راهنمای بازی God of War مرحله دوم بازی Path To The Mountain/ بخش هفتم

راهنمای قدم به قدم بازی God of War / مرحله دوم بازی Path To The Mountain

راهنمای قدم به قدم بازی God of War (منوی اصلی)

مرحله دوم بازی Path To The Mountain بخش هفتم: مبارزه با Brenna Daudi

از تونل که خارج شوید بر روی گل‌ها ردپایی مشخص است. آترئوس شروع به بررسی ردپا و تعقیب آن می‌کند. در میانه راه یکی دیگر از ترول‌ها سد راهتان می‌شود. Brenna Daudi سرسخت‌تر از ترولی است که در مرحله‌ی قبل کشتید، پس احتیاط کنید. این ترول با آتش درآمیخته است و به سمت شما لاوا پرت می‌کند. یا اینکه با ضرباتش آتش نیز به صورت حلقه‌ای دوروبرتان می‌ریزد که باید مراقب باشید و به سمت عقب جاخالی دهید. اما در کل کمبو‌ها و نوع رفتارش مشابه همان ترول قبلی است و می‌توانید آن را از پا درآورید بیشتر سعی کنید از ضربات از راه دور تبر استفاده کنید و از ترول فاصله بگیرید و فرصت مناسب را شناسایی کنید و به سمتش یورش بروید اما طمع نکنید.

راهنمای بازی God of War مرحله دوم بازی Path To The Mountain/ بخش هفتم

زمانی که ترول سعی می‌کند ضربه‌ای کاری وارد کند می‌توانید از Rune Attack برای Stun کردنش استفاده کنید. از طرفی Reaverها هم برای آزار شما به سمتتان مواد سمی پرتاب می‌کنند و بهتر است اول به سراغ آنها بروید. (آمدن آنها در اواخر مبارزه بیشتر می‌شود پس قدرتی خشم خود را در آخر نگهدارید بهتر است) با رساندن سلامتی ترول به نیمه وارد فاز بعدی نبرد می‌شوید و ضربات ترول جان بیشتری از شما کاهش می‌دهند. اما می‌توانید از خشم اسپارتان استفاده کنید و ترول را به گریه بیاندازید. 

راهنمای بازی God of War مرحله دوم بازی Path To The Mountain/ بخش هفتم

سعی کنید بیشتر از دور به او ضربه بزنید و زیر محل آتشی که پخش می‌کند قرار نگیرید. در محیطِ بزرگِ این منطقه حرکت کنید و از گستردگی محیط استفاده کنید. همینطور بسیاری از کوزه‌ها حاووی سنگ سبز جهت پر کردن خونتان می‌باشد. با از پا درآوردن این ترول شما Heavy Runic Attack ئی به نام Ivaldi’s Anvil را بدست می‌آورید. علاوه براین هکسیلور و Soft Svartalheim Steel هم بدست می‌آورید.

راهنمای بازی God of War مرحله دوم بازی Path To The Mountain/ بخش هفتم

بعد از کشتن ترول به نزدیک استخوان‌های غول‌پیکری بروید که در میدان مبارزه قرار دارند بر روی یکی از آنها یکی دیگر از کلاغ‌های اودین قرار دارد که می‌توانید با تبرتان آن را بزنید. (عکس بالا)

حتما دوروبر ناحیه باس را بگردید و Lootها را بردارید. بر روی یک سکو که می‌توانید بر رویش بپرید صندوق هکسیلور قرار دارد. در بالای یک جریان آب هم می‌توانید جسدی را بیابید که هکسیلور دارد.

راهنمای بازی God of War مرحله دوم بازی Path To The Mountain/ بخش هفتم

سمت چپ Boss Arena یک صخره قرار دارد که از آنجا کوهستان مشخص است. در اینحا یک Nurnir Chest قرار دارد که سه Rune بررویش حک شده است. حرف N درست پشت صندوق است. اما این مورد شکستنی نیست بلکه یک زنگوله‌ است که باید با پرتاب تبرتان آن را به صدا درآورید. قضیه زمانی جالب می‌شود که باید دو حرف دیگر را هم بیابید و قبل از اینکه صدای اولین زنگوله قطع شود دو مورد دیگر را هم به صدا درآورید. حرف R درست سمت چپ آبشار قرار دارد. در پشت یکی از استخوان‌های بزرگ حرف C را می‌یابید. (عکس بالا) باید به سرعت همه آنها را بزنید تا درب صندوق باز شود. این معما بستگی به مهارت شما دارد و اینکه چقدر سریع می‌توانید تبر را پرت کرده و فراخوان دهید. به عنوان راهنمایی می‌توانم بگویم که در جایی بایستید که بتوانید هر سه Rune را با چرخاندن دوربین ببینید و با پرتاب سریع تبر هر سه را به صدا درآورید. در صندوق Idunn Apple بدست می‌آورید.

راهنمای بازی God of War مرحله دوم بازی Path To The Mountain/ بخش هفتم

به سمت چپ صندوق Nurnir بنگرید تا یک Wooden Wall را در کنار زنجیرها ببینید. به تخته‌های بالا ضربه بزنید و آترئوس را به بالا بفرستید تا زنجیر را پایین بیاورد. در اینجا Prayer to Odin را پیدا می‌کنید.

بخش بعدی :  مرحله دوم بازی Path To The Mountain/ بخش هشتم: ملاقات با ویچ

دیگر راهنمایی‌های بازی God of War

دیدگاه ها بسته شده است