راهنمای The Witcher 3 / مرحله Something Ends, Something Begins

بازگشت به منوی مراحل اصلی

ماموریت اصلی (Something Ends, Something Begins )(ماموریت آخر)

 ماموریت اصلی 56 (Something Ends, Something Begins )(ماموریت آخر)

به دنبال مرد به سمت اتاق پادشاه حرکت کنید. بعد از صحبت با شاه به بیرون از قلعه آمده اید. سوار اسب شوید و به محل مشخص شده در نقشه بروید. از پله ها بالا رفته و وارد محیط مشخص شده در نقشه شوید. دمو را ببینید. حال باید به سمت Inn بروید در طول مسیر یک کوتوله را می بینید. می توانید او را دنبال کنید یا به Inn بروید. کوتوله را پیدا کنید و 250 کرون از آنها بگیرید و یک Place of Power آن نزدیکی را نیز می توانید پیدا کنید. بعد به Inn بروید. ماموریت تمام شده است. (این توضیح برای ویچر شدن Ciri است.)

شرایط مختلفی که در پایان بازی تاثیر می گذارد:

1.ماموریت اصلی Blood on the Battlefield : دیالوگ تاثیر گذار وجود دارد. (جزئیات در داخل صفحه مرحله نوشته شده است)

2.ماموریت اصلی Blood on the Battlefield : دیالوگ تاثیر گذار دیگر وجود دارد. (جزئیات در داخل صفحه مرحله نوشته شده است)

3.ماموریت اصلی  Final Preparations : یک دیالوگ تاثیر گذار وجود دارد.  (جزئیات در داخل صفحه مرحله نوشته شده است)

4.ماموریت اصلی  Child of the Elder Blood : یک دیالوگ تاثیر گذار وجود دارد. (جزئیات در داخل صفحه مرحله نوشته شده است)

5.ماموریت اصلی Skjall’s Grave را حتما با Ciri بروید.

در بازی شما می توانید سه پایان (سه سرنوشت مختلف برای Ciri) را تجربه کنید:

اولی مرگ Ciri است اگر در سه تا از 5 شرایط بالا اشتباه رفتار کنید او در انتهای داستان می میرد.

دومی ویچر شدن سیری است: در ماموریت اصلی Blood on the Battlefield به سیری نگویید که باید پادشاه را ببینید و حداقل سه تا از 5 شرایط بالا را درست رفتار کرده باشید. (سری ماموریت Assassin مخصوصا ماموریت Reason of State را نادیده بگیرید یا به Roche کمک کنید.)

سومی ملکه شدن سیری است:  در ماموریت اصلی  Blood on the Battlefield  به سیری اسرار کنید که به مقر پادشاهی برود و پدرش را ببیند. همینطور ماموریت فرعی Reason of State که باید به Roche کمک کنید. حداقل سه تا از 5 شرایط بالا را درست رفتار کرده باشید.

پایان‌های شخصی ویچر(سرنوشت عاشقانه گرالت) :

فقط به یکی از Yenifer  یا Triss ابراز علاقه کنید تا در انتها با یکی از آنها بمانید در غیر این صورت هر دو را از دست می‌دهید. (در صورت نادیده گرفتن یا ابراز علاقه به هر دو ، هر دو را از دست می‌دهید.)(در منوی اصلی راهنمای ماموریت‌های فرعی که با رنگ قرمز اسم آنها آورده شده را بروید و طبق مسیر نوشته شده رفتار کنید. اگر هر دو مسیر را طبق راهنمایی بروید هر دو را از دست می‌دهید! فقط یکی را انتخاب کنید.)

برای بدست آوردن Yenifer : ماموریت فرعی The Last Wishرا طبق راهنمایی انجام دهید(به او ابراز علاقه کنید) و به Triss ابراز علاقه نکنید.

برای بدست آوردن Triss : ماموریت‌های فرعی A Matter of Life and Death و Now or Never را طبق متن انجام دهید و به Yenifer ابراز علاقه نکنید.

اگر هر دو سری ماموریت را بروید و به هر دو ابراز علاقه کنید هر دو را از دست می‌دهید. اگر هر دو سری ماموریت را نادیده بگیرید هر دو را از دست می‌دهید.

سرنوشت پادشاهی:

1. اگر سری ماموریت فرعی Assassin که شامل :Blindingly Obvious – A Deadly PlotAn Eye for an Eye – Redania’s Most WantedReason of State مخصوصا ماموریت Reason of State نادیده بگیرید و انجام ندهید تا Radovid  پادشاه ‌شود.(در این صورت او شروع به کشتار جادوگران و غیر انسان‌ها می‌کند…)

2. اگر سری ماموریت فرعی Reason of State طرف Dijkstra را بگیرید تا Dijkstra فرماندار شود. (در این صورت او با استفاده از ترس و کم کردن آزادی مردم حکومت می‌کند… اما صنعت رونق می‌گیرد.)

3. اگر سری ماموریت فرعی Reason of State طرف Roche را بگیرید تا قرارداد صلح با Nilfgaard امضا شود.(پیروزی Nilfgaard) (در این صورت سیری می‌تواند ملکه شود. اگر طبق راهنمایی مرحله Something Ends, Something Begins بازی را پیش ببرید.) (در این صورت جنگ تمام می‌شود و صلح و رفاه برقرار می‌شود.)

عاقبت Emhyr var Emries:

در صورتی که Nilfgaard بر شمال مسلط شود(گزینه سوم) او شروع به کشتن مخالفان در دربار می‌کند و خائنان را با تعصب شدید از بین می‌برد.

در صورتی که Dijkstra یا Radovid (گزینه اول و دوم) بر شمال مسلط شود رعایای او قیام می‌کنند و او را می‌کشند.

سرنوشت دیگر شخصیت ها در طول همان مرحله توضیح داده شده است.


مراحل اصلی دیگر:

داغترین‌ها

آخرین مطالب به روز شده

اسکرول به بالا