راهنمای The Witcher 3 / ماموریت فرعی Redania’s Most Wanted

راهنمای The Witcher 3 / ماموریت فرعی Redania’s Most Wanted

راهنمای کامل تمام مراحل بازی ویچر 3 (منوی اصلی)

(ماموریت اصلی The Isle of Mists این ماموریت را Fail می کند)

ماموریت فرعی 32 (Redania’s Most Wanted)

راهنمای The Witcher 3 / ماموریت فرعی Redania's Most Wanted

به محل مشخص شده در نقشه بروید. وقتی به محل رسیدید با Witch Hunter صحبت کنید. کلید را از آنها بگیرید بعد از صحبت با آنها از سوراخ وارد غار زیر زمینی شوید. مشعل را روشن کنید و مسیر را ادامه دهید. وقتی وارد شدید در همان جا پشت یک دیوار شکسته وجود دارد با AARD دیوار را خراب کنید. بعد از انجام این کار مسیر را به سمت پایین پله‌ها دنبال کنید. یک در عجیب اینجاست. کلیک راست را فشار دهید و محیط را بگردید روی دیوار سمت راست یک چیز قرمز مشخص می‌شود آن را بررسی کنید تا حالت جادویی در از بین برود. میسر را ادامه دهید. در اینجا به دو راهی می‌رسید به سمت چپ بروید و وارد پرتال شوید. در این اتاق جعبه را خالی کنید و به مسیر خود ادامه دهید. در اینجا Nekkarها به شما حمله می کنند. (دقت کنید آنها بسیار سریع هستند و به سمت شما یورش می آورند باید با Alt چپ جای خالی دهید و همیشه از QUEN استفاده کنید) آنها را بکشید و مسیر را ادامه دهید. وقتی به انتهای مسیر می‌رسید پورتال غیرفعال است باید به نوعی آن را فعال کنید. کلیک راست را فشار دهید و محیط را بررسی کنید. کریستال قرمز می شود آن را بررسی کنید. بعد با AARD به کریستال ضربه بزنید تا پرتال فعال شود بعد وارد پرتال شوید.

راهنمای The Witcher 3 / ماموریت فرعی Redania's Most Wanted

 در اینجا با ویچ هانتر صحبت کنید و او را راضی کنید تا به جای امنی برود. اگر AXII لول بالا دارید استفاده کنید و او راضی  کنید. در اینجا دو صندوق وجود دارد آنها را خالی کنید. به سمت جلو و محل مشخص شده بروید کریستال را Use کنید و پرتال را فعال کنید.(با استفاده از AARD ) و بعد وارد پرتال شوید. در اینجا سه Nekkar  به شما حمله می کنند آنها را بکشید.  به پشت که نگاه کنید یک تونل زیر زمینی می بینید وارد آن شوید. در جلو تر Nekkar  ها را بکشید. کریستال را بردارید و مسیر را برگردید. مسیر را ادامه دهید باز کریستال را استفاده کنید و با AARD پرتال را فعال کنید و وارد آن شوید. یک جعبه در سمت راست وجود دارد و یک جعبه را وقتی به سمت چپ بروید و از پله‌ها بالا بروید پیدا خواهید کرد. جعبه ی دیگر در اتاق سمت چپ است. 

حال به سمت جلو بروید و در بخشی که دایره‌ی نارنجی است محیط را بررسی کنید. صدایی خواهید شنید وغولی وارد می‌شود! یک قول آتشی به نام ifrit باید برای کشتن او کاملا آماده باشید. این قول‌ها آتشی هستند پس اصلا نزدیکش نشوید. بعد از چند بار که به سمت شما آتش می‌فرستد خاموش می‌شود و وقت خوبی برای حمله است ولی بهترین روش استفاده از AXII و زدن ضربات سنگین است. پس اول QUEN کنید بمب های آتشین او را جای خالی دهید بعد از AXII استفاده کنید و بعد ضربات سنگین بزنید.(بیشترین دمیج را از پشت می‌خورد) بعد از کشتن موجود مسیر را ادامه دهید.

در همین اتاق قبل از اینکه وارد در بعدی شوید اگر سمت چپ به پایین بروید یک جعبه پیدا خواهید کرد آن را بردارید. حال وارد در شوید. از پله‌ها پایین بروید و کل اتاق را بررسی کنید. Agate را از روی میز سمت چپ در بردارید. کمی جلوتر وسایل عمل جراحی را بررسی کنید. (می‌توانید کتاب ها را از درون قفسه ها بردارید و بخوانید فقط برای اطلاعات بیشتر.) روی زمین صندلی شکسته را بررسی کنید. جلوتر Mega scope را بررسی کنید. کمی جلوتر کریستال را بردارید. از در خارج شوید و از مسیری که آمده اید، برگردید. وقتی به در خروجی تونل رسیدید Witch Hunterها را می‌بینید که منتظر شما هستند. در اینجا دو راه دارید یا کریستال را به آنها بدهید یا آنها را بکشید انتخاب با شماست. (تاثیری در داستانِ کلی ندارد.) بعد از کشتن (فرض می‌کنیم شما هم کشتید! اگر به اونها بدید ماموریت تمام شده) ویچ هانترها دو محل در نقشه وجود دارد. اولی به پیش Radovid می رویم. با نگهبان صحبت کنید و وارد کشتی شوید و با او صحبت کنید. اگر کریستال را به او بدهید ماموریت تمام می شود. اما برای اینکه تمام ماموریت‌های این مرحله سبز شود باید این روش را انجام دهید. با تریس در مورد کریستال صحبت کنید ولی به او کریستال را ندهید. با ینیفر در مورد کریستال صحبت کنید و به او کریستال را ندهید. (بعد از انجام ماموریت The Last Wish) بعد به هر کدام که دوست داشتید کریستال را بدهید. تمام تیک‌ها سبز خواهند بود.

مراحل فرعی دیگر

دیدگاه ها بسته شده است