محل دقیق عروسک های بازی اویل3 برای دریافت اچیومنت

محل دقیق عروسک های بازی اویل3 برای دریافت اچیومنت

در بازی اویل 3 ، 20 عروسک وجود دارد که با نابود کردن آنها می توانید اچیومنت Goodbye, Charlie! را دریافت کنید در زیر محل دقیق این 20 عروسک را پیدا کنید.

راهنمای کامل بازی Resident Evil 3 / راهنمای قدم به قدم اویل 3

(با کلیک بر روی عکس ها آنها بزرگ می شوند)


عروسک 1 در SUBWAY STATION

عروسک 1 در SUBWAY STATION

عروسک اول کنار سطل زباله آبی

عروسک 2 و 3 در DOWNTOWN

عروسک 2 و 3 در DOWNTOWN

عروسک دوم بالای کارتون هاست… عروسک سوم  کنار ماکروفر

عروسک 4 در SUBWAY CONTROL ROOM

عروسک 4 در SUBWAY CONTROL ROOM

عروسک چهارم سمت چپ زیر کنترل قطار

عروسک 5 در SUBWAY POWER SUBSTATION

عروسک 5 در SUBWAY POWER SUBSTATION

عروسک پنجم بالای کتابخانه

عروسک 6 در DOWNTOWN (به Lock Pick احتیاج دارید)

عروسک 6 در DOWNTOWN (به Lock Pick احتیاج دارید)

عروسک ششم در بین عروسک قهرمانان

عروسک 7 و 8 در SEWERS

عروسک 7 و 8 در SEWERS

عروسک هفتم در پشت میله ها ….عروسک هشتم بالای در آبی…

عروسک 9 در DOWNTOWN  (بعد از نبرد در DEMOLITION SITE )

عروسک 9 در DOWNTOWN  (بعد از نبرد در DEMOLITION SITE )

عروسک نهم وقتی وارد اتاق شوید کنار جعبه زرد مشخص است…

عروسک 10 و 11 در POLICE STATION

عروسک 10 و 11 در POLICE STATION

عروسک دهم در بین علف ها…. عروسک یازدهم در طبقه بالای قفسه ها

محل دقیق عروسک های بازی اویل3 / عروسک 12 در SUBWAY TUNNELS

عروسک دوازدهم دیدن این یکی کمی سخت است با تیر Mine Round زامبی های محل را نابود کنید تا بدون اینکه بدانید عروسک را نابود کرده باشید! (سمت راست اتاق دوم زیر نیمکت)

عروسک 13 در CLOCK TOWER PLAZA

عروسک 13 در CLOCK TOWER PLAZA

عروسک سیزدهم پشت ماشین کنار دو جعبه

عروسک 14 در HOSPITAL (طبقه اول)

عروسک 14 در HOSPITAL (طبقه اول)

عروسک چهاردهم روی تخت قرار دارد…

عروسک 15 و 16 در HOSPITAL (طبقه دوم)

عروسک 15 و 16 در HOSPITAL (طبقه دوم)

عروسک پانزدهم کنار در …. عروسک شانزدهم درون سطل زباله

عروسک 17 در HOSPITAL (طبقه اول) به عنوان جیل

عروسک 17 در HOSPITAL (طبقه اول) به عناون جیل

عروسک هفدهم روی ماشین

عروسک 18 در UNDERGROUND STORAGE

عروسک 18 در UNDERGROUND STORAGE

عروسک هجدم روی قفسه ها سمت چپ نبردبان

عروسک 19 و 20 در NEST 2

عروسک 19 و 20 در NEST 2

عروسک نوزدهم کنار در …. عروسک بیستم کنار جعبه ها

راهنمای کامل بازی Resident Evil 3 / راهنمای قدم به قدم اویل 3

آخرین راهنمایی‌ها

آخرین مطالب سایت

دیدگاه ها بسته شده است