راهنمای The Witcher 3 / مرحله To Bait a Forktail

راهنمای The Witcher 3 / مرحله To Bait a Forktail

بازگشت به منوی مراحل اصلی

ماموریت اصلی (راهنمای The Witcher 3 / مرحله To Bait a Forktail)

راهنمای The Witcher 3 / مرحله To Bait a Forktail

 باید Eskel  را پیدا کنید… به محل مشخص شده در نقشه بروید کلیک راست را فشار دهید و محیط را بررسی  کنید. رد پایی پیدا می کنید آن را بررسی کرده و دنبال کنید…کلیک راست را فشار دهید و مسیر را به دنبال رد پا و در امتداد دایره های نارنجی مشخص شده در نقشه ادامه دهید. تا جایی ادامه دهید تا به رد پای بزرگ روی زمین برسید حال آن را بررسی کنید. کمی آن طرف تر یک کمپ می بینید به آنجا بروید و نقاط قرمز را بررسی کنید. همینطور روی درخت را نیز در محلی که تمام رد پاها تمام می شود را نیز بررسی کنید. حال کلیک راست را فشار دهید و بو را دنبال کنید.  کمی جلوتر هم رد پا و هم صدای او را شناسایی خواهید کرد به آن سمت حرکت کنید تا دمو را ببینید.  بعد از دیدن دمو باید با Forktail بجنگید. جنگیدن با او سخت نیست کمی که خون او کم شد او فرار می کند. به دنبال خون روی زمین بروید تا او را پیدا کنید. به جایی می رسید که خون بیشتری ریخته است آنجا را بررسی کنید و باز مسیر را به دنبال رد خون ادامه دهید تا به غار برسید و بعد داخل آن شوید. در غار جعبه هایی وجود دارد که با دقت و بررسی محیط می توانید آنها را پیدا کنید.  در انتهای غار Forktail را پیدا خواهید کرد و او را بکشید همان جا یک جعبه نیز وجود دارد آن را نیز خالی کنید. ( Enhanced Wolven Gauntlets بدست می آورید) از غار خارج شوید و بعد از دیدن یک دموی کوتاه میتوانید انتخاب کنید که با Eskel  مسابقه دهید یا خیر… میتوانید تا قلعه با او اسب سواری کنید بعد از پیروزی از او جایزه ها را بگیرید. ماموریت تمام شده است.

مرحله بعدی : ماموریت اصلی (The Final Trial)

مراحل اصلی دیگر:

آخرین راهنمایی‌ها

آخرین مطالب سایت

دیدگاه ها بسته شده است