید و Rusted Scrap را از روی جعبه‌ها بردارید. همینطور مسیر را جلو بروید و از پله‌ها بالا بروید. در بالای پله‌ها جعبه را تخریب کنید و از نبردبان بالا بروید. از روی پره به سمت بالا بروید در بالا جعبه را بشکنید و واردِ در شوید.

قسمت بعدی: کارخانه هایزنبرگ طبقه B2

آخرین راهنمایی‌ها

آخرین مطالب سایت

دیدگاه ها بسته شده است