راهنمای بازی God of War مرحله دوم بازی Path To The Mountain/ بخش ششم

راهنمای قدم به قدم بازی God of War / مرحله دوم بازی Path To The Mountain

راهنمای قدم به قدم بازی God of War (منوی اصلی)

مرحله دوم بازی Path To The Mountain بخش ششم: به سمت کوهستان

همینطور که دروازه را باز می‌کنید زنجیر را فریز کنید و داخل شوید.  سمت دیگر دروازه هم همان زنجیر برای خروج قرار دارد. داخل تونل بخزید به نظر مکان امنی می‌آید ولی اینطور نیست و این از اسکلت‌های تلنبار شده روی هم مشخص است.

راهنمای بازی God of War مرحله دوم بازی Path To The Mountain/ بخش ششم

به دیواری می‌رسید که با میله‌های فلزی مسدود شده و با زور بازویِ کریتوس هم باز نمی‌شود. اما یک تخته‌ی چوبی زرد در سمت راست قرار دارد با پرتاب تبرتان به این تخته‌ی چوبی می‌توانید میله‌ها را پایین بیاورید. در ادامه دوباره یک درب میله‌ای پیدا می‌کنید. این‌بار باید تبرتان را دوبار پرتاب کنید. وقتی در باز شد باز تبر را به محل زرد رنگ پرتاب کنید (عکس بالا) تا در انتها یک دفینه ببینید که Soft Svartalheim Steel را به شما می‌دهد.

راهنمای بازی God of War مرحله دوم بازی Path To The Mountain/ بخش ششم

در ادامه یک گودال شما را از یک سقف که فروریخته‌ است جدا می‌کند. برای بالا بردن سقف باید به پَنل زرد سمت چپ ضربه بزنید. اما این سقف آرام آرام پایین می‌آید و نباید زیرش گیر بیافتید. چند بار به پنل ضربه بزنید سپس باید سقف را فریز کنید تا بالا بماند. به طرف دیگر پلتفرم که می‌پرید در کمین دراگرها قرار می‌گیرید. تبرتان را دوباره فرابخوانید و شروع به مبارزه کنید. می‌توانید دراگرها را به دیوارهای میخ‌دار پرتاب کنید، اینطوری آسیب بیشتری می‌بینند و حتی می‌توانید با یک Finisher کارشان را تمام کنید. مراقب باشید زیرا هنوز کارتان با دراگرها تمام نشده است، می‌توانید تبرتان را فرا بخوانید و یا با چک و لقد آنها را پاره پاره کنید. می‌توانید دراگرهایی که از زیر سقف‌های تیغ‌دار رد می‌شوند را با انداختن سقف رویشان خلاص کنید یا اگر احساس می‌کنید توانایی‌اش را دارید می‌توانید آنها را هم چک و لقدی کنید، تصمیم با خودتان است. فقط مراقب باشید سقف روی سرتان فرو نیاید یا آن را فریز کنید یا دوباره به پنل ضربه بزنید تا بالا بماند.

وقتی همه دشمنان مردند سقف را بالا نگه‌دارید و محیط اطراف را کاوش کنید. در اینجا یک دیوار چوبی قرار دارد که می‌توانید آن را بشکنید و هکسیلور بدست آورید. همچنین در بالای سرتان یک صندوق را می‌بینید که نشانه‌های Runes بر روی آن حک شده است فعلاً بی‌خیالش شوید. روبروی درب سنبله‌ای (Spike) بایستید و تبرتان را فرا بخوانید. سریع چندین بار به آن ضربه بزنید تا آن را باز کنید. سپس تبرتان را به سمت راست درب و جایی که پنل قرار دارد پرتاب کنید و خیلی سریع باید آن را فریز کنید. وقتی عبور کردید تبرتان را فرابخوانید.

راهنمای بازی God of War مرحله دوم بازی Path To The Mountain/ بخش ششم

از درب که عبور کردید بالا بروید و به سمت سرباز مرده بروید. که یکی دیگر از ماسک‌های Faces of Magic را همراه خود دارد و آن را بردارید و این ماسک را نزدیک خروجی غار می‌یابید. قبل از خروج به اطراف بنگرید تا یک لبه‌ی کوچک را بیابید. با پایین آمدن سقف می‌توانید صندوق قفل شده‌ی Nornir را روی سقف بیابید. حرف N پشت سرتان در بالا قرار دارد. حرف C را در پشت یک دیوار  تخریب شده سمت چپ می‌یابید در طول راه یک صندوق هکسیلور نیز بدست می‌آورید در وسط تونل در محلی که در عکس بالا وجود دارد حرف C را پیدا می‌کنید. حرف R پشت میله‌های چوبی در سمت چپ صندوق پنهان است. باید با پرتاب تبر به پنل‌های زیرین کمی سکو را بالا ببرید. همانطور که پلتفرم پایین می‌آید، صندوق را باز کنید تا Horn of Blood Mead را بیابید. این آیتم نوار خشم شما را افزایش می‌دهد. (باید سه تا بدست بیاورید)

راهنمای بازی God of War مرحله دوم بازی Path To The Mountain/ بخش ششم

حال می‌توانید غار را ترک کنید و بروی یک سکوی کوچک بروید که می‌توانید کوهستان را از دور تماشا کنید. هنوز راه زیادی برای رسیدن به کوهستان باقی مانده است. در سمت چپ به لبه‌ی سکو بروید در فاصله‌ای دور یک سرباز مرده مشخص است. این سرباز یکی دیگر از ماسک‌های Faces of Magic را همراه دارد.

راهنمای بازی God of War مرحله دوم بازی Path To The Mountain/ بخش ششم

مسیر را به سمت یک پورتال بزرگ و باشکوه با دو مجسمه‌ی غول‌پیکر ادامه دهید. آترئوس همزمان که معمای شنی را حل می‌کند آن را نیز ترجمه هم می‌کند. در نزدیک دو مجسمه در بالای یک سکو یک دستیگره قرار دارد که به نظر مربوط به مجسمه‌ها و حلقه‌هایی است که حرکت نمی‌کنند. در همین‌جا مقداری هکسیلور نیز می‌یابید. این دستگیره حلقه‌ها را تکان می‌دهد پس پایین بیایید و پازل را بررسی کنید. در پشت حلقه‌ها چرخ‌دنده‌‌هایی مشخص است که می‌توانید آن‌ها را با تبرتان مورد هدف قرار دهید و بخشی از دایره‌ها را فریز کنید. سراغ  قسمت‌های مختلف حلقه بروید تا کلمه‌ای وایکینگی که نامرتب است را درست و مرتب کنید. از حرف D شروع کنید و آن را طوری بچرخانید که D را بتوانید بخوانید. حال مرکز را هدف قرار داده و با تبر بزنید تا بچرخد و حرف A مشخص شود. (در آخر باید شکل بالا را ایجاد کنید)

راهنمای بازی God of War مرحله دوم بازی Path To The Mountain/ بخش ششم

آترئوس کلمه‌ را ترجمه می‌کند و شما می‌توانید راه را ادامه دهید. وارد تونل که می‌شوید مسیر شما را به سمت راست هدایت می‌کند ولی شما می‌توانید به سمت چپ نیز بروید و از سکو بالا رفته و وارد یک حوضچه‌ی آب شوید. در اینجا یکی دیگر از Faces Of Magic را خواهید یافت. مسیر را به دنبال آترئوس ادامه دهید تا جایی که می‌توانید یک دهانه‌ی بزرگ را در بالای سرتان مشاهده کنید. در بالا یک کلاغ سبز رنگ بر روی لبه نشسته است، کافی است تبرتان را کمی بالاتر از کلاغ نشانه بگیرید و بزنیدش. (عکس بالا) در همین جا بالا یک سطل حاووی هکسیلور وجود دارد.

بخش بعدی :  مرحله دوم بازی Path To The Mountain/ بخش هفتم: مبارزه با Brenna Daudi

دیگر راهنمایی‌های بازی God of War

دیدگاه ها بسته شده است