راهنمای بازی God of War مرحله دهم بازی The Black Rune

راهنمای قدم به قدم بازی God of War / مرحله ده بازی The Black Rune

راهنمای قدم به قدم بازی God of War (منوی اصلی)

راهنمای بازی God of War مرحله The Black Rune

راهنمای بازی God of War مرحله The Black Rune

بعد از آنکه آترئوس دوباره روی پاهایش ایستاد، دوباره می‌توانید پیگیر اهداف خود شوید. حال که می‌توانید خاروخاشاک را از بین ببرید و معماهای مربوط Winds of Hel را حل کنید، دیگر هیچ بن‌بستی در مسیرتان وجود ندارد که نتوانید از آن عبور کنید و تقریباً تمام نقشه را می‌توانید جستجو کنید. از همین غار جادوگر شروع کنیم، وقتی پا به غار جادوگر گذاشتید، به سمت راست چاه بروید جایی که Cipher Chest قرار داشت بروید تا باد جهنمی بیابید، آن را بردارید. (عکس بالا)  آن را به سمت ظرف سمت چپ پل درون غار فعال کنید، سپس به پلتفرم پایین در وسط محیط پایینی غار بروید و باد را آنجا فعال کنید.

راهنمای بازی God of War مرحله The Black Rune

حال به سمت دیگر غار بروید، جایی که باد در پلتفرم بالایی در بالای خاروخاشاک قرار دارد، آنها را از بین ببرید و پالت سنگ را با هول دادن به وسط برسانید (تا بتوانید به رویش بپرید و به سمت دیگر بروید)، حال می‌توانید باد جهنمی را بردارید و به طرف دیگر بپرید و آن را در ظرفش قرار دهید. در نهایت Legendary Chest نمایان می‌شود و می‌توانید آیتم Rampage of the Furies را بردارید که یک Runic Attack است.

راهنمای بازی God of War مرحله The Black Rune

از غار جادوگر خارج شوید و به محل زندگی لاکپشت بروید. (از چاه بالا بروید.) به جایی نگاه کنید که طاق غول‌پیکری را با استفاده از کاسه‌ی شنی احضار کردید. سمت راست طاق یک باد جهنمی قرار دارد می‌توانید آن را به سمت چپ طاق منتقل کنید. (عکس بالا) حال از زنجیر بالا بروید، تا به جایی که کاسه‌ی شنی را دیدید برسید، قبل از چرخیدن و پایین رفتن باد را بردارید، و آن را در مکانیزم Runeها قرار دهید.

راهنمای بازی God of War مرحله The Black Rune

سپس آنها را به سمت ظرفی در پشت صندوق Nornir ببرید تا آن را فعال کند، سه حرف B چرخان آشکار می‌شود. مطمئن شوید که مکانیزمی که در بالای باد جهنمی قرار دارد شکل B داشته باشد و آن یکی که پایین آن قرار دارد شبیه “^^” (B چپکی) داشته باشد. سپس باد را در ظرف آخرین Rune قرار دهید، تا اینکه به صورت برعکس حرف B را نمایان کند، بلافاصله باد را به سمت صندوق ببرید و آن را باز کنید. (دقیقا هر سه را مثل عکس بالا در بیاورید.) حال یکی دیگر از Idunn Appleها را در اختیار دارید. 

راهنمای بازی God of War مرحله The Black Rune

یکی از گنج‌های بازی نیز روی زمین در سمت راست لاکپشت در همین محدوده در زیر خاک در محلی که در عکس بالا مشخص است پیدا خواهید کرد.

بخش بعدی : راهنمای بازی God of War مرحله دهم بازی The Black Rune / قسمت دوم

دیگر راهنمایی‌های بازی God of War

دیدگاه ها بسته شده است