راهنمای The Witcher 3 / ماموریت فرعی Possession

راهنمای The Witcher 3 / ماموریت فرعی Possession

راهنمای کامل تمام مراحل بازی ویچر 3 (منوی اصلی)

(ماموریت اصلی Battle Preparations این ماموریت را Fail می‌کند)

ماموریت فرعی (Possession)

راهنمای The Witcher 3 / ماموریت فرعی Possession

در این ماموریت ابتدا به محل مشخص شده در نقشه بروید وقتی به محل رسیدید وارد خانه شوید و به نقطه‌ی مورد نظر خود را برسانید و دمو را ببینید. وقتی صحبت مرد تمام شد با او صحبت کنید.  بعد از صحبت کردن با مرد به محل مشخص شده در نقشه بروید. وقتی به محل رسیدید وارد خانه شوید، کلیک راست را فشار دهید و محیط را بررسی کنید. ردِ پایی روی زمین می‌بینید آن را بررسی کنید. اگر وارد اولین اتاق در مسیر رد پاها شوید یک کلید را پیدا می‌کنید آن را بردارید. حال رد پا را دنبال کنید تا به محلی برسید که زنی روی زمین است و دمو را ببینید.

بعد از اینکه با دختر صحبت‌هایتان تمام شد. با کلیدی که قبلا پیدا کردید دریچه‌ای که به زیرزمین منتهی می‌شود را باز کنید و داخل شوید. کمی جلوتر روی میزی یک شمشیر وجود دارد آن را بردارید. از پله‌ها بالا رفته به پیش Cerys بروید با او صحبت کنید. بعد به دنبال او راهی شوید. کمی که وارد دهکده شدید دمو را ببینید. با مرد صحبت کنید بعد از صحبت کردن با او به محل مشخص شده در نقشه بروید. در طول مسیر Drownerها به شما حمله خواهند کرد مراقب آنها باشید. (QUEN کردن و به موقع جاخالی دادن و حمله کردن) همینطور یک Hidden Treasure نیز در آن نزدیکی است با کشتن تعداد زیادی Drowner می‌توانید به جنازه مرد خود را برسانید .تا ماموریت Not Only Eagles Dare را بدست بیاورید. (ماموریت Not Only Eagles Dare: در محل مشخص شده به زیر آب بپرید و موجود را با تیر کمان بکشید. بعد شیرجه بزنید و کلیک راست را فشار دهید. به صندوق برسید و آن را خالی کنید.) به محل مشخص شده بروید و خود را به وسط دریا برسانید. اگر دشمنی به شما حمله کرد در زیر آب از تیرکمان برای کشتن آنها استفاده کنید. در زیر آب اسکلتی را می بینید آن را بررسی کنید. بعد از اینکار به محل مشخص شده در نقشه بروید.

راهنمای The Witcher 3 / ماموریت فرعی Possession

وارد اتاق شوید و دمو را ببینید. بعد از صحبت‌های مرد با Cerys صحبت می‌کنید در اینجا دو مسیر پیش روی شما قرار دارد. اولی که یک نبرد است (روش سخت و اشتباه) و باید چندین نفر را بکشید و یا روش حیله زدن به Hym (گزینه‌ی دوم) (روش سریع و درست) پس گزینه‌ی دوم را انتخاب می‌کنیم. اگر گزینه‌ی اول را انتخاب کردید خود را آماده ی نبرد با باس بکنید و او را بکشید. اول چهار محل مشخص شده را مشعل بگذارید بعد با مرد صحبت کنید در اتاق چهار مشعل را آتش بزنید حال باید Hym را بکشید فقط در طول نبرد مرد وقتی فرار کرد رویش AARD اجرا کنید. نبرد با Hym  سخت نیست به موقع جاخالی دهید و ضربه بزنید وقتی خونش کم شد به زیرزمین بروید و نبرد را در آنجا ادامه دهید تا پیروز شوید

گزینه دوم: بعد از این با Cerys صحبت کنید به او بگویید آماده هستید و به محل بروید. وارد که شدید داخل اولین اتاق شوید و دمو را ببینید. (در اینجا از لای درز اتاق به بیرون بپرید و لبه‌ی دیگر را بگیرید و مسیر را ادامه دهید تا یک Place of Power در انتهای مسیر پیدا کنید  حتما قبل از اتمام مرحله اینکار را بکنید چون در این اتاق بسته می‌شود) کلیک راست را فشار دهید و محیط را بررسی کنید از اتاق خارج شوید اجاق را بررسی کنید. وارد اتاق دوم شوید و گهواره را بررسی کنید. صدای Hym را می‌شنوید به دنبال او بروید و با او صحبت کنید. به او اعتماد کنید و گزینه‌ی اول را بزنید. و بگویید که آماده هستید. در حین دمو بچه را وارد اجاق کنید این بخشی از نقشه است.  بعد از این باید نگهبان‌ها را بکشید و دمو را ببینید. ماموریت تمام شده است.

مراحل فرعی دیگر

دیدگاه ها بسته شده است