راهنمای The Witcher 3 / مرحله Get Junior

راهنمای The Witcher 3 / مرحله Get Junior

بازگشت به منوی مراحل اصلی

ماموریت اصلی (راهنمای The Witcher 3 / مرحله Get Junior )

به محل مشخص شده در نقشه بروید. و داخل شوید و در بزنید تا دمو را ببینید. گزینه ی اول را بزنید بعد از اینکه در باز شد وارد شوید. در یکی از جایگاهها Use را بزنید تا لباسهای خود را در بیاورید. به دنبال مرد وارد حمام شوید. مرد کنارِ دری می ایستد در را باز کنید تا دمو را ببینید. تعداد زیادی به داخل حمله می کنند آنها را بکشید. چند نفر در این مبارزه به شما کمک می کنند پس کشتن آنها آنچنان سخت نیست. بعد از کشتن مهاجمین باز وارد دمو می شوید. در اینجا انتخاب ها تاثیرِ کلی در داستان بازی ندارد. بعد از اتمام صحبت ها سه محل در نقشه مشخص می شود.

(قبل از انجام این بخش از ماموریت ، ماموریت فرعی The Gangs of Novigrad را انجام دهید چرا که بعد از انجام این بخش کاملا Fail می شود و از بین می‌رود و 300 کرون را از دست می دهید. تنها تفاوت پول است هر چند در کازینو 200 کرون می توانید بدست بیاورید پس تفاوت چندانی نیست) (در اینجا در حقیقت دو راه دارید یا خودتان به تنهایی این بخش ها را انجام دهید یا از Cleaver کمک بخواهید. انتخاب با شماست.) (هر دو روش در راهنمایی ذکر شده است)

اگر می خواهید خودتان این بخش را انجام دهید و ماموریت فرعی The Gangs of Novigrad را انجام ندهید راهنمایی در پایین است.

اول به کازینو می رویم….در جلوی در کازینو دو مردم جلوی شما را می گیرند. چند راه دارید آنها را بکشید، پول به آنها بدهید یا از AXII استفاده کنید و آنها را راضی کنید. بهترین گزینه استفاده از AXII است آنها را راضی کنید و داخل شوید. به طبقه ی بالا بروید. سه نفر در اینجا وجود دارد که باید با آنها بازی کنید. میتوانید در اینجا اگر کارتهای خوبی دارید پولِ خوبی به جیب بزنید. پس دیالوگ ها را با دقت انتخاب کنید و با افراد بازی کنید و ببرید. (با مردی که در وسط نشسته است نه صحبت کنید نه بازی فقط با دو نفر که در دو گوشه نشسته اند بازی کنید و پول در بیاورید.) وقتی دو مرد را بردید وارد دمو می شوید. باید سه نفر را بکشید بعد از کشته هر سه نفر یک کوتوله در اتاق است با او صحبت کرده و او را آزاد کنید تا ماموریت فرعی (Honor Among Thieves) بدست بیاورید. وقتی از اتاق بیرون می آیید یک جعبه اینجاست که درونش یک شمشیر  Princess Xenthia’s sword بدست می آورید. به طبقه ی پایین بروید. در طبقه ی پایین دشمنان را بکشید و به بیرون از کازینو بروید.

راهنمای The Witcher 3 / مرحله Get Junior

 حال می خواهیم به آرنا برویم. از بین انتخاب مختلف آرنا را انتخاب کرده و به محل آرنا بروید. وقتی به اینجا رسیدید دو نگهبان جلوی در هستند با آنها صحبت کنید. اگر AXII  لول بالا دارید بهترین گزینه گزینه ی دوم است. با  این حال یا می توانید پول بدهید یا آنها را بکشید ولی بهترین انتخاب گزینه ی دوم است. وارد شوید و به محل مشخص شده در نقشه بروید. با مردی که روی صندلی نشسته است حرف بزنید. اول، گزینه ی دوم را انتخاب کنید. دوم، گزینه اول را انتخاب کنید. و سوم ، گزینه اول را انتخاب کنید. تا وارد آرنا شوید. هر وقت آماده بودید آمادگی خود برای رفتن به آرنا را اعلام کنید. در آرنا  دشمن ها  وارد می شوند آنها را بکشید. (اگر یکی از آنها را نکشید مسابقه تمام می شود به دردسر می افتید) بعد یک هیولا وارد آرنا می شود آن را نیز بکشید. مراقب باشید کمی سریع است به موقع جای خالی داده و ضربه بزنید… همیشه از QUEN  استفاده کنید. بعد دو Endrega وارد می شود از QUEN استفاده کنید و با ضربات سریع آنها را بکشید. یک خرس به آرنا می آید با Alt چپ به جناهین جای خالی دهید و ضربات سریع به آن بزنید. بعد از کشتن خرس فردی از بالا با گرالت صحبت می کند. بعد از صحبت با او عده ی زیادی وارد می شوند باید با آنها بجنگید.  بعد از کشتن آنها کلید را از روی جنازه ی مرد (که در عکس بالا نیز مشخص است) بردارید.

راهنمای The Witcher 3 / مرحله Get Junior

بعد از انجام ماموریت فرعی The Gangs of Novigrad می توانید ادامه ی راهنمایی را طبق پایین بروید. (یا حتی اگر خودتان انجام داده باشید فرقی نمی کند.)

از تونل ها بگذرید تا به محلی که در عکس بالا است برسید یک در مخفی اینجاست. یک مشعل سمت راست این در است روی آن Interact بزنید. (اول باید کلیک راست را فشار دهید و بررسی کنید تا قرمز شود) تا در باز شود داخل شوید و لوتها را بردارید. نامه را بردارید و بخوانید. خوب از راهی که در نقشه مشخص شده است بروید تا به بیرون از آرنا خود را برسانید. (می توانید خود را به محل عکس بالایی که مرد در آن کنار سگش نشسته است برسانید و با آن کلید که از جسدش برداشتید یک جعبه ی کوچک  که روی صندلیش است را باز کنید.) دیگر چیز خاصی اینجا نیست از آرنا خارج شوید. (در میانه ی راه نیز ممکن است دشمنانی در سر راهتان سبز شوند می توانید به راحتی آنها را بکشید.) وقتی از آرنا خارج شدید به پیش Dijkstra  بروید و با او صحبت کنید.به حمام بروید و او را پیدا می کنید با او صحبت کنید. بعد از دیدن دمو و صحبت کردن با Dijkstra به دنبال او بروید. از نبردبان پایین بروید و او را دنبال کنید. (در اینجا ماموریت Count Reuven’s Treasure آزاد می شود.اول این ماموریت را انجام دهید و بعد ادامه ی این ماموریت را می رویم.)

 بعد از انجام ماموریت Count Reuven’s Treasure باز با Dijkstra صحبت کنید حال فقط یک نقطه در نقشه مشخص است. به محل Whoreson Junior’s hideout’s که در شمال شهر Novigrad قرار دارد بروید. بعد از ورود کلیک راست را فشار دهید و محیط را بررسی کنید. چند کتاب روی زمین هستند آنها را بررسی کنید. به طبقه ی بالا بروید و لباس ها را بررسی کنید. روی دیوار وسایل را بررسی کنید. هیچ چیز خاصی اینجا نیست. به کمپ Vernon Roche می رویم. به محل مشخص شده در نقشه در Oxenfurt می رویم. با Vernon حرف می زنیم. و به دنبال او بروید تا وارد دمو شوید. (در اینجا دیالوگ ها تاثیری در داستان کلی ندارند) بعد از اتمام صحبت ها ماموریت فرعی An Eye for an Eye را بدست می آورید.

راهنمای The Witcher 3 / مرحله Get Junior

حال به محل مشخص شده در نقشه بروید. و با مردهای جلوی در صحبت کنید. (اگر ماموریت The Gangs of Novigrad را انجام داده باشید اینجا جلوی شما گرفته می شود و محل مخفی را متوجه نمی شوید هر چند در نقشه ی بالا مشخص شده است!) موقع صحبت با دو فرد گزینه ی اول New girl را انتخاب کنید. بعد I’m new را انتخاب کنید. بعد محل جدیدی روی نقشه مشخص می شود به آنجا بروید. در اینجا باید از نبردبان پایین بروید و وارد راه مخفی شوید. از سوراخ های دیوار عبور کنید تا به فاضلاب برسید. تا انتها مسیر را به سمت راست ادامه دهید تا به دیوار سست برسید با AARD آن را خراب کنید و وارد شوید. دشمنان به سمت شما هجوم می آورند باید آنها را بکشید. 4 سرباز هستند اول 3 تایی که هیچ سپری ندارند را بکشید و بعد با ضربات سنگین (کلیک راست +شیف) سپر را از دست سرباز بیندازید و کارش را بسازید.  از پله ها بالا بروید. دو سرباز را بکشید و محیط را بگردید. در را باز کنید و وارد حیاط شوید چند نفر به سمت شما هجوم می آورند آنها و همه ی سربازان داخل حیاط را بکشید. حال باز به خانه برگردید و خود را به طبقه ی بالاتر در همین خانه برسانید کمی خانه را بگردید پله ها را پیدا می کنید وقتی به این طبقه رسیدید خون زیادی رو زمین و جسدی آویزان می بینید. وارد اتاق شوید. اینجا انتخاب ها دست شماست.  ولی سعی کنید تا نگرفتن اطلاعات در مورد سیری آن را نکشید. باز وارد داستان سیری می شویم  و وارد ماموریت Ciri’s Story: Visiting Junior می شویم. بعد از اتمام ماموریت باز با مرد صحبت کنید. در اینجا انتخاب با شماست که او را بکشید یا زنده نگهدارید در کل تاثیری در داستان اصلی ندارد و فقط برای دل خودتان است! ماموریت تمام شده است.

مرحله بعدی : ماموریت اصلی (Ciri’s Story: Visiting Junior و A Favor for Radovid)

مراحل اصلی دیگر:

دیدگاه ها بسته شده است