راهنمای بازی God of War مرحله چهارم بازی The Light of Alfheim / قسمت هفتم

راهنمای قدم به قدم بازی God of War / مرحله چهارم بازی The Light of Alfheim

راهنمای قدم به قدم بازی God of War (منوی اصلی)

راهنمای بازی God of War مرحله چهارم بازی The Light of Alfheim

مبارزه با Svartalqfurr

اگر چیزی را از قلم انداخته‌اید اکنون فرصت دارید آن را بررسی کنید در غیر اینصورت در محل مشخص شده بروید و E را بزنید. حال خود برای نبرد با قلچماغ اِلف‌های سیاه آماده کنید. Svartalqfurr اِلف سرسختی است ولی حرکاتش ترکیبی از اِلف‌های قبلی است که با آنها مبارزه کردید. مراقب پرتوهای او باشید آنها شما را موقتاً کور می‌کنند و در این زمان دفاع کردن واقعاً مشکل می‌شود او حداکثر سه پرتو به سمتتان پرتاب می‌کند. (باید به عقب بروید و فرار کنید در این حالت) نمی‌توانید او را Stun کنید، پس بروی کاهش دادن سلامتی‌اش و فرار از پرتوهای قرمزی که به سمتتان پرتاب می‌کند، تمرکز کنید. از آترئیوس هم برای حواس پرتی بهره ببرید و تا بتوانید چند ضربه به او وارد کنید اما طمع نکنید و سریع برگردید و آماده دفاع شوید.

راهنمای بازی God of War مرحله چهارم بازی The Light of Alfheim

(در این حالت باس، وقتی نزدیکتان بود یک جاخالی کوتاه دهید و بلافاصله ضربه بزنید)

ضربات عادی او را با شیلد و Q دفاع کنید ولی ضربات قرمز (به رنگ روی گرزش دقت کنید) را فقط فرار کنید و با Space جاخالی دهید. به موقع حمله و دفاع کنید تا او را شکست دهید. بهترین زمان برای حمله کردن به او وقتی است که با گرز قرمز به سمتتان یورش می‌آورد وقتی نزدیک شد قبل از ضربه زدن یک جاخالی آرام بدهید و سه ضربه وارد کنید. یا وقتی با گرز قرمز روی زمین می‌زند چند ثانیه‌ای مکس می‌کند که بهترین زمان برای ضربه زدن است. ضربات قرمز را جاخالی و عادی را با شیلد دفع کنید. همینطور می‌توانید از دور نیز با تبر به او ضربه بزنید و کمی از خونش را کم کنید.

راهنمای بازی God of War مرحله چهارم بازی The Light of Alfheim

در آخر مبارزه تمام مکانیزمش را قویتر می‌کند چهار پرتو به سمتتان می‌فرستد و وقتی حالت قرمز حمله می‌کند دو ضربه وارد می‌کند. (دو بار جاخالی به موقع دهید و بعد ضربه بزنید) باید بسیار مراقب باشید و Rage و خشم خود را برای بخش پایانی مبارزه نگهدارید تا در آخر مبارزه به دردسر نیفتید. (مخصوصا در آخرین درجه سختی) در لحظات آخر نبرد او به بالا می‌رود و ناگهان به سر شما شیرجه می‌زند که فقط باید به موقع جاخالی دهید. در این دقایق اگر Rage داشته باشید خیلی کارتان راه میفتد و گرنه باید فرار کنید و منتظر موقعیت مناسب بگردید. نبرد دقایق پایانی در درجات سختی بالا بسیار سخت است و کوچکترین اشتباه منجر به شکست می‌شود پس باید بسیار مواظب باشید و آرامش خود را حفظ کنید.

راهنمای بازی God of War مرحله چهارم بازی The Light of Alfheim

در نهایت با یک Finisher او را به دَرک واصل کنید. او به شما یک Etched Crest of Cunning Enchantment و Runic Summon می‌دهد که می‌توانید از Runic Summon جهت احضار حیوانات با کمان آترئوس بهره ببرید، کافی است کلید مربع (دکمه F در کامپیوتر) را در نبردها نگهدارید تا عمل احضار انجام شود.

بخش بعدی :  مرحله چهارم بازی The Light of Alfheim / بخش هشتم

دیگر راهنمایی‌های بازی God of War

دیدگاه ها بسته شده است