راهنمای The Witcher 3 / ماموریت فرعی A Favor for a Friend

راهنمای The Witcher 3 / ماموریت فرعی A Favor for a Friend

راهنمای کامل تمام مراحل بازی ویچر 3 (منوی اصلی)

راهنمای The Witcher 3 / ماموریت فرعی A Favor for a Friend

(ماموریت اصلی The Isle of Mists این ماموریت را Fail می کند)

به محل مشخص شده در نقشه بروید و محیط را بررسی کنید روی زمین را بررسی کنید تا محل قرمزی را پیدا کنید، آن محل را بررسی کنید. بعد کلیک راست را فشار دهید و مسیر قرمز کشیده شده را ادامه دهید. کمی جلوتر علامت از مسیر جاده خارج شده.. آن را دنبال کنید. مسیر را ادامه دهید تا به یک گاری شکسته برسید. این محل را کمی بررسی کنید. تکه گوشت‌های روی زمین را بررسی کنید. جعبه ای زیر گاری است آن را باز کنید و لوت را بردارید.(package of keira) کمی جلوتر خون روی زمین را بررسی کنید.

حال محلی دیگر روی نقشه مشخص می شود به آنجا بروید. وارد خانه شوید و با keira حرف بزنید. گزینه های زرد رنگ را انتخاب کنید. (و با او موافقت کنید) بعد از صحبت کردن به دنبال keira بروید و با او تا محل مشخص شده مسابقه بدهید. بعد از اتمام مسابقه دمو را ببینید. در اینجا می توانید انتخاب کنید که رابطه ی خود را با keira جدی کنید یا خیر. (دقت کنید رابطه شما هیچ تاثیری روی رابطه ی شما با Yennefer یا Triss نمی گذارد.) اگر می خواهید ارتباطتان را با او قوی کنید don’t have to ask twice را انتخاب کنید. بعد از دمو کلیک راست را فشار دهید و مسیر بوی او را دنبال کنید.  ادامه دهید تا به محلی در کنار رودخانه برسید و دمو را ببینید. ماموریت تمام شده است. (ماموریت فرعی For the Advancement of Learning را بدست می آورید.)

مراحل فرعی دیگر

دیدگاه ها بسته شده است