راهنمای The Witcher 3 / مراحل Visiting Junior و A Favor for Radovid

راهنمای The Witcher 3 / مراحل Visiting Junior و A Favor for Radovid

بازگشت به منوی مراحل اصلی

ماموریت اصلی (راهنمای The Witcher 3 / مرحله Ciri’s Story: Visiting Junior )

راهنمای The Witcher 3 / مراحل Visiting Junior

اکنون در نقش سیری بازی می کنیم. بعد از دیدن دمو از نبردبان بالا بروید. از مانع بعدی بالا بروید.  همینطور بالا بروید تا به پشت بام خانه برسید. وقتی رسیدید محلی جدید روی نقشه ظاهر می شود به سمت آن بروید. وقتی به محل رسیدید در بالکن مشخص شده به پایین بپرید. جلوی پنجره بروید و open را بزنید. وارد دمو شوید. در اینجا باید با مرد بجنگید وقتی او شما را هل می دهد جای خالی دهید و ضربه بزنید مبارزه ی راحتی خواهید داشت بعد از اینکه خون او را کم می کنید وارد دمو می شوید. سه نفر را بکشید و به دنبال مرد بروید. به طبقه ی پایین بروید و دنبال مرد بروید با دشمنان مبارزه کنید. مبارزه با آنها راحت است فقط Space را بزنید و ضربه بزنید. دقیقا به سمت خود دشمن جای خالی دهید و بعد بلافاصله ضربه بزنید. همینطور به طبقات پایین تر بروید و دشمنان را بکشید تا وارد دمو شوید. مرحله تمام شده است.


ماموریت اصلی (راهنمای The Witcher 3 / مرحله A Favor for Radovid )

راهنمای The Witcher 3 / مراحل A Favor for Radovid

بعد از انجام ماموریت ماموریت اصلی (Get Junior) وقتی از در خارج می شوید نگهبانان گرالت را پیش Radovid  می برند. بعد از دیدن دمو ، در درون کشتی دنبال سرباز بروید. کمی جلوتر وارد دمو می شوید. بعد از صحبت با شاه ماموریت فرعی Redania’s Most Wanted را بدست می آورید. و مرحله تمام می شود!

مرحله بعدی : ماموریت اصلی (Count Reuven’s Treasure)

مراحل اصلی دیگر:

دیدگاه ها بسته شده است