راهنمای The Witcher 3 / مرحله The Sunstone

راهنمای The Witcher 3 / مرحله The Sunstone

بازگشت به منوی مراحل اصلی

ماموریت اصلی (The Sunstone)

راهنمای The Witcher 3 / مرحله The Sunstone

به محل مشخص شده در نقشه بروید و با Crach an Craite صحبت کنید. حال به محل مشخص شده در نقشه بروید و با Madman Lugos صحبت کنید. او به شما حمله می کند بعد از اینکه او و همراهانش را کشتید به دنبال Mousesack به محل مشخص شده در نقشه بروید.  همینطور افراد بیشتری به شما حمله می کنند آنها را کشته و به سمت خارج از کمپ حرکت کنید. وقتی از در خارج شدید با او حرکت کنید تا به یک محل امن برسید و دمو شروع می شود. از او در مورد Sunstone بپرسید. بعد از پایان صحبت ها دو محل در نقشه مشخص می شود.

اول به پیش  Eyvind  بروید و با او صحبت کنید. در مورد یک رمان که می خواهید بنویسید به او بگویید (گزینه دوم) و از او اطلاعات را کسب کنید. حال به پیش Yenifer بروید و با او صحبت کنید. در اینجا اگر با حرف های سیری موافقت کنید (گزینه اول) ماموریت Child of the Elder Blood  را بدست می آورید.

بعد از انجام ماموریت Child of the Elder Blood باید به پیش Philippa بروید. (از طریق دریا راحت ترین راه است) وقتی به او رسیدید با هم وارد محل شوید.  Philippa  را دنبال کنید و به مسیر ادامه دهید.  تا به محلی برسید که تعدادی  Siren و Drowners به سمت شما حمله می کنند بسیار مراقب باشید و همیشه از QUEN استفاده کنید. Siren  را با تیرکمان به زمین بیندازید و بعد بکشید. بعد از کشتن آنها به دنبال Philippa بروید.  جلوتر یک Golem به شما حمله می کند.  از QUEN استفاده کنید و به پشت او ضربه بزنید بهترین نقطه ضعف او زخم پشتش است. وقتی به هوا می پرد تا به زمین ضربه بزند از او فاصله بگیرید وقتی عصبانی می شود و به سمت شما یورش می آورد جای خالی دهید.  بعد از کشتن Golem به همان سمتی که او از اتاق بیرون آمد بروید و صندوق را باز کنید یک شمشیر خوب بدست می آورید.

حال به دنبال Philippa  بروید. تا به تابلو برسید و دمو را ببینید. بعد از پایان صحبت ها به دنبال Philippa  بروید. در اینجا باید یک پازل را حل کنید فقط باید به بالای هر بخش بروید و یک بار میله های هر بخش را فشار دهید در این راه دو Wild Hunt Ghost نیز وجود دارند که باید آنها را بکشید بعد از اتمام  به پیش Philippa   بروید و دمو را ببینید. او را متقاعد کنید که آینده ی روشنی در انتظارش است! ماموریت تمام می شود و باید از این مکان خارج شوید!  (در اینجا اگر مسیر مخالف را بروید می توانید Hidden Chest و لوت های خوب دیگری پیدا کنید… همینطور در محیط یک Place of Power نیز وجود دارد پس  زیاد برای خروج از این بخش عجله نکنید.) (برخلاف مجسمه باید بروید تا از آنجا خارج شوید.)

مرحله بعدی : ماموریت اصلی (Child of the Elder Blood و Skjall’s Grave)

مراحل اصلی دیگر:

دیدگاه ها بسته شده است