راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : ماموریت های مرتبط با Valka

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : ماموریت های مرتبط با Valka

راهنمای کامل بازی Assassins Creed Valhalla (منوی اصلی)

ماموریت A Wise friend

این ماموریت را وقتی بدست می‌آورید که اقامتگاه خود را به لول سه رسانده باشید. (حتما باید ساختمان Seer’s Hut را درست کرده باشید.) در این صورت Valka به اقامتگاهتان وارد می‌شود.

به سمت محل مشخص شده بروید و به Valka خوش آمد بگویید. بعد از پایان صحبت‌ها جعبه را بردارید و به دنبال او حرکت کنید. در طول مسیر او چندین بار می‌ایستد و با دیگران صحبت می‌کند فقط او را دنبال کنید تا به کلبه برسید. وقتی به کلبه رسیدید داخل شوید و جعبه را در محل مشخص شده قرار دهید. با اینکار ماموریت به پایان می‌رسد و ماموریت بعدی یعنی In Dream را بدست می‌آورید.

ماموریت In Dream

بعد از ماموریت قبلی این ماموریت را بدست می‌آورید. Valka به شما می‌گوید باید برای او گلی به نام Thistle جمع آوری کنید. این گل‌ها همین نزدیکی در اطراف آبشار و پشت آن قرار دارد. به سمت آبشار سمت راست کلبه بروید و در آنجا Thistleها را بچینید. به پشت آبشار بروید (از آب بگذرید) یک دیوار سنگی است با توانایی ویژه Shoulder Bash (در لینک چگونگی بدست آوردن آن توضیح داده شده است.) دیوار را تخریب کنید و داخل غار شوید. در آنجا تمام گل‌ها را بچینید و بعد به پیش Valka بازگردید و با او صحبت کنید. او به شما معجون خاصی می‌دهد با نوشیدن آن به یک رویای عجیب پا می‌گذارید و منطقه Asgard برایتان باز می‌شود! (حداقل قدرت شما باید در اینجا 90 باشد.) بعد از انجام ماموریت‌های Asgard و رد کردن ماموریت The Big Finish با Valka در مورد آنچه دیده‌اید صحبت کنید. بعد از صحبت‌ها این ماموریت به پایان می‌رسد.

ماموریت Going Deeper

 بعد از اتمام ماموریت In Dream این ماموریت را بدست می‌آورید. با Valka صحبت کنید. بعد از صحبت‌ها او یک معجون جدید برایتان درست می‌کند. با خوردن این معجون به منطقه Jotunheim دسترسی پیدا خواهید کرد. (حداقل قدرت شما باید در اینجا 120 باشد.) به سمت معجون بروید و آن را بنوشید تا وارد Jotunheim شوید. باید تمام ماموریت‌های این منطقه را انجام دهید و بعد در انتها The Price of Wisdom را انجام دهید و از Jotunheim خارج شوید تا این ماموریت به پایان بپردازد.

ماموریت Bound To Fate

 بعد از اتمام ماموریت Going Deeper این ماموریت را بدست می‌آورید. Valka یک معجون جدید برایتان درست کرده است. با خوردن این معجون دوباره به منطقه Asgard بازخواهید گشت تا ماموریت‌هایش را ادامه دهیم. (حداقل قدرت شما باید در اینجا 350 باشد پس عجله‌ نکنید و این مراحل را برای آخر بازی بگذارید که قدرتمند هستید.) پیشنهاد می‌شود حداقل قدرت 325 داشته باشید تا وارد این بخش شوید.

بعد از اینکه در Asgard ماموریت Cheating Fate را انجام دادید از خواب بیدار شوید و با Valka صحبت کنید و چیزهایی که تجربه کردید را به او بازگو کنید. بعد از صحبت‌ها ماموریت تمام می‌شود.

دیگر نکات و راهنمایی‌ها برای بازی Assassins Creed Valhalla

دیدگاه ها بسته شده است