ماموریت های فرعی منطقه Konunsgard بازی God of War

راهنمای قدم به قدم بازی God of War (منوی اصلی)

ماموریت فرعی Hail to the king 

بعد از انجام ماموریت‌های فرعی مرتبط با دو برادر آهنگر و انجام ماموریت‌های اصلی بعد از بخش دهم آنها به پیش هم باز می‌گردند اگر تمام مراحل فرعی آنها را نیز انجام داده باشید با آن دو در Brok’s shop در میدگارد صحبت کنید تا این ماموریت را بدست بیاورید.

از قسمت Konunsgard از تونل داخل شوید و خود را به سمت محل مشخص شده که در منطقه Konunsgard است برسانید. وقتی نزدیک محل بودید از قایق پیاده شده و روی دستگاه کلید را کار بگذارید تا دروازه باز شود و وارد منطقه شوید.  همینطور جلو بروید تا به خارها برسید با Bladeتان خارها را از بین ببرید. پشت همین قسمت هکسیلور کنار جنازه را بردارید. بعد از زنجیر پایین بروید. در پایین از غار سمت راست هکسیلورها را از کنار جنازه‌ها بردارید و بعد به بالا محیط بروید. در اینجا Lore را با کمک آترئوس بخوانید و بعد به سمت چپ مسیر را ادامه دهید تا به Sindri برسید، با R با او صحبت کنید تا در مورد ماموریت حرف بزنید. 

ماموریت فرعی Hail to the king

حال مسیر جلو را ادامه دهید از بالا شما از دور یک اژدهای اسیر دیگر را می‌بینید که می‌توانید آن را نجات دهید و بخشی از ماموریت فرعی The Fire of Reginn است که جلوتر به آن اشاره خواهیم کرد. حال به سمت چپ بروید تا به یک منطقه سمی برسید. در اینجا با تبر به محلی که سم از آن ساطع می‌شود بزنید تا فریز شود. بعد سر و کله دو هل-واکر پیدا می‌شود مراقب یخی که روی زمین می‌زنند باشید اول دفاع کنید و بعد با تیغه‌هایتان به جانشان بیفتید و کارشان را بسازید. مسیر سمت چپ را که ادامه دهید تا به یک مقبره برسید که درونش هل واکری شما را غافلگیر می‌کند. به سرعت با تیغه‌ها هل واکرها را بکشید و کارشان را بسازید. حال به آنطرف مقبره نگاه کنید تا کلاغ اودین را بیابید.

ماموریت فرعی Hail to the king

برگردید و از پل به سمت دیگر بروید. در وسط پل به سمت چپ نگاه کنید یک کریستال آبی وجود دارد به بالایش با تبر ضربه بزنید تا به درون آب بیفتد. (جلوتر در گوشه آب پیدایش خواهید کرد) از پل رد شوید و هل واکر را بکشید. اگر از پل چوبی به سمت چپ بروید یک هل واکر در بالا ظاهر می‌شود، سریع او را بکشید و از کنار جسد هکسیلور را بردارید. اینبار به سمت راست بروید و مسیر را ادامه دهید. جلوتر در بالا Mystic Gateway را فعال کنید و هل واکرهای اطراف و بالا را بکشید از پل بعدی به سمت راست بروید و دشمنی که رویش است را بکشید.

ماموریت فرعی Hail to the king

جلوتر دشمنان یعنی هل واکرها از دور به سمتتان یخ پرت می‌کنند مراقبشان باشید و از دور با تیرهای آترئوس مهمانشان کنید و بکشیدشان، همینطور دشمنان را بکشید و به سمت جلو بروید. تا دوباره به یک منطقه سمی برسید با تبر به محلی که سم را پخش می‌کند بزنید و آن را فریز کنید و بعد به سمت جلو بروید. جلوتر به یک دروازه بسته می‌رسید که به سه کلید برای باز کردنش احتیاج است. در کنار جسد اولین کلید را بردارید.

ماموریت فرعی Hail to the king

اینبار به سمت راست می‌رویم و از درختی که جاده را مسدود کرده به سمت دیگر بروید. هل واکر را بکشید. در اینجا به سمت آب نگاه کنید یک دفینه مشخص است به سمت محل چوبی که در عکس بالا نیز معلوم است ضربه بزنید تا آب پایین بروید از دفینه، Hardened Svartalfheim Steel بدست می‌آورید. در دو راهی به سمت راست بروید و از پل بگذرید تا به یک Ogre برسید. در اینجا دو هل واکر از بالا به سمتتان یخ پرت می‌کنند. اول از شر آنها خلاص شوید و بعد تمرکزتان را روی ogre بگذارید. یا می‌توانید ogre را به سمت دیگر پل بکشانید و با قدرتی‌هایتان کارش را بسازید و بعد به طرف دیگر بروید و هل واکرها را بکشید. از ogre یک Hardened Svartalfheim Steel بدست می‌آورید.

ماموریت فرعی Hail to the king

بعد از پل بگذرید. همینطور از پل‌ها بگذرید تا به دیواری برسید که می‌توانید از آن بالا بروید. در بالای دیوار به سمت راست بپرید در وسط بایستید و به سمتی که در عکس بالا است نگاه کنید یک کلاغ اودین در سمت چپ سنگ‌هایی که در بالا مشخص است پیدا کنید. باید خیلی بالاتر تبر را نشانه بروید تا به کلاغ بخورد. مسیر را ادامه دهید تا به دفینه برسید که از آن Soild Svartalfheim Steel را بدست می‌آورید. جلوتر به پایین بپرید و زنجیر را پایین بیندازید. بعد مسیر را به سمت چپ ادامه دهید. در اینجا اژدها را نزدیک‌تر از همیشه می‌بینید. در اینجا ماموریت فرعی The Fire of Reginn را بدست می‌آورید. (برای آزاد سازی اژدها) به سراغ این ماموریت فرعی می‌رویم و بعد ماموریت Hail to the king را ادامه می‌دهیم.

ماموریت فرعی The Fire of Reginn (بخشی از ماموریت Hail to the king)

ماموریت فرعی The Fire of Reginn

سه علامت آبی رو نقشه مشخص است که باید به سمت هریک از آنها بروید و مقبره‌های اژدها را از بین ببرید تا اژدها را آزاد کنید. ابتدا از پل شکسته به سمت جلو بپرید. به یکباره چندین هل واکر به شما حمله می‌کنند، مراقب جادویی که پرت می‌کنند باشید و کارشان را به سرعت بسازید. مراقب آتش اژدها نیز باشید که رویش نروید. همینطور مراقب هل واکرهایی که از دور به سمتتان آتش پرت می‌کنند باشید و دشمنانی نیز از زیر به سمتتان شیرجه می‌زنند! یکی از راه‌های خوب این قسمت ایستادن پشت منطقه‌ای است که اژدها آتش پرت می‌کند و کشاندن دشمنان زیر آتش است. همینطور شیره‌های قرمز رنگ محیط را با استفاده از تیرهای طلایی آترئوس فعال کنید تا به دشمنان آسیب وارد کنید. بعد از کشتن دشمنان کمی جلوتر اولین مقبره‌ اژدها را از بین ببرید. (عکس بالا) در دو راهی به سمت راست بروید. چند هل واکر اینجا را بکشید و دومین مقبره‌ اژدها را آنجا از بین ببرید.

ماموریت فرعی The Fire of Reginn

حال برگردید و به سمت دری که حروف CNR رویش است بروید. باید به هر سه گوی ضربه بزنید تا در باز شود. در اینجا یک شیره قرمز از درخچه قطع شده سمت راست بردارید و به سمت گویی که در بالا مشخص است پرت کنید. اول به شیره قرمز سمت راست و بعد به شیره‌ای که پرت کردید تیر طلایی بزنید تا هر سه حرف خاموش شود و در باز شود. در جلوتر دشمنانی که از زیرزمین به شما حمله می‌کنند را بکشید.

ماموریت فرعی The Fire of Reginn

بعد دروازه را باز کنید و به سمت جلو پیش بروید. پل را به پایین بیندازید در سمت راست پل کلاغ اودین را از بین ببرید. جلوتر قبل از پل در کنار پل سمت راست Lore را با کمک آترئوس بخوانید. از پل به سمت دیگر بپرید، جلوتر الف سیاه قوی‌ای به همراه چند دشمنی که از زیرزمین ظاهر می‌شوند، همزمان به شما حمله می‌کنند. ابتدا شر دشمنانی که از زیرزمین حمله می‌کنند را بکنید و بعد به سراغ الف بروید. حرکاتش مانند قبل است حتما در طول مسیرتان با آنها رو به رو شدید. ضربات قرمزش را  به موقع جاخالی دهید و در برابر ضربات معمولی از سپر استفاده کنید. مراقب رعد برقی که روی زمین ظاهر می‌شود نیز باشید و از آنها جاخالی دهید. بعد از کشتن دشمنان دومین کلید (بخشی از ماموریت Hail to the king) را بردارید و سومین مقبره‌ اژدها را نیز آنجا نابود کنید. از زیپ لاین پایین بروید و  مسیر را برگردید تا به اژدها برسید. در آنجا با کمک آترئوس جمجمه را نابود کنید تا اژدها آزاد شود. (ماموریت به پایان می‌رسد)

ماموریت فرعی The Fire of Reginn

در پایین محلی که اژدها آزاد شد نیز یکی دیگر از کلا‌غ‌های اودین را خواهید یافت.

ادامه ماموریت فرعی Hail to the king 

به سمت عقب بروید و به دری که به سه کلید احتیاج داشت برگردید. اینبار به سمت چپ بروید و مسیر را ادامه دهید تا به خاروخاشاک برسید. آنها را با تیغه‌تان از بین بروید و به سمت جلو پیشروی کنید. کمی جلوتر دو گرگینه به شما حمله می‌کنند. آنها را بکشید و بعد مسیر سمت چپ را ادامه دهید تا به یک مینی باس برسید در اینجا می‌توانید خارو خاشاک دفینه پشت او را نابود کنید تا به آیتم‌های درون آن دسترسی پیدا کنید. بعد در وسط اینجا به مینی باس خفته ضربه بزنید تا بیدار شود به وسط سینه او که از آن به سمتتان مواد میفرستد ضربه بزنید تا کشته شود و آيتم‌های خوبی بدست بیاورید. بعد از سربالایی بالا بروید و باد جهنمی که آنجاست را نادیده بگیرید و به سمت دیگر بروید.

ماموریت فرعی The Fire of Reginn

در آنجا کمی جلوتر دشمنان به شما حمله می‌کنند. آنها را بکشید از سمت راست پایین بپرید و کریستال آبی که کنار آب است را بردارید. (همان کریستالی که قبلا به آن اشاره شد.) کریستال را بردارید و به جلو پیش بروید، نزدیک دروازه کریستال را روی زمین بگذارید و دروازه را باز کنید. دو گرگی که پشت دروازه هستند را سریع بکشید. (تیرهای آبی تاثیر خوبی روی آنها می‌گذارند.) بعد کریستال را برداشته و مسیر سمت راست را طی کنید تا به چند گرگ و گرگینه برسید آنها را بکشید و بعد کریستال را در محلش قرار داده و با تیرهای آبی فعالش کنید. حال سربالایی را باز طی کنید تا به باد جهنمی برسید. باد را با کمک تیغه‌هایتان بردارید و به سمت جلو بدوید و در محلش که جلوتر بعد از پل آبی است قرار دهید. باز باد جهنمی را بردارید و به سمت جلو و اینبار سمت چپ و روی دری که محفظه‌ای در وسطش هست قرار دهید تا در باز شود. (عکس بالا)

ماموریت فرعی The Fire of Reginn

از در وارد شده و به سمت جلو بروید، هکسیلورهای کنار جسدها را بردارید و به بالا بروید. در انتهای مسیر سومین کلید را پیدا خواهید کرد. حال زنجیر را پایین انداخته و از آن پایین بروید و بعد به سمت دری که به کلیدها احتیاج داشت بروید. هر سه کلید را باید وارد محفظه کنار جسد بکنید تا در باز شود. وقتی دو کلید را وارد کنید پورتال‌هایی باز می‌شود و از آنها دشمنان مختلفی به سمتتان هجوم می‌آورند، حساب آنها را برسید. بعد سومین کلید را نیز وارد کنید تا در باز شود. در داخل محل، به دو راهی می‌رسید به سمت راست بروید تا به یک shrine برسید، با کمک آترئوس آن را بخوانید. بعد از سمت چپ بالا بروید تا به دفینه برسید از آن یک Epic Enhancement بدست می‌آورید. در بالای همین محل نیز یک کلاغ اودین پیدا خواهید کرد. (عکس بالا)

حال مسیر را برگردید و اینبار به سمت چپ بروید. آترئوس از دور صدای گریه‌ای را حس می‌کند. همینطور مسیر را به سمت جلو پیش بروید تا به یک در برسید. در را باز کنید و داخل شوید. در پشت در با یک Traveler رو به رو می‌شوید همان اول سپرتان را جلویتان بگیرید که آسیب نبینید. در میان مبارزه نیز هل واکرها سر می‌رسند و مبارزه را به شدت سخت‌تر می‌کنند. از ضربات Traveler جاخالی دهید و سریع هل واکرها را با ضربات گروهی بکشید و بعد تمام تمرکزتان را روی Traveler و ضرباتش بگذارید و کارش را بسازید. وقتی روی زمین یخ می‌زند فرار کنید و وقتی دستش را به بالا می‌برد یا با تبر به محلی که بالا برده ضربه بزنید یا با شیلد جلوی ضربه را بگیرید. بعد از کشتن دشمنان روی کنار در E را بزنید تا دمو آغاز شود. بعد از دمو از کنار جسد Lore را بردارید، بعد مسیر را به سمت جلو ادامه دهید تا به صندوق افسانه‌ای برسید، درونش یک Runic پیدا خواهید کرد.

ماموریت فرعی The Fire of Reginn

مسیر را برگردید و اینبار از پله‌ها بالا بروید و به سمت جلو پیش بروید تا جلوتر به یک در باز در سمت راست برسید که درونش یک صندوق Nornir قرار دارد. همینطور یک باد جهنمی کنارش می‌بینید باید با کمک باد جهنمی زنگوله‌ها را فعال کنید. در سمت چپ و راست رو به روی صندوق دو زنگوله است. ابتدا باد جهنمی را بگیرید و در زنگوله سمت چپ قرار دهید و وقتی حرف “N” بود باد را در بیاورید. (عکس بالا) حال باد را بردارید و به سمت دیگر بروید و درون حلقه سمت راستی بگذارید تا تکان بخورد. حال باید به سه حرف CRN به سرعت با تبر ضربه بزنید تا صندوق باز شود.

جلوتر در سمت راست یک دایره سیاه می‌بینید. در آن دشمنان قدرتمند لول هفت منتظر شما هستند همه آنها را بکشید تا آیتم‌های خوبی بدست بیاورید و کل آیتم‌های این منطقه را کامل کنید. بعد از زنجیر پایین بروید. در پایین با کمک Mystic Gateway به پیش Brok و Sindri در آهنگری Brok’s shop برگردید و با آنها صحبت کنید تا Runic ویژه را بگیرید و ماموریت به پایان برسد.

بازگشت به : راهنمای قدم به قدم بازی God of War (منوی اصلی)

داغترین‌ها

آخرین مطالب به روز شده

برچسب‌های برتر

اسکرول به بالا