راهنمای The Witcher 3 / مرحله Blood on the Battlefield

راهنمای The Witcher 3 / مرحله Blood on the Battlefield

بازگشت به منوی مراحل اصلی

ماموریت اصلی (Blood on the Battlefield) (تاثیرگذار در انتهای بازی)

راهنمای The Witcher 3 / مرحله Blood on the Battlefield

در ابتدای ماموریت می توانید با همه ی افراد صحبت کنید تاثیری ندارد فقط جنبه ی داستانی دارد و می توانید از سرنوشت شخصیت ها بیشتر با خبر شوید. بعد از صحبت کردن با همه (یا بدون صحبت کردن! انتخاب با شماست) به محل مشخص شده در نقشه بروید و دمو را ببینید. در اینجا دیالوگ ها تاثیر کلیی ندارند چرا که انتخابی صورت نمی گیرد و هر انتخابی کنید به یک مسیر ختم می شود.  بازی به چند روز بعد می رود. در این دیالوگ حتما گزینه‌ی دوم (I know what might lift your spirits) را انتخاب کنید تا Snow Fight انجام دهید! (بسیار تاثیر گذار در پایان بازی است) در اینجا باید با Ciri برف بازی کنید. هشت توپ برفی باید به او بزنید قبل از اینکه توپ برفی به شما برخورد کند باید به پیش برف بروید و برف را برداشته و با وسط موس در نزدیکی او به سمتش پرت کنید. اگر می خواهید ببرید صبر کنید که حرکاتش تمام شود و بعد به او ضربه بزنید. (برد و باخت در اینجا تاثیری ندارد)

روز بعد گرالت از خواب بیدار می شود و Ciri آماده ی رفتن است.  در اینجا نیز یک انتخاب حیاتی دارید. در اینجا دو راه دارید. اگر به او پیشنهاد بدهید که به پیش امپراطور برود، می‌تواند خودش تبدیل به ملکه در انتهای داستان شود ولی اگر امپراطور را به صورت کامل نادیده بگیرید او تبدیل به ویچر می‌شود. اگر انتخاب کنید که سیری امپراطور را ببینید او به شما پیشنهاد پول می‌کند به هیچ عنوان پول را نپذیرید چرا که Ciri  را ناراحت می‌کنید و بر پایان بازی این انتخاب شما تاثیر می‌گذارد. (بسیار تاثیر گذار در پایان بازی است) در کل اگر پول را نپذیرفتید او به شما یک اسب می‌دهد. (در اینجا می‌توانید پول را بپذیرید ولی باید در انتخاب‌های بعدی دیگر اشتباه نکنید اما دریافت پول در کل سیری را ناراحت می‌کند) تصمیم با شماست که او را ملکه یا ویچر کنید. (با این انتخاب ها این ماموریت تمام می‌شود و به ماموریت بعدی Bald Mountain می‌روید.)

مرحله بعدی : ماموریت اصلی (Bald Mountain)

مراحل اصلی دیگر:

دیدگاه ها بسته شده است