راهنمای The Witcher 3 / مرحله The Incident at White Orchard

بازگشت به منوی مراحل اصلی

ماموریت اصلی (راهنمای The Witcher 3 / مرحله The Incident at White Orchard)

حال باید به پیش وزمیر بروید تا اطلاعات مربوط به ینیفر  را به او منتقل کنید. به Woesong Bridge بروید و در آنجا به وزمیر محلق شوید. در اینجا هیچ حق انتخابی نیست باید با مزدوران و دزدها بجنگید و آنها را شکست دهید. جاخالی دادن استفاده ی به موقع از QUEN  و حمله و دفاع به موقع باعث پیروزی در این نبرد می شود. بعد از نبرد شما وارد کات سنس می شوید. (انتخاب دیالوگ ها تاثیری در بازی نخواهند داشت.)


راهنمای The Witcher 3 / مرحله Imperial Audience (انتخاب های تاثیر گذار)

ماموریت اصلی (راهنمای The Witcher 3 / مرحله Imperial Audience)

راهنمای The Witcher 3 / مرحله Imperial Audience

خوب بعد از پایان  کات سنس ها به مقر پادشاهی Nilfgaard  رفته ایم. بهتر است در اینجا در انتخاب هایتان کمی دقت کنید. انتخاب های شما می تواند باعث شود ماموریت های فرعیِ بیشتری بدست بیاورید و یا اینکه جلوتر در طول داستان با افرادِ خاصی رو به رو شوید. پس بهتر است در اینجا انتخاب هایتان طوری باشد که شما همه را زنده نگهداشتید و کسی را نکشتید. برای سوال در مورد Aryan La Valette گزینه ی دوم را انتخاب کنید.(باز به خودتان بستگی دارد) انتخاب بعدی در مورد دیدن شخصیتی در یک ماموریت اصلی است با انتخاب گزینه ی اول او را می بینید بعدی او را نمی بینید کاملا به خودتان بستگی دارد و مسئله ی مهمی نیست من گزینه ی اول رو انتخاب کردم. انتخاب بعدی هم تاثیر زیادی ندارد. Had to save Triss رو انتخاب کردم. انتخاب بعدی تاثیر کوچکی می گذارد اگر بگویید Síle فرار کرده پس در ماموریتی او را خواهید دید.  و در آخرین انتخاب اگر بگویید Leth زنده است (گزینه ی دوم) یک ماموریت فرعی را از دست نخواهید داد. (اگر سیو قبلی را import کرده باشید این انتخاب ها وجود نخواهد داشت و طبق انتخابات قبلی بازی پیش می رود.) (انتخاب های شما در اینجا در بازی تاثیر می گذارند)

بعد از صحبت ها باید یک لباس انتخاب کنید. فرقی نمی کند یکی از آنها را انتخاب کنید. I را کلیک کرده و لباسهایی که انتخاب کردید را بپوشید. بعد با فرد درون اتاق صحبت کنید. گزینه ی extend left leg forward, place right hand on chest را انتخاب کنید تا به اتاق بعدی بروید و فرد را دنبال کنید. در اینجا با امپراطور حرف می زنید . تعظیم کردن یا نکردن شما فقط کمی دیالوگ ها را تغییر می دهد و اتفاق خاصی نمی افتد. بعد از اتمام صحبت ها (انتخاب ها تاثیری در داستان ندارند) باز پیشکار وارد اتاق می شود باز باید او را دنبال کنید. بعد از توقف وارد در رو به رویی او شوید. وارد اتاق بعدی شوید تا دمو را ببینید.  در اینجا صحبت ها و انتخاب هایی وجود دارد که انتخاب های شما تاثیری نخواهند داشت. (اگر به دنبال اطلاعات بیشتر در مورد تاریخ و داستان شهرها هستید می توانید از مرد اتاق کنار بپرسید.)

خوب ماموریت تمام شده است. و می توانید از این بخش خارج شوید. (علامت تعجب در این بخش مخصوص بازی Gwent می باشد که فعلا باید کارتهای بهتری برای بردن بدست بیاورید.)

خوب اینجا با ورود به در باید کلیک وسط موس را بزنید تا به دیگر بخش های نقشه دسترسی پیدا کنید به Velen  میرویم.

مرحله بعدی : ماموریت اصلی (The Nilfgaardian Connection)

دیدگاه ها بسته شده است