راهنمای The Witcher 3 / مرحله Bald Mountain

راهنمای The Witcher 3 / مرحله Bald Mountain

بازگشت به منوی مراحل اصلی

Act III

ماموریت اصلی (Bald Mountain)

راهنمای The Witcher 3 / مرحله Bald Mountain

بعد از دمو به همراه سیری به محل مشخص شده در نقشه بروید وقتی نزدیک شدید دمو را ببینید. می توانید با مرد صحبت کنید یا از خیرش بگذرید تاثیری در داستان ندارد. حال باید به محل مشخص شده در نقشه بروید. (در اینجا اگر به تعمیر احتیاج داشتید انجام دهید) در میانه ی راه وارد دمو می شوید. و باز با  Johnny رو به رو می شویم . از او راهی برای رفتن به نوک قله سوال کنید. بعد از پایان صحبت ها به محل مشخص شده در نقشه بروید ، وارد چادر شوید و دمو را ببینید. در اینجا بگویید که سیری تنها به کوهستان نمی رود. (گزینه اول) در گزینه بعد نیز بگویید با سیری باید بروید. و چالشی که زن برایتان گذاشت را قبول کنید. زن یک سکه به درون برکه ای می اندازد و از گرالت می خواهد آن را برگرداند به درون آب بپرید و شیرجه بزنید. (با Space) دو Drowner را بکشید (زیر آب فقط تیرکمان کار می کند) و بعد به سمت محل مشخص شده در زیر آب شنا کنید. وقتی سکه را پیدا کردید از آب خارج شوید و به پیش زن برگردید. حال به دنبال زن به سمت محل مشخص شده حرکت کنید. زن در را برایتان باز می کند وارد غار شوید و تا انتها بروید، دمو شروع می شود. بعد باید Imlerith را بکشید او آتش به سمتتان پرت می کند باید مراقب باشید ولی او بسیار کند است به راحتی می توانید به او ضربه زده و فرار کنید از QUEN  برای دفاع از خود استفاده کنید. (ویدیو در اینجا) بعد از کشتن او حال گرالت و Ciri  از هم جدا می شوند.

راهنمای The Witcher 3 / مرحله Bald Mountain

حال کنترل Ciri را در دست داریم. کمی جلو بروید و به پایین بپرید و مسیر را با شنا به جلو ادامه دهید. کمی جلوتر دمو را ببینید. بعد از دیدن دمو نبرد شروع می شود نبرد سختی است و باید یک به سه با آنها رو به رو شوید. باید همیشه از Blink استفاده کنید (Space ) و بلافاصله بعد از جای خالی ضربه بزنید. از آنها کمی فاصله بگیرید و q را بزنید و قدرتی سیری را بر رویشان اجرا کنید. باید بسیار مراقب باشید و ضربه و جای خالی دهید. (ویدیو اینجا) باید هر سه تا را بکشید پس یکی یکی اینکار را انجام دهید. بعد از کشتن آنها، دمو را ببینید.

راهنمای The Witcher 3 / مرحله Bald Mountain

بعد از کشتن آن سه عجوزه :)) حالا کنترل گرالت را در دست دارید. کمی جلوتر که بروید یک Place of Power پیدا می کنید آن را فعال کنید. بعد مسیر را به سمت بالای کوه ادامه دهید. باید از چند محل بالا بروید.  بعد وارد دمو می شوید. در اینجا در دیالوگ ها هر چه که دوست دارید انتخاب کنید تاثیری ندارد بعد از پایان دیالوگ نبرد شروع می شود.  این باس دو فاز دارد: فاز اول : باید  به سمت دستی که شمشیر دست دارد جای خالی دهید(با Alt) و به او ضربه بزنید وقتی خونش کم شد. به راحتی می توانید تا دو ردیف خونش را به همین روش ببرید حتما از QUEN  برای محافظت بیشتر خود استفاده کنید. فاز دوم با رسیدن به 1 سوم خونش شروع می شود. او ناگهان از پشت شما ظاهر شده و ضربه وارد می کند. حتما سریع با Space جای خالی دهید. فقط فرار کنید تا وقتی که گرزش را بالا آورد و به زمین زد چند ثانیه مکث می کند بهترین فرصت برای ضربه زدن به اون همین موقع است چندین بار این روش را ادامه دهید تا خونش کم شود و بعد دمو را ببینید. (ویدیو در اینجا) بعد از کشتن موجود Ciri سر می رسد بگویید کمی می مانید به پیش محلی که Imlerith را کشتید برگردید و Magic Acorn را بردارید این آیتم بعد از استفاده مثل غذا دو skill point به شما اضافه خواهد کرد. بعد با سیری حرف بزنید و سفرتان را ادامه دهید. به هیچ عنوان Magic Acorn را به دو مردی که با آنها صحبت می کنید ندهید چرا که واقعا کار احمقانه ای است!

مرحله بعدی : ماموریت اصلی (Final Preparations)

مراحل اصلی دیگر:

آخرین مطالب به روز شده

دیدگاه ها بسته شده است