راهنمای The Witcher 3 / ماموریت فرعی High Stakes

راهنمای The Witcher 3 / ماموریت فرعی High Stakes

راهنمای The Witcher 3 / ماموریت فرعی High Stakes

اگر می خواهید این ماموریت را انجام دهید باید یک Deck قوی برای Gwent داشته باشید و 1000 کرون پول نیز احتیاج دارید. به پیش مرد بروید با او صحبت کنید و وارد تورنومنت شوید. اول به پیش سه علامت رفته و با آنها صحبت کنید. بعد از صحبت با آنها دمو را ببینید. وارد مسابقه می‌شویم.(دقت کنید قبل از هر مسابقه بازی را سیو کنید.)

اول با Bernard Tulle بازی می‌کنیم به پیش او بروید و صحبت کنید و بازی را آغاز کنید. نکته اول اینکه بیشتر کارت‌های او Siege است پس دقت کنید. دو حالت دارد اگر دور اول بازی را بردید پس در دور دوم تمام تلاشتان را بکنید تا کارتی برای دور سوم برای او باقی نماند یا کاری کنید در دور اول ببرد ولی کارت‌های زیادی از دست دهد. این دو تاکنیک به راحتی برای برد او جوابگو است. بعد از پیروزی لیدرهای جدید Foltest بدست می‌آورید. با Sasha به بالکن بروید و دمو را ببینید. با او موافقت کنید که به او کمک می کنید و بعد از پایان دمو به تورنومنت برگردید.

دمو را ببینید این بار با Sasha بازی می‌کنیم. او کارت های بسیار قویی دارد و مطمئنا سخت‌ترین فرد در این تورنمنت محسوب می‌شود. او کارت های Spy زیادی دارد خیلی مراقب باشید خیلی سریع کارتهایش را افزایش می‌دهد. دو حالت دارد اگر دور اول بازی را بردید پس در دور دوم تمام تلاشتان را بکنید تا کارتی برای دور سوم برای او باقی نماند یا کاری کنید در دور اول ببرد ولی کارت‌های زیادی از دست دهد. این دو تاکنیک به راحتی برای برد او جوابگو است.

بعد از پیروزی بر این مسابقه بلافاصله با Finneas بازی می کنیم. بیشتر کارت‌های او Ranger هستند پس مراقب باشید. دو حالت دارد اگر دور اول بازی را بردید پس در دور دوم تمام تلاشتان را بکنید تا کارتی برای دور سوم برای او باقی نماند یا کاری کنید در دور اول ببرد ولی کارتهای زیادی از دست دهد. این دو تاکنیک به راحتی برای برد او جوابگو است.

 بعد از پیروزی بر او ، او به شما حمله می‌کند. اگر لولتان پایین‌تر است کارِ سختی در پیش دارید فقط به او یک ضربه بزنید و فرار کنید این روش را ادامه دهید تا بمیرد. مطمئنا زدن دو ضربه پشت سر هم به ضررتان خواهد بود. (هیچ وقت چند ضربه پشت سر هم به او نزنید.) (محیط مطمئنا شما را آزار می‌دهد دور محیط بچرخید و به او ضربه بزنید.) (همیشه کلیک راست را در طول نبرد فشار دهید و به موقع حمله کنید)

حال باید با Tybalt بازی کنید. او بیشتر کارت‌هایش Combat هستند مراقب باشید. دو حالت دارد اگر دور اول بازی را بردید پس در دور دوم تمام تلاشتان را بکنید تا کارتی برای دور سوم برای او باقی نماند یا کاری کنید در دور اول ببرد ولی کارتهای زیادی از دست دهد. این دو تاکنیک به راحتی برای برد او جوابگو است.

راهنمای The Witcher 3 / ماموریت فرعی High Stakes

دمو را نگاه کنید. در اینجا می‌توانید به Sasha کمک کنید یا نکنید انتخاب با شماست بهتر است به او کمک کنید. حال از پله‌ها به بدنبال سرباز برای تحقیقات بالا بروید. وارد اتاق شوید و دمو را ببینید. کلیک راست را فشار دهید و محیط را بررسی کنید. جسد را بررسی کنید. جای کشیدن روی زمین را بررسی کنید. حال از در بیرون بروید و بالکن را بررسی کنید انتهای بالکن یک تیر را پیدا می کنید. (عکس بالا) آن را بررسی کنید. دمو را ببینید با Sasha حرف میزنیم. بعد از صحبت کردن با او از اتاق خارج شوید و به محل مشخص شده در نقشه بروید. محیط را بررسی کنید و تناب روی ستون را پیدا و بررسی کنید، دمو را ببینید. کلیک راست را فشار دهید و رایحه را بدنبال کنید. یک جعبه روی زمین پیدا می‌کنید آن را بررسی کنید و دمو را ببینید. بعد محلی جدید در نقشه ظاهر می‌شود به آنجا بروید و با Sasha حرف بزنید.

راهنمای The Witcher 3 / ماموریت فرعی High Stakes

 یک راه باید برای ورود به انبار پیدا کنید محیط را بگردید. به  سمت راست بروید و داخل کوچه شوید.  یک گاری آنجاست از روی گاری بپرید و رد شوید. جلو بروید به سمت چپ بپیچید اینجا از جعبه‌ها بالا بروید. (عکس بالا مشخص است دقیقا پشت انبار) به بلندی بروید و از پنجره وارد شوید. وارد انبار شوید به سمت چند نفری که داخل هستند بروید تا دمو را ببینید. از آنها بخواهید Sasha را آزاد کنند و بعد نبرد با آنها شروع می‌شود. همه‌ی آنها را شکست دهید تا دمو شروع شود. می‌توانید دعوت او را قبول کنید یا نکنید تاثیری در داستان ندارد و ماموریت تمام می‌شود. (4500 کرون بدست می آورید.)

مراحل فرعی دیگر

دیدگاه ها بسته شده است