راهنمای The Witcher 3 / ماموریت فرعی Defender of the Faith

راهنمای The Witcher 3 / ماموریت فرعی Defender of the Faith

راهنمای کامل تمام مراحل بازی ویچر 3 (منوی اصلی)

ماموریت فرعی (Defender of the Faith)

راهنمای The Witcher 3 / ماموریت فرعی Defender of the Faith

در محلی که در نقشه وجود دارد در Velen یک پیرزن به کمک احتیاج دارد. با او صحبت کنید. سه بت چوبی وجود دارد که باید آنها را صاف کنید. اولی را پیش پیرزن انجام دهید و باید به دنبال دوتای دیگر بروید. دو محل در نقشه مشخص است باید به آنجا بروید و بت‌های چوبی را صاف کنید. خوب به محل مشخص شده در نقشه بروید. باید با دو موجود بجنگید و مجسمه‌ها را صاف کنید. دقت کنید لولتان 10 باشد تا راحت‌تر از پس مرحله بربیایید. خودم با لول پنج این بخش را رد کردم که البته خیلی سخت بود این باس باید به شدت مراقب باشید چرا که به سمت شما سم پرت می‌کند که به سرعت خونتان را کم می‌کند. با حملات سنگین به آن ضربه بزنید و حتما از QUEN  کنید به سمت عقب غلت بزنید و بسیار مراقب سمش باشید. مراقب پرش های ناگهانیش نیز باشید. بعد از کشتنش مجسمه را صاف کنید و به سراغ بعدی بروید. ( در اینجا potion هایتان را استفاده کنید و با Meditate همه چیز را پر کنید)

وقتی به محل میرسید وارد دمو می‌شوید مثل اینکه مسبب تمام این مشکلات را پیدا کردید.  اگر می‌خواهید ماموریت را به درستی انجام دهید باید جلوی آنها را بگیرید.  اگر می‌خواهید باید اول گزینه ی اول و بعد دوم را بزنید. باید با دست خالی با آنها بجنگید. مبارزه با آنها ساده است با استفاده از Alt چپ جاخالی داده و به موقع حمله کنید. در اینجا می توانید از QUEN  نیز استفاده کنید پس نگران نباشید (شیف+کلیک راست دفاع آنها را خواهد شکست.) بعد از شکست دادن آنها لوتشان را نیز بردارید. ماموریت تمام می‌شود.

مراحل فرعی دیگر

دیدگاه ها بسته شده است